FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

ใบกำกับภาษี

FlowAccount Invoices

ใบกำกับภาษี คืออะไร

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือเอกสารสำคัญ เมื่อคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือเรียกง่ายๆ ว่า อยู่ในระบบ VAT) จะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า

ใครบ้างที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี

ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จากการประกอบกิจการ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ตาม มีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทนั้น

เปิดใบกำกับภาษีภายใน 1 นาที
ด้วยโปรแกรมบัญชี FlowAccount
คลิก

ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท

ใบกำกับภาษี มีอยู่ 2 ประเภทหลัก คือ
ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และ
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
“โปรแกรมบัญชี FlowAccount ของเรา สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งสองแบบ”

แบบฟอร์ม ใบกำกับภาษีเต็มรูป จากโปรแกรมบัญชี FlowAccount

FlowAccount Invoices

1. เห็นคำว่า “ใบกำกับภาษี” ชัดเจน
2. มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ และ ที่อยู่ของผู้ขาย
3. ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ
4. เลขที่ใบกำกับภาษี
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และจำนวนเงิน
6. แยกแสดงจำนวน VAT ให้เห็นชัดเจน
7. วัน เดือน ปี ที่ออก
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด บังคับใช้กับผู้ประกอบการ
8.1 ระบุ “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่…..” ของผู้ขาย
8.2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ (โดยเฉพาะผู้ซื้อที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8.3 ระบุ “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่…” ของผู้ซื้อ

ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ด้วย โปรแกรมบัญชี FlowAccount

การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปสามารถทำได้ง่ายๆ ลองทำตามขั้นตอนกันเลย

FlowAccount Invoices

1. กรอกชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า รวมถึงชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (หากยังไม่มีในฐานข้อมูลผู้ติดต่อ ระบบจะบันทึกข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลให้เลย หรือถ้ามีข้อมูลแล้วก็สามารถแสดงได้ทันที)

FlowAccount Invoices

2. เลขที่เอกสาร (ระบบจะรันให้เองอัตโนมัติ)
3. วันที่เอกสาร สามารถคลิกเพื่อปรับเปลี่ยนตามเอกสารอ้างอิงได้

FlowAccount Invoices

4. ราคาสินค้า สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้แบบรวมภาษี หรือแบบไม่รวมภาษี

FlowAccount Invoices

5. ระบุรายการสินค้า จำนวน และราคาต่อหน่วย (หากมีข้อมูลสินค้าในระบบอยู่แล้วสามารถเลือกมาแสดงได้ทันที)

FlowAccount Invoices

6. มูลค่าสินค้า และมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบทำการคำนวณให้อัตโนมัติ

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถสร้างใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ง่ายๆ และมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด นอกจากนี้เมื่อทำการกดบันทึกใบกำกับภาษีที่สร้างจากระบบแล้ว ยังสามารถเลือกได้ว่าจะสั่งพิมพ์เอกสาร ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ส่งสำเนาให้ลูกค้าทางอีเมล หรือแชร์เป็นลิงก์ไฟล์ให้ลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ โดยมีหน้าตาตามรูป

FlowAccount Invoices

วิดีโอสาธิตวิธีการสร้าง ใบกำกับภาษี