FlowAccount Academy Seminars

FlowAccount Academy Seminars

Accounting your own pace

FlowAccount believes that the key to running successful small business is continuous learning and growth. Our seminars help small busineses owners in Thailand learn accounting at their own pace. Practice what you've learned for a few minutes each day, and you've built a solid foundation for your business.
FlowAccount Tutorials
FlowAccount Tutorials
คอร์สแนะนำประจำเดือน
เรียนรู้เทคนิคการทำบัญชีและภาษีในคอร์สใหม่ ที่เจ้าของธุรกิจเข้าใจง่ายและนำไปใช้จริง
06 Febuary 2020 เวลา 13:00 - 17:00 น.อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
BU203: วางแผนและยื่นภาษี สำหรับบริษัท (นิติบุคคล)
เคยสงสัยไหมครับว่า
ธุรกิจที่เราทำอยู่นั้นมีกำไรจริงหรือ?
ภาษีที่เสียไปใช้จำนวนที่เราต้องเสียจริงหรือเปล่า?
แล้วถ้าอยากจะประหยัดภาษีต้องทำยังไง?
หากจะยื่นภาษีต้องเตรียมข้อมูลอย่างไรบ้าง?

ในคอร์สนี้จะอธิบายในทุกข้อสงสัยสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ให้ผู้ประกอบการทุกท่านเข้าใจ โดยกูรูด้านภาษี และเจ้าของเพจ TaxBugnoms ทั้งความรู้ด้านภาษีและบัญชีเข้าใจได้ง่ายในฉบับพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นประเภท ภาษีที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจแบบนิติบุคคล, การจัดทำและการยื่นแบบภาษี, เทคนิคการวางแผนและการเตรียมข้อมูล เพื่อยื่นภาษีสำหรับธุรกิจนิติบุคคล, การทำบัญชีสำหรับธุรกิจนิติบุคคล และแนวทางในการเลือกผู้จัดทำบัญชี
คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี FlowAccount
เรียนรู้การใช้งานตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อเริ่มทำเอกสาร จัดการบัญชี และรู้สุขภาพการเงินได้ในระบบเดียว
05 Febuary 2020 เวลา 13:00 - 18:00 น.
FA101: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับผู้ประกอบการ
AIS D.C. ชั้น 5 The Emporium
07 March 2020 เวลา 13:00 - 18:00 น.
FA101: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับผู้ประกอบการ
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
12 March 2020 เวลา 13:00 - 16:00 น.
FA102 Mini Course: New FlowAccount for Business Owners (English Course)
11th FL. KX Building, Krung Thonburi Rd.
12 Febuary 2020 เวลา 13:00 - 17:00 น.
FA103: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount Classic
AIS D.C. ชั้น 5 The Emporium
04 March 2020 เวลา 13:00 - 16:00 น.
FA104: อัปเกรดโปรแกรมบัญชีของคุณเป็น New FlowAccount
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
29 January 2020 เวลา 13:00 - 17:00 น.
FA105: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับนักบัญชี
AIS D.C. ชั้น 5 The Emporium
คอร์สสำหรับเจ้าของธุรกิจ
เพิ่มทักษะความรู้ทางบัญชีและภาษีเบื้องต้นที่จะทำให้คุณบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
21 Febuary 2020 เวลา 10:00 - 17:00 น.
BU101: เพิ่งจดบริษัทต้องรู้ บัญชี-ภาษีอะไรบ้าง
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
30 January 2020 เวลา 10:00 - 17:00 น.
BU103: เทคนิคการจัดการเอกสารบัญชีและภาษีในธุรกิจให้ถูกต้อง
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
28 March 2020 เวลา 10:00 - 17:00 น.
BU103A: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จัดการบัญชี-ภาษีอย่างไร
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
22 Febuary 2020 เวลา 10:00 - 17:00 น.
BU105: วิธีการสร้างรายงานที่ตรงใจเจ้าของกิจการ (ด้วย MS Excel)
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
14 Febuary 2020 เวลา 10:00 - 17:00 น.
BU201: ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจร ฉบับเข้าใจง่าย
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
06 Febuary 2020 เวลา 13:00 - 17:00 น.
BU203: วางแผนและยื่นภาษี สำหรับบริษัท (นิติบุคคล)
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี