FlowAccount
Download Free Today
FlowAccount Academy
ธุรกิจเติบโตได้
เมื่อเข้าใจระบบบัญชี
ติดทักษะการทำบัญชีด้วยโปรแกรมอีกนิด ก็ทำธุรกิจได้มั่นใจขึ้น ด้วยทุกคอร์สสอนการใช้ FlowAccount ที่พาลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่พื้นฐาน จนใช้งานเป็น ทั้งออนไลน์และเวิร์กช็อปตัวต่อตัว
คอร์สเรียนบัญชีออนไลน์
คอร์สพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจ
คอร์สสุดพิเศษ! เพื่อทุกธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
(ฟรี! สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจเท่านั้น จากปกติ 490 บาท)
คอร์สสำหรับผู้ประกอบการ
เรียนรู้การใช้งานตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อเริ่มทำเอกสาร จัดการบัญชี และรู้สุขภาพการเงินได้ในระบบเดียว
เรียนรู้การทำบัญชีออนไลน์ ด้วยระบบ FlowAccount
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
เวลา 16:00-17:00 น.
เรียนรู้การทำบัญชีออนไลน์ ด้วยระบบ FlowAccount
ผ่านโปรแกรม ZOOM
การควบคุมภายในที่ดี ของธุรกิจร้านอาหาร ที่ไม่ควรมองข้าม
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
14.00 - 15.00 น.
การควบคุมภายในที่ดี ของธุรกิจร้านอาหาร ที่ไม่ควรมองข้าม
ผ่านโปรแกรม ZOOM
จิตวิทยาการทำงานอย่างมีความสุข Think positive, work more positive.
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
14.00 - 15.00 น.
จิตวิทยาการทำงานอย่างมีความสุข Think positive, work more positive.
ผ่านโปรแกรม ZOOM
เรื่องเล่าภาษีและการวางแผนภาษีรถยนต์นั่ง
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
10.00 - 11.00 น.
เรื่องเล่าภาษีและการวางแผนภาษีรถยนต์นั่ง
ผ่านโปรแกรม ZOOM
พลิกโฉมบัญชีร้านค้าออนไลน์รับปีใหม่ มองเห็นกำไร รู้ทันเรื่องภาษี
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
14.00 - 17.00 น.
พลิกโฉมบัญชีร้านค้าออนไลน์รับปีใหม่ มองเห็นกำไร รู้ทันเรื่องภาษี
AIS DC ชั้น 5 The Emporium
Workshop เริ่มต้นทำบัญชีสำหรับธุรกิจ ที่เพิ่งจดทะเบียนบริษัท
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00-16.00 น.
Workshop เริ่มต้นทำบัญชีสำหรับธุรกิจ ที่เพิ่งจดทะเบียนบริษัท
ผ่านโปรแกรม ZOOM
ความลับของภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อควรระวัง
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
10.30 - 11.30 น.
ความลับของภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อควรระวัง
ผ่านโปรแกรม ZOOM
คอร์สสำหรับนักบัญชีและสำนักงานบัญชีพาร์ทเนอร์
สอนใช้โปรแกรมบัญชี FlowAccount สำหรับนักบัญชี
3 Check list ที่ต้องทำก่อนปิดงบการเงินบน FlowAccount
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
14.00 - 15.30 น.
3 Check list ที่ต้องทำก่อนปิดงบการเงินบน FlowAccount
ผ่านโปรแกรม ZOOM
FlowAccount Blog

Accounting basics for small businesses

Learn basic accounting and taxes for small businesses. Apply them right away. Establish firm footing so your business can grow to its full potential.