FlowAccount
Download Free Today

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

FlowAccount Withholding Taxes

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือเงินที่ “ผู้จ่าย” ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องหักไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับผู้รับ (ผู้รับนี้จะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็ได้) สำหรับการได้รับบริการที่มียอด 1,000 บาท ขึ้นไป แล้วนำส่งเป็นภาษีให้กรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และหากเป็นการยื่นออนไลน์ จะเป็นวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

FlowAccount Withholding Taxes

ตัวอย่าง ฟอร์มใบเสนอราคา ที่ออกโดย โปรแกรมบัญชี FlowAccount
ช่วยให้คุณไม่พลาดการออกเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย
เริ่มต้นทดลองใช้ FlowAccount ได้เลยที่นี่
คลิกที่นี่

วิธีเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ด้วย โปรแกรมบัญชี FlowAccount

1. สร้างเอกสารค่าใช้จ่ายที่เราได้สร้างไว้ แล้วไปที่ฟังก์ชั่นแสดง หัก ณ ที่จ่าย ท้ายเอกสาร หรือส่วนแสดงจำนวนเงินรวม เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ระบบจะแสดงอัตรา หัก ณ ที่จ่าย ให้เราเลือกตามประเภทของค่าใช้จ่าย ดังนี้

FlowAccount Withholding Taxes

หัก 1% สำหรับค่าขนส่ง ทุกครั้งที่มีการส่งสินค้าจากการขาย ผ่านบริษัทหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ จะต้อง หัก ณ ที่จ่าย 1% ยกเว้น! ไปรษณีย์ไทย เพราะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

หัก 2% สำหรับค่าโฆษณา การโฆษณาสินค้าตามสื่อโฆษณาต่างๆ ผ่านเอเจนซี บริษัทรับโฆษณา เพื่อช่วย “ประกาศ” ให้แบรนด์หรือสินค้าเป็นที่รู้จักผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Instagram ที่ไม่ใช่บริการด้านการตลาด ทำหัก ณ ที่จ่าย 2%

หัก 3% สำหรับจ้างรับเหมาหรือบริการต่างๆ ค่าบริการที่เกิดขึ้นในกิจการทุกอย่างจะต้องมีการ หัก ณ ที่จ่าย 3% เช่น บริการรับจ้างทำของ จ้างทำนามบัตร จ้างทำกราฟิก จ้างช่างภาพมาถ่ายรูป จ้างบล็อกเกอร์รีวิวสินค้า จ้างคนขับรถ จ้างตกแต่งภายใน บริการสถานที่ เช่าซอฟต์แวร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ก็เข้าข่ายนี้ เพราะถือเป็นการให้บริการ

หัก 5% สำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น เช่ารถยนต์ ค่าจ้างนักแสดง ดารา นักร้อง อาชีพเพื่อการบันเทิง และเงินรางวัลจากการแข่งขันหรือการชิงโชคต่างๆ ด้วย

2. ฟังก์ชั่นภาษีแยกตามรายการ

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นส่วนลดแยกตามรายการพร้อมกันได้ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ระบบจะเพิ่มช่องภาษีให้สามารถเลือกรายการสินค้า ภาษี 7% ภาษี 0% และ สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้ (สำหรับบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องขายสินค้าแบบมีภาษี ยกเว้นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นหรือสินค้าภาษี 0%)

FlowAccount Withholding Taxes

*ระบบจะแยกกันคำนวณระหว่างสินค้ามีภาษี 7% และภาษี 0% หรือสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
*การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ จะเพิ่มฟังก์ชั่นส่วนลดแยกตามรายการให้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถใช้งาน ฟังก์ชั่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายท้ายเอกสารได้

โปรแกรม FlowAccount มีฟังก์ชั่นที่ช่วยนักบัญชีในเรื่องการจัดการทางภาษีทั้ง รายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ FlowAccount สำหรับนักบัญชีและสำนักงานบัญชี หรือจะเริ่มต้นทดลองใช้ FlowAccount ได้เลยที่นี่