FlowAccount
Download Free Today

จัดการสินทรัพย์ และ บันทึกค่าเสื่อมราคา

FlowAccount Assets Management

ความแตกต่างของ สินทรัพย์ และ ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์ ต่างจาก ค่าใช้จ่าย ตรงที่ ค่าใช้จ่ายจะเป็นของที่ซื้อมาแล้วใช้หมดไป เช่น วัสดุสิ้นเปลือง, ของใช้สำนักงาน, จ่ายเงินเดือนพนักงาน ฯลฯ แต่สินทรัพย์จะเป็นของที่มีมูลค่าสูง ใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท อายุการใช้งานระยะยาวมากกว่า 1 ปี จึงทำให้สินทรัพย์จำเป็นต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา

“ค่าเสื่อมราคา คำนวณจาก ราคาสินทรัพย์ ไม่รวมภาษีที่สามารถขอคืนได้ (ภาษีซื้อ) หารด้วย ระยะเวลาการใช้งานของสินทรัพย์นั้น จึงได้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่นับเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี”

ตัวอย่าง บริษัทซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้งานราคา 30,000 บาท (ราคาต้นเท่านั้น ไม่รวม VAT 7%) ระยะเวลาเสื่อมของสินทรัพย์ 3 ปี ค่าเสื่อมราคา = 30,000 ÷ 3 = 10,000 บาท/ปี โดยค่าเสื่อมราคานี้ จะนับเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเป็นรายปี

จัดการข้อมูลสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา ด้วย FlowAccount

ระบบจัดการข้อมูลสินทรัพย์ หรือ Asset Management คือระบบที่ช่วยแยก สินทรัพย์ ออกจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจ ซึ่งโปรแกรมบัญชีออนไลน์ของเรา สามารถช่วยคุณบริหารจัดการสินทรัพย์ในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้

1. ระบบจัดการข้อมูลสินทรัพย์: บันทึกรหัส ชื่อสินทรัพย์ ราคาซื้อ วันที่เริ่มใช้งาน ที่ตั้งสินทรัพย์ ผู้ใช้งาน ข้อมูลประกันสินทรัพย์
2. แสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ในธุรกิจ และจำนวนรายการสินทรัพย์
3. สร้างฐานข้อมูลรายการสินทรัพย์จำแนกตามหมวดหมู่
4. สร้างฐานข้อมูลกำหนดค่าเริ่มต้นของแต่ละรายการสินทรัพย์ให้ตามหมวดหมู่ พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อได้ทันทีรายการสินทรัพย์จำแนกตามหมวดหมู่
5. สามารถบันทึกสินทรัพย์ซื้อใหม่จากเอกสารค่าใช้จ่าย
6. บันทึกสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว และระบุข้อมูลค่าเสื่อมสะสมยกมา เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อได้ทันที

FlowAccount Assets Management

7. เพิ่มหมวดหมู่สินทรัพย์ได้ด้วยตนเอง

FlowAccount Assets Management

8. บริหารสถานะของสินทรัพย์ตั้งแต่ใช้งานอยู่ จนถึงการขายสินทรัพย์

FlowAccount Assets Management

9. คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันที่ขาย พร้อมตัดรายการบัญชีและคำนวณกำไรขาดทุนให้ทันที

FlowAccount Assets Management

10. คำนวณค่าเสื่อมราคา พร้อมบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

FlowAccount Assets Management

11. สามารถดาวน์โหลดทะเบียนสินทรัพย์เป็นไฟล์ Excel ได้

FlowAccount Assets Management

12. สามารถดาวน์โหลดรายงานค่าเสื่อมราคาเป็นไฟล์ Excel ได้

FlowAccount Assets Management

13. สามารถแนบไฟล์/รูปสินค้าสำหรับแต่ละรายการสินทรัพย์ได้

FlowAccount Assets Management

14. ใช้งานร่วมกับ โปรแกรมสแกนบิลและใบเสร็จ AutoKey ได้

ความพิเศษของระบบจัดการข้อมูลสินทรัพย์ จาก FlowAccount คือสามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมสแกนบิล และใบเสร็จ Autokey ช่วยทำค่าใช้จ่ายแบบใหม่ โดยระบบจะแปลงข้อมูลจากหน้าเอกสารมาบันทึกค่าใช้จ่ายให้ FlowAccount และยังเก็บบิลออนไลน์ไว้ให้ ทำให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสาร เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ทำให้การกรอกข้อมูลเอกสารง่ายขึ้นกว่าเดิม

FlowAccount Assets Management
FlowAccount Assets Management
FlowAccount ช่วยคุณจัดการสินทรัพย์
และคำนวณค่าเสื่อมราคา
ทดลองใช้ คลิกที่นี่

ฟังก์ชั่นค่าเสื่อมราคา โปรแกรมบัญชี FlowAccount ช่วยคุณได้ยังไงบ้าง

เจ้าของธุรกิจสามารถรู้จำนวนและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นๆ ที่มีอยู่ในกิจการของตัวเองได้ ไม่ต้องรอนักบัญชีตรวจสอบตอนสิ้นปี
เจ้าของธุรกิจสามารถรู้ผลกำไร ขาดทุน ขององค์กรทันที ด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
ประหยัดเวลาในการหาข้อมูล สามารถบันทึกสินทรัพย์ได้ด้วยตัวเอง และรันค่าเสื่อมเพื่อทราบกำไรขาดทุนได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชี เพราะระบบของ FlowAccount จะมีค่าตั้งต้นเป็น default ของสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ ไว้ให้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งคุณสามารถแก้ไขตัวเลขได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์
นักบัญชีสามารถปิดงบได้ง่ายและสะดวกขึ้น
ไม่ต้องกังวลว่าจะระบุประเภทค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ถูกหรือไม่ เนื่องจากโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักบัญชีได้เป็นอย่างดี นักบัญชีสามารถเข้ามาแนะนำและปรับแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง พร้อมต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ทันที