FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

สมุดรายวันจ่าย

FlowAccount Cash Payment Journal

สมุดรายวันจ่าย เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินด้วยเงินสด หรือ เงินโอน เช่น จ่ายค่าใช้จ่าย ซื้อสินทรัพย์ จ่ายเงินชำระหนี้ ให้ใช้สมุดรายวันจ่ายในการบันทึกรายการ

วิธีบันทึกรายการ สมุดรายวันจ่าย ด้วย FlowAccount

วิธีที่ 1: ระบบบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

รายการที่ถูกบันทึกในสมุดรายวันจ่ายในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount จะเป็นการบันทึกอัตโนมัติ จากการกดจ่ายเงินที่เมนูซื้อ หรือ “เมนูค่าใช้จ่าย” โดยไปที่เมนูบริหารบัญชี เลือก “สมุดรายวันจ่าย”

FlowAccount Cash Payment Journal

หากเรามีการบันทึกยอดค้างจ่ายไว้ที่สมุดรายวันซื้อ แล้วต่อมาได้จ่ายชำระยอดค้างจ่ายนั้น ระบบจะบันทึกยอดเงินที่จ่ายออกไปตามประเภทของการจ่ายเงินให้โดยอัตโนมัติ เช่น กรณีที่จ่ายเป็นเงินสด ก็จะบันทึกการจ่ายออกด้วยบัญชีเงินสดคงเหลือ หรือในกรณีที่เราจ่ายเป็นเช็ค หรือใช้การโอนเงินระบบก็จะบันทึกบัญชีตามช่องทางที่เราจ่ายเงิน

ส่วนภาษีที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินก็จะถูกบันทึกเป็นบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทของภาษีให้ด้วย เช่น ภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3, 53 เพื่อพร้อมต่อการยื่นแบบภาษีต่างๆ ต่อไป

FlowAccount Cash Payment Journal

วิธีที่ 2: บันทึกบัญชีด้วยตนเอง

1. หากต้องการบันทึกรายการลงในสมุดรายวันจ่ายโดยตรง ไม่ผ่านเอกสารที่เราเคยทำไว้ก็สามารถทำได้ ดังนี้ เข้าไปที่เมนู “สมุดรายวันจ่าย” คลิกที่ปุ่ม “สร้างใหม่” สีเขียวมุมบนขวามือ

FlowAccount Cash Payment Journal

2. ใส่รายละเอียดผู้จำหน่าย เลขที่อ้างอิง (เช่น เลขที่ใบกำกับภาษีจากผู้จำหน่าย) คำอธิบายรายการ ว่าเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอะไร เช่น จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

FlowAccount Cash Payment Journal

3. สำหรับรหัสบัญชีและชื่อบัญชีนั้น สามารถพิมพ์คำค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบแสดงรายการชื่อบัญชี พร้อมรหัสที่เราต้องการขึ้นมาให้
4. จากนั้นใส่จำนวนเงิน ลงด้านเดบิต หรือเครดิตตามต้องการ
5. คลิกที่ปุ่ม “บันทึกร่าง” ไว้ก่อนเพื่อมาแก้ไขภายหลังได้
6. หากตรวจสอบรายการแล้วว่าถูกต้อง ให้ไปที่ปุ่ม “อนุมัติแล้วสร้างใหม่” บัญชีเหล่านี้ก็จะถูกนำไปบันทึกที่งบการเงินต่อไป

วิดีโอสาธิตการบันทึกรายการ สมุดรายวันจ่าย