FlowAccount
Download Free Today

ขายเงินสด

FlowAccount Cash Sales

ขายเงินสด คืออะไร

โดยปกติแล้ว การขายสินค้าหรือให้บริการมักมีสองแบบ คือ ขายเงินสด กับขายเป็นเงินเชื่อ (มีการให้เครดิต)

ขายเงินสด คือ การที่เจ้าของธุรกิจขายสินค้าหรือบริการของตนออกไป โดยทางผู้ซื้อชําระเงินทันทีที่ได้รับสินค้าหรือบริการนั้น

"สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ FlowAccount ที่มีการขายออนไลน์ ผ่านช่องทาง Marketplace ต่างๆ เช่น ลาซาด้า (Lazada) สามารถใช้ฟังก์ชั่น ขายเงินสด เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้เลย”

วิธีออกเอกสาร ขายเงินสด ในโปรแกรมบัญชี FlowAccount

1. ไปที่ เมนูเอกสารขาย > เลือก “ขายเงินสด” แล้วกดปุ่ม “สร้างใหม่” ที่อยู่มุมบนขวามือ

FlowAccount Cash Sales

2. หลังจากที่กดปุ่มแล้วจะได้หน้าสร้างเอกสารขึ้นมาดังภาพ

FlowAccount Cash Sales

โดยระบบจะนำข้อมูลจากเอกสารที่เปิดครั้งแรกมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างเอกสารอื่นๆ ต่อไปให้กับลูกค้ารายเดิมจนกระทั่งจบการขาย ทำให้ประหยัดเวลาในการออกเอกสาร โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลซ้ำใหม่

ทั้งนี้การออกใบเสร็จรับเงินถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ผู้รับเงินต้องออกใบเสร็จให้อีกฝ่ายในทันทีทุกครั้งที่รับเงินมา ไม่ว่าอีกฝ่ายจะขอให้คุณออกหรือไม่ก็ตาม (ไม่ขอก็ต้องออกให้) เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการแต่ละครั้งเกิน 100 บาทขึ้นไป สำหรับธุรกิจที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (จด VAT) สามารถตั้งหัวเอกสารเป็น ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ได้