FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริหารค่าใช้จ่าย ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์

FlowAccount Expense Management

ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ คืออะไร

ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ คือ การจ่ายทรัพยากรของกิจการออกไป เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ หรือ บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องเขียน ค่าเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นตัวแปรสำคัญของธุรกิจที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นได้ หากเจ้าของธุรกิจรู้จักควบคุมอย่างถูกวิธี ด้วยการจัดการและออกแบบระบบหลังบ้านที่ดี ก็ย่อมจะบริหารเพื่อให้เกิดกำไรได้ไม่ยาก ดังคำกล่าวที่ว่า “กำไรของธุรกิจ เริ่มต้นจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดี” นั่นเอง

โปรแกรมบัญชี FlowAccount
ช่วยคุณบริหารค่าใช้จ่าย
ทดลองใช้งานฟรี! 30 วัน

วิธีการสร้าง ค่าใช้จ่าย ในโปรแกรมบัญชี FlowAccount

1. การบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ สามารถเข้าที่เมนูค่าใช้จ่าย > สร้างค่าใช้จ่าย > ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ และบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการ > เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย > บันทึกรายการได้เลย

FlowAccount Expense Management

สามารถเข้าที่เมนูค่าใช้จ่าย > สร้างใหม่
FlowAccount Expense Management
ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ และบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการ
FlowAccount Expense Management
เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย เมื่อเสร็จแล้วสามารถบันทึกรายการได้เลย

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าของกิจการสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายและบันทึกเอกสารแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกผ่านไปยัง สมุดรายวันซื้อ (SV) และเมื่อทำการกดเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินแล้ว จะถูกบันทึกไปยังสมุดรายวันจ่าย (PV)

วิดีโอสาธิตการบันทึก ค่าใช้จ่าย