FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

ใบเสร็จรับเงิน

FlowAccount Receipts

ใบเสร็จรับเงิน คืออะไร

ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับเงิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจในฐานะ ผู้รับเงิน, ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ สามารถยืนยันกับผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อว่า ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้รับเงินต้องออกใบเสร็จให้อีกฝ่ายทันทีทุกครั้งที่รับเงินมาจากการขายสินค้าหรือบริการแต่ละครั้งเกิน 100 บาทขึ้นไป

ความแตกต่างระหว่าง ใบเสร็จรับเงิน กับ บิลเงินสด

แม้วัตถุประสงค์ของ ใบเสร็จรับเงิน กับ บิลเงินสด จะคล้ายๆ กันคือ มีเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว แต่สำหรับนักบัญชี จะมีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของเอกสาร โดยเรียงตามลำดับ ได้แก่

1. ใบเสร็จรับเงิน (ความน่าเชื่อถือสูงสุด ในกรณีหากคุณเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ คุณก็จะได้รับจากผู้ขายด้วยเช่นกัน ถือว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยบุคคลภายนอก)
2. ใบสำคัญรับเงิน
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

แบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน ที่สมบูรณ์

FlowAccount Receipts

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบเสร็จ
3. เลขลำดับของเล่มและของใบเสร็จ
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จ
5. จำนวนเงินที่รับมา
6. ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาสินค้า
ออกใบเสร็จรับเงินง่ายๆ ใน 1 นาที
เพียงสมัครใช้งาน ฟรี!
คลิกที่นี่

วิธีออก ใบเสร็จรับเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชี FlowAccount

คุณสามารถออกใบเสร็จรับเงินต่อจาก ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ (หรือหัวเอกสารที่คุณตั้งไว้ตามประเภทของธุรกิจ เช่น ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี) ที่เคยออกไว้ในระบบบัญชี FlowAccount ได้เลยทันที โดยไม่ต้องสร้างเอกสารและพิมพ์ข้อมูลซ้ำใหม่ เพียงทำตามขั้นตอนนี้

1. ไปที่รายการใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกสถานะของเอกสารรายการนั้น ก็สามารถสร้างเอกสารใบเสร็จทั้งต้นฉบับและสำเนา ที่สามารถนำไปให้ลูกค้าเมื่อได้รับเงินได้ทันที

FlowAccount Receipts

2. คุณสามารถเลือก “แสดงวันที่” หรือ “ไม่แสดงวันที่” บนใบเสร็จรับเงินได้ หลังจากตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ให้กด “บันทึกเอกสาร”

FlowAccount Receipts

3. บันทึกการชำระเงินโดยไปที่ปุ่ม “เพิ่มการรับชำระเงิน” แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาดังภาพ ใส่รายละเอียดการรับชำระเงินจากลูกค้าลงไป

FlowAccount Receipts

4. เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการขาย

วิดีโอสาธิตวิธีการสร้าง ใบเสร็จรับเงิน