FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

อัพเกรดระบบ

อัพเกรดระบบ

ทำธุรกิจง่ายขึ้นกว่าเดิม
ด้วยโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ FlowAccount

ทำธุรกิจง่ายขึ้นกว่าเดิม
ด้วยโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ FlowAccount

FlowAccount รูปแบบใหม่ สวยงามและใช้งานง่ายกว่าเดิม ช่วยทำเอกสารและบัญชีได้ครบถ้วน และยังเป็นคู่คิดบริหารการเงิน ให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
FlowAccount Migration
FlowAccount Play
FlowAccount Migration
FlowAccount รูปแบบใหม่ สวยงาม และใช้งานง่าย
ใหม่! หน้าเว็บและแอปพลิเคชั่นมือถือ iOS/Android สวยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น
Dashboard ใหม่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจธุรกิจตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
บริหารสภาพคล่องธุรกิจขายสดและขายเชื่อง่ายขึ้น
ออกใบกำกับภาษีได้ทั้งเต็มรูปแบบและใบกำกับภาษีอย่างย่อ
FlowAccount ผู้ช่วยบริหารธุรกิจ ประหยัดเวลาเจ้าของกิจการ
ใหม่ จ่ายเงินเดือนอย่างปลอดภัย ด้วยระบบเงินเดือนที่เชื่อมต่อระบบ
K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย
ข้อมูลรายงานเงินเดือนที่พร้อมส่งประกันสังคมออนไลน์
เช็กสต็อกสินค้าคงเหลือได้ทุกครั้งที่เปิดเอกสาร
แสดงต้นทุนสินค้าคงเหลือได้ทั้งแบบเฉลี่ย และ FIFO
FlowAccount Migration
FlowAccount Migration
FlowAccount ระบบที่เชื่อมเจ้าของธุรกิจและนักบัญชีให้ทำงานกันอย่างใกล้ชิด
บริหารภาษีได้สะดวกขึ้น มีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บันทึกบัญชีให้อัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเอกสาร
มีข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สามารถนำไปปิดงบการเงินได้
เรียกดูรายงานงบกำไรขาดทุน งบทดลอง และงบแสดงฐานะการเงินได้ทุกเมื่อ
FlowAccount รูปแบบใหม่ สวยงาม และใช้งานง่าย
FlowAccount Migration
ใหม่! หน้าเว็บและแอปพลิเคชั่นมือถือ iOS/Android สวยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น
Dashboard ใหม่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจธุรกิจตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
บริหารสภาพคล่องธุรกิจขายสดและขายเชื่อง่ายขึ้น
ออกใบกำกับภาษีได้ทั้งเต็มรูปแบบและใบกำกับภาษีอย่างย่อ
FlowAccount ผู้ช่วยบริหารธุรกิจ ประหยัดเวลาเจ้าของกิจการ
FlowAccount Migration
ใหม่ จ่ายเงินเดือนอย่างปลอดภัย ด้วยระบบเงินเดือนที่เชื่อมต่อระบบ
K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย
ข้อมูลรายงานเงินเดือนที่พร้อมส่งประกันสังคมออนไลน์
เช็กสต็อกสินค้าคงเหลือได้ทุกครั้งที่เปิดเอกสาร
แสดงต้นทุนสินค้าคงเหลือได้ทั้งแบบเฉลี่ย และ FIFO
FlowAccount ระบบที่เชื่อมเจ้าของธุรกิจและนักบัญชีให้ทำงานกันอย่างใกล้ชิด
FlowAccount Migration
บริหารภาษีได้สะดวกขึ้น มีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บันทึกบัญชีให้อัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเอกสาร
มีข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สามารถนำไปปิดงบการเงินได้
เรียกดูรายงานงบกำไรขาดทุน งบทดลอง และงบแสดงฐานะการเงินได้ทุกเมื่อ
ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชั่น FlowAccount และ FlowAccount Classic
FlowAccount Migration
FlowAccount Migration
ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชั่น FlowAccount และ FlowAccount Classic
ฟังก์ชั่นแนะนำ
ฟังก์ชั่นแนะนำ
Classic
New
แดชบอร์ดใหม่ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจธุรกิจตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใหม่ หน้าเว็บและแอปพลิเคชั่นมือถือ iOS/Android สวยขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น
ใหม่ ระบบการบริหารเงินเดือนที่ชำระผ่านบริการ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย
ดาวน์โหลดรายงานเงินเดือนรองรับการส่งประกันสังคมออนไลน์
มีข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สามารถนำไปปิดงบการเงินได้
การลงบัญชีอัตโนมัติจากการเปิดเอกสารทางธุรกิจ
รายงานงบกำไรขาดทุน งบทดลอง และงบแสดงฐานะทางการเงิน
เอกสาร
เอกสาร
Classic
New
รองรับการแบ่งรับชำระเงินจากเอกสาร INV เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจฝากขาย หรือธุรกิจที่แบ่งรับเงินเป็นงวดๆ
ตั้งค่าเอกสารได้อย่างรวดเร็วจากในตัวเอกสาร
แสดงประวัติการแบ่งจ่าย หรือการรับชำระเงินในท้ายเอกสาร
เลือกบัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินในขั้นตอนการเก็บเงินได้
สามารถดูรายการรับเงินจ่ายเงินของแต่ละบัญชีธนาคารได้
การกดรับเงินสามารถเลือกรายการปรับลดได้ ค่านายหน้า, ปัดเศษ, ส่วนลดพิเศษ, ค่าดำเนินการ
สามารถปรับยอดเงินที่ได้รับสำหรับในกรณี ค่าธรรมเนียมธนาคาร / เงินขาดเงินเกินได้
สามารถออกเอกสารทั้งขายแบบเครดิต และเงินสดได้
แบ่งจ่ายจำนวนสินค้าจากใบเสนอราคา
ออกเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยไม่ต้องอ้างอิงใบกำกับภาษี
เร็วๆนี้
ตารางฟังก์ชั่นทั้งหมด
เราช่วยคุณย้ายข้อมูลจาก FlowAccount Classic
มาใช้โปรแกรมบัญชี FlowAccount ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
FlowAccount Migration
1. กรอกข้อมูลเพื่อขอย้ายข้อมูลมาใช้ FlowAccount
FlowAccount Migration
2. ทีมงานติดต่อกลับเพื่อนัดวันย้ายข้อมูลมาระบบบัญชี FlowAccount
FlowAccount Migration
3. หลังจากโอนย้ายข้อมูลแล้วก็จะสามารถเริ่มต้นใช้งาน FlowAccount ได้ทันที
กรอกข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ หรือสอบถามได้ที่ 02-026-8989
บล็อก FlowAccount

บทความดีๆ เพื่อเจ้าของธุรกิจ

ฝึกทำธุรกิจไปทีละก้าว ด้วยเทคนิคการทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นให้เจ้าของกิจการได้นำไปปรับใช้ในการทำงานสร้างธุรกิจได้อย่างมั่นคง