FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

ภาพรวมธุรกิจ (Dashboard)

FlowAccount Dashboards

หน้าแดชบอร์ด คืออะไร

หน้าแดชบอร์ด เป็นการแสดงข้อมูลการเงินแบบสรุปและเข้าใจง่ายผ่านกราฟ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจรู้สุขภาพการเงินแล้ววางแผนบริหารธุรกิจต่อได้ทันที ตั้งแต่การเช็กภาพรวมของยอดขายรายจ่าย และกำไรเบื้องต้น รวมถึงบริหารยอดค้างรับและค้างจ่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพรวมบริษัท เป็นหน้าแรกที่ปรากฏใน โปรแกรมบัญชี FlowAccount ซึ่งเกิดจากการสร้างเอกสารขาย ซื้อ ค่าใช้จ่าย และเงินเดือนทั้งหมดในระบบ โดยจะช่วยให้ข้อมูลด้านการเงินแก่เจ้าของธุรกิจใน 7 เรื่องคือ รายได้รวมทั้งหมด รายได้ที่ยังเก็บเงินไม่ได้ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่ยังค้างจ่าย สรุปเทรนด์ของรายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย รายการที่ยังเก็บเงินไม่ได้จากลูกค้า และ รายการที่ยังค้างจ่ายทั้งหมด

ออกเอกสารและใช้งานแดชบอร์ด
ด้วยโปรแกรมบัญชี FlowAccount
ทดลองใช้งานฟรี! 30 วัน

FlowAccount Dashboards

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบโปรแกรม FlowAccount จะเจอหน้าแรกคือ หน้าภาพรวมบริษัท ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากเอกสารทั้งหมดที่ทำการเปิดในระบบโดยอัตโนมัติ แบ่งการทำงานออกเป็น 7 ช่อง ช่วยให้คุณเห็นมิติทางการเงินของธุรกิจได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งยอดค้างรับ ยอดค้างจ่าย รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เพื่อทำให้ติดตามผลกำไร-ขาดทุนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องเงินสด ที่คุณจะต้องรู้ว่ามีเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจให้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ โดย หน้าแดชบอร์ด มีรายละเอียดดังนี้

1. ช่องรายได้รวม - ช่วยให้คุณรู้ว่ารายรับของธุรกิจมาจากไหนบ้าง

ช่องซ้ายมือบนสุดที่มีกราฟวงกลมสีฟ้า จะเป็นการแสดงรายได้รวม ซึ่งจะมีการแสดงยอดรายได้ในแต่ละเดือนว่า คุณมีรายได้จากสินค้าหรือบริการประเภทไหน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูยอดขายตามสินค้า และพนักงานขายได้อีกด้วย

FlowAccount Dashboards

2 ช่องสรุปยอดเก็บเงิน และรายได้ค้างรับ - รู้ว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่จากใบกำกับภาษี

กราฟแท่งสีฟ้าด้านขวา ระบบจะแสดงข้อมูลรายได้ทั้งหมดที่คุณจะต้องได้รับจากใบกำกับภาษีออกมาในรูปของกราฟแท่ง 2 แท่งซ้อนกัน
กราฟแท่งสีฟ้า หมายถึง ยอดรายได้ที่ได้รับชำระเข้ามาแล้ว
กราฟแท่งสีเทา หมายถึง ยอดรายได้ที่ควรจะได้รับทั้งหมด

ดังนั้น ผลต่างหรือส่วนที่แตกต่างกันระหว่างกราฟแท่งสีฟ้ากับสีเทาคือ รายได้ที่ยังไม่ได้รับชำระ หรือ ยอดรายได้ค้างรับนั่นเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มากจากรายการเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ส่งออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน ทำให้เจ้าของประเมินสภาพคล่องได้ว่า ยอดขายที่ควรจะได้รับเงินเข้ามาในธุรกิจนั้น ได้รับมาแล้วหรือยัง มีรายการที่ยังไม่ได้เก็บเงินอีกมากน้อยเพียงใด และเมื่อดูเทียบกับค่าใช้จ่ายก็จะสามารถประเมินได้ว่า เราควรจะรีบจัดการเกี่ยวกับการเก็บเงินจากลูกค้าให้สมดุลกับค่าใช้จ่ายและยอดค้างจ่ายที่เราจะต้องจ่ายเงินออกไป

FlowAccount Dashboards

3. สรุปค่าใช้จ่าย - ทำให้รู้ว่าใช้เงินกับอะไรไปเท่าไหร่

ภาพรวมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย จะแสดงเป็นกราฟวงกลมสีแดง เจ้าของธุรกิจสามารถดูค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ และช่วงระยะเวลาที่ต้องการได้ ตลอดจนเลือกดูค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทำให้เข้าใจประเภทค่าใช้จ่ายของธุรกิจมากขึ้น เพราะ flowAccount ช่วยสรุปค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ที่มีการใช้จ่ายจากมากไปน้อย ทำให้ช่วยบริหารจัดการต่อได้ ว่าค่าใช้จ่ายนั้นมากน้อยเกินจำเป็น หรือรายจ่ายไหนที่ไม่สำคัญ

FlowAccount Dashboards

4. สรุปยอดชำระเงิน และ รายจ่ายค้างจ่าย - รู้ว่ามีค้างค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้าง

สำหรับช่องที่เป็นกราฟแท่งสีแดง เป็นการแสดงยอดค้างจ่ายของบิลรายจ่ายที่ยังไม่ได้ชำระ ถ้าบิลไหนที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายเงิน ระบบจะแสดงเป็นเอกสารค้างจ่ายให้ นอกจากนี้ กราฟแท่งของ FlowAccount จะเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนได้ด้วย และเมื่อดูพร้อมกับช่องสรุปรายได้ค้างรับ ก็จะสามารถประเมินได้ว่า เราควรจะรีบจัดการเกี่ยวกับการเก็บเงินอย่างไรให้สมดุลกับค่าใช้จ่ายและยอดค้างจ่ายที่เราจะต้องจ่ายเงินออกไป

FlowAccount Dashboards

5. สรุปเทรนด์ของรายได้และค่าใช้จ่าย - รู้กำไรขาดทุนเบื้องต้นได้

ส่วนนี้จะเป็นกราฟเส้น สรุปเทรนด์ของรายได้และค่าใช้จ่าย ในแต่ละช่วงเวลา
สีฟ้า หมายถึง รายได้
สีชมพู หมายถึง ค่าใช้จ่าย

โปรแกรมบัญชีของเราจะนำรายได้และค่าใช้จ่ายมาเทียบกัน เพื่อให้คุณเห็นความเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละช่วงเวลา ว่าได้รับเงินเข้าช่วงไหนมากที่สุด บาลานซ์กับค่าใช้จ่ายของธุรกิจหรือไม่ ช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์ได้ว่า สภาพคล่องของธุรกิจเป็นอย่างไร

FlowAccount Dashboards

ความพิเศษของกราฟนี้คือ คุณสามารถดูได้ 2 มุมมอง
1. รายได้และค่าใช้จ่ายตามเอกสาร (Acrual Basis) เป็นมุมมองที่ดูรายได้-รายจ่ายจากวันที่มีการเปิดเอกสารไป
2. รายได้และค่าใช้จ่ายตามการรับ-จ่าย (Cash Basis) เป็นมุมมองที่ดูรายได้-รายจ่ายจากวันที่ได้รับเงินและจ่ายเงินจริง

FlowAccount Dashboards

หากต้องการดู “กำไรขาดทุนเบื้องต้น” ให้เลือกมุมมอง รายได้และค่าใช้จ่ายตามเอกสาร ส่วนนี้ก็คือการสรุปข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากเอกสารทั้งหมดที่สร้างขึ้นในระบบ มาสรุปให้ในแต่ละเดือน เพื่อเปรียบเทียบได้อย่างง่ายๆ ว่าสุดท้ายแล้วในเดือนนั้นๆ ธุรกิจมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็คือน่าจะกำไร ถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ก็คือน่าจะขาดทุน ดังนั้น ส่วนของกำไรขาดทุนเบื้องต้น จะใช้ยอดก่อนภาษี
หากต้องการดู “เงินสดเข้าออก” ให้เลือกมุมมอง รายได้และค่าใช้จ่ายตามการรับ-จ่าย ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการรับเงินหรือจ่ายเงินจากเอกสารในระบบ จึงตอบโจทย์ในเรื่องของดูเงินเข้า เทียบกับเงินออก ซึ่งจะดูจากเงินเข้าออกจริง ดังนั้นยอดตรงนี้จะรวมภาษีเข้าไปด้วย เพราะดูยอดจ่าย และยอดรับ สุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย

6. รายการยอดเอกสารค้างรับ - ช่วยให้ไม่พลาดในการเก็บเงิน

ช่องนี้จะแสดงรายการเอกสารที่ยังรอเก็บเงินจากลูกค้า เราช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถดูรายการที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยข้อมูลจะแสดงจากยอดที่ค้างนานที่สุด ไปยังยอดที่ค้างนานน้อยที่สุด เพื่อให้คุณติดตามยอดเงินค้างรับได้ง่ายขึ้น สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วว่า ควรเรียกเก็บเงินจากลูกค้ารายไหนก่อน ทำให้ไม่พลาดในการเก็บเงิน และรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ

FlowAccount Dashboards

7. รายการเอกสารยอดค้างจ่าย - รู้ว่ายังเหลือรายการที่ต้องจ่ายอีกบ้าง

ช่วยบอกถึงรายจ่ายที่คุณยังค้างจ่ายอยู่ เป็นช่องที่แสดงรายละเอียดหลังจากที่คุณดูช่องสรุปยอดชำระเงินแล้วต้องการอยากรู้ว่ายังเหลือรายการที่ต้องจ่ายอะไรอีกบ้าง โดยจะนำรายการที่ใกล้ครบกำหนดหรือเกินกำหนดขึ้นมาก่อน

FlowAccount Dashboards

ทั้งหมดนี้คือสรุปภาพรวมที่เจ้าของธุรกิจทุกท่านควรทราบ สำหรับสุขภาพทางการเงินในมิติต่างๆ ที่ FlowAccount ช่วยสรุปจากข้อมูลเอกสารในระบบมาให้คุณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ทันที และไม่พลาดในเรื่องที่สำคัญ