บัญชีและภาษีที่ผู้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนต้องรู้

วิสาหกิจชุมชน

ผู้ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจะต้องทำบัญชีและจัดการเรื่องภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดยสำรวจง่ายๆ ว่ารูปแบบวิสาหกิจชุมชนเป็นแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

ขั้นตอนการชำระและแก้ไขทุนจดทะเบียนบริษัท และการจ่ายเงินปันผล

จดทะเบียนบริษัท

สำหรับนักบัญชีที่ต้องทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัท จะยังมีงานทะเบียนตามมาอีกมากมาย ทั้งในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใครควรถือหุ้นเท่าไหร่ จะบันทึกบัญชีการจ่ายเงินปันผลอย่างไร มาหาคำตอบได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

วัดผลประกอบการเทียบกับคู่แข่งด้วยการวัดอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน เราสามารถใช้ การวัดอัตราส่วนทางการเงิน คือการนำตัวเลขจากงบการเงินมาหาความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ตัวเลขแบบเป็น % หรือเป็นจำนวนเท่า เพื่อมาวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของกิจการโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต หรือกับคู่แข่งได้ ช่วยให้เราเช็กสุขภาพของธุรกิจตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

จัดการสินค้าคงเหลืออย่างไรให้ของไม่หาย และลดปัญหาภาษี

สินค้าคงเหลือ

ธุรกิจที่มีสินค้าคงเหลือ ต้องจัดการสินค้าให้ดี โดยเริ่มจากแยกประเภทสินค้า เพราะหัวใจของการแบ่งหมวดหมู่สินค้า คือ การช่วยให้เราเช็กได้ว่ามีสินค้าประเภทอะไร มากน้อยขนาดไหน และสินค้าคงเหลือนี้จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไรจนกว่าจะสร้างเงินกลับมาให้ธุรกิจ 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

จัดตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารและทำบัญชีอย่างไร

บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ขั้นตอนการลงทุนในธุรกิจโดยนักลงทุนต่างชาตินั้นต้องแยกให้ออกว่าเป็นการลงทุนแบบใด ระหว่างถือหุ้นไม่เกิน 50% หรือว่าถือตั้งแต่ 50% ขึ้นไป เพราะหากต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนในขั้นตอนการจดทะเบียนมากขึ้น และสำหรับบริษัทที่ขอระดมทุนสามารถใช้ FlowAccount ในการบันทึกบัญชีที่เมนูบริหารบัญชีได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

Stripe บริการรับชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต และ PromptPay

Stripe บริการรับชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต และ PromptPay

ลูกค้า FlowAccount สามารถใช้ระบบการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต และ PromptPay จากระบบ Payment Gateway Stripe เพื่อรับชำระเงินจากลูกค้าพร้อมลงบัญชีได้ในที่เดียว ดูวิธีการเชื่อมต่อและเงื่อนไขการให้บริการได้ที่บทความนี้

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading