FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

สมุดรายวันขาย

FlowAccount Sales Journal

สมุดรายวันขาย เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการขาย รับคืนสินค้า บันทึกรายได้อื่น ภาษีขาย และรายการที่เกี่ยวข้องกับการขายและรับคืนสินค้าเท่านั้น และในการขายที่จะลงในสมุดรายวันนี้จะต้องเป็นการขายด้วยเงินเชื่อเท่านั้น

การบันทึกสมุดรายวันขาย ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount

วิธีที่ 1: ระบบบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

ไปที่เมนูบริหารบัญชี > เลือกสมุดรายวันขาย จะเห็นว่าหากมีการออกใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งสินค้า ทางโปรแกรมบัญชี FlowAccount จะดึงมาบันทึกรายการให้โดยอัตโนมัติ เป็นรายการขายและยอดค้างรับ
ส่วนภาษีขาย โปรแกรมจะบันทึกให้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจว่ามีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ตามหลักการบัญชีภาษีอากร

FlowAccount Sales Journal

วิธีที่ 2: บันทึกบัญชีด้วยตนเอง

กรณีที่ต้องการบันทึกรายการลงในสมุดรายวันขาย โดยที่ยังไม่เคยทำรายการผ่านเมนูซื้อหรือการรับสินค้า สามารถทำได้ โดยไปที่เมนู “สมุดรายวันขาย” คลิกที่ปุ่มสีเขียว “สร้างใหม่” ทางขวามือด้านบน
ใส่ข้อมูล รายละเอียดผู้จำหน่าย เลขที่อ้างอิง (เช่น ใบเสนอราคา หรือใบกำกับภาษีของธุรกิจในฐานะผู้ขายสินค้า) และ คำอธิบายรายการ ว่าเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอะไร
ในส่วนของรหัสบัญชีนั้น สามารถพิมพ์คำค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบแสดงรายการชื่อบัญชีที่เราต้องการขึ้นมาให้ จากนั้นใส่จำนวนเงิน ลงด้านเดบิต หรือเครดิตตามต้องการ
รายการที่ลงในสมุดรายวันขายนี้ สามารถพิมพ์ใบปะหน้าเอกสารได้ โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์เอกสาร หรือ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel โดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด

วิดีโอสาธิตการบันทึกรายการ สมุดรายวันขาย