เปิดบริษัทใหม่…ทำบัญชีเอง?

เปิดบริษัทใหม่ ทำบัญชีเอง

สำหรับเจ้าของกิจการมือใหม่ พอได้ยินคำว่า “บัญชี” ก็มักจะบอกว่าทำไม่เป็น ยาก และน่ากลัว 


แต่จริงๆ แล้วการทำบัญชีเบื้องต้นนั้นไม่ยากเลย หากเรารู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง และมีเครื่องมือช่วยทุ่นแรงอย่างโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ก็จะสามารถ ทำบัญชีเอง อย่างง่ายๆ


หากเราเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก หลักๆ จะมี 2 ส่วนที่ต้องคำนึงถึง คือ


  1. เปิดเอกสารทุกครั้งที่มีการขายสินค้า
  2. จดบันทึกทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินซื้อสินค้า


เปิดเอกสารทุกครั้งที่มีการขายสินค้า


การบริหารรายรับจะไม่ใช่เรื่องยาก หากเปิดเอกสารทุกครั้งเวลาที่มีการขายสินค้า หรือบริการออกไป 


หากเราเริ่มทำเอกสารและจัดเก็บให้เป็นระบบจะส่งผลให้เราสามารถสรุปยอดขายได้ ช่วยให้ทราบถึง Cash Flow และยอดค้างรับ ของกิจการอีกด้วย 


ซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้ดีมากขึ้นด้วยการตัดสินใจจากข้อมูล ไม่ใช่จากความรู้สึกของเราเพียงอย่างเดียวทำบัญชีเอง เอกสารที่จำเป็นมีอะไรบ้าง


ใบเสนอราคา ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน – ตัวอย่าง แบบฟอร์มฟรี ระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount.com


ใบเสนอราคา ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน – ตัวอย่าง แบบฟอร์มฟรี ระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount.com


1. ใบเสนอราคา


ใช้สำหรับเสนอราคาให้กับลูกค้าของเรา ส่วนใหญ่หากขายสินค้า หรือบริการ ให้กับบริษัทใหญ่ๆ จำเป็นจะต้องมีขั้นตอนการทำใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าพิจารณา และอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ


เอกสารนี้จะเป็นเอกสารที่ไว้ใช้อ้างอิงว่า ลูกค้าตกลงที่จะซื้อสินค้า หรือบริการ รวมถึงข้อมูลต่างๆ อาทิ จำนวนสินค้า ราคา วันจัดส่ง และวิธีการชำระเงิน


ศึกษาวิธีการทำใบเสนอราคาเพิ่มเติม 


2. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้


การขายสินค้า หรือบริการ แบบเงินเชื่อ (Credit) จะมีขั้นตอนการวางบิลเพิ่มขึ้นมา


การวางบิล คือการนำข้อมูลจากใบเสนอราคา หรือใบกำกับภาษี มาเปลี่ยนหัวเอกสารเป็นใบวางบิล การวางบิลนั้นเป็นการแจ้งเตือนให้ฝ่ายบัญชีของลูกค้าทราบว่า “เดือนนี้อย่าลืมชำระเงินด้วยนะครับ”


โดยทั่วไป บริษัทที่มีขนาดใหญ่จะมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงจะต้องมีรอบวางบิล และรับเช็ค เช่น วางบิลภายในวันที่ 15 ของเดือน และรับเช็คภายในวันที่ 26 ของเดือนถัดไป


ข้อมูลในส่วนนี้ขอให้ตั้งใจจำให้ดี เพราะหากพลาดการวางบิล จะหลุดรอบการวางบิลของเดือนนั้นๆ และทำให้ต้องรอไปอีกอย่างน้อย 30 วันครับ


ในการสร้างเอกสารขายผ่านโปรแกรม FlowAccount จะพบความสะดวกจากขั้นตอนการสร้างเอกสารอื่นๆ ต่อจากใบเสนอราคา เพียงแค่คลิกเลือกสถานะของเอกสาร ระบบจะสามารถเปลี่ยนหัวเอกสารเป็น ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ หรือใบกับกำภาษี/ใบเสร็จรับเงินได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องสร้างเอกสารและกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง


หรือเบื้องต้นจะลองศึกษาวิธีการสร้างเอกสารขาย ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เพื่อความเข้าใจการใช้งานก่อนได้ครับ


3. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน


ใบกำกับภาษีนั้น ถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมาก และมีข้อควรระวังในหลายส่วน เนื่องจากกรมสรรพากรจะกำหนดรายละเอียดและรูปแบบของใบกำกับภาษีว่าต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำนักงานสาขา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 


บนเอกสารต้องมีคำว่า ใบกำกับภาษี ที่ชัดเจน รันเลขเอกสารอย่างเป็นระบบ และจะต้องมีทั้งต้นฉบับและสำเนา


ศึกษารายละเอียดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติม


แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับ เพราะโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount จะช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเรามีแบบฟอร์มมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักของสรรพากร และระบบการรันเลขอัตโนมัติ ทำให้เปิดเอกสารได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ 


*อย่าลืมนะครับว่า เอกสารต้นฉบับ จะให้ลูกค้า (ผู้ซื้อ) ไว้ ส่วนเอกสารที่เป็นสำเนา เราต้องเก็บไว้เองที่บริษัทเพื่อนำส่งต่อไป


หรือหากวันใดที่เราต้องออกไปติดต่อลูกค้า เดินทางไปต่างประเทศ คุณก็สามารถสร้างเอกสารและแชร์ไปหาลูกค้าได้ โดยใช้แอปมือถือจาก FlowAccount ได้เลยจดบันทึกทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน


บันทึกรายจ่ายบริษัท ง่ายๆ ด้วย แอปโปรแกรมบัญชี FlowAccount.com

การทำรายจ่ายถือเป็นเรื่องต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ แต่สำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นทำบัญชีเองมีหลักการคิดง่ายๆ คือ 


“เมื่อมีการจ่ายเงินออกจากบริษัทเราเมื่อใด ให้จดบันทึกเมื่อนั้น” 


โดยรายจ่ายเบื้องต้นจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ1. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Cost of goods sold)


ค่าใช้จ่ายส่วนที่ซื้อสินค้ามา เพื่อขายออกไป จะเรียกว่า “ต้นทุนขาย” ครับ ซึ่งต้นทุนขาย จะประกอบไปด้วย


“ราคาต้นทุนซื้อของสินค้า + ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง”

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ได้มีการแบ่งค่าใช้จ่ายให้เป็นหมวดหมู่เพื่อคุณเรียบร้อย โดยสินค้าที่ซื้อมาขายนั้น จะนำมาจากเมนูใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าครับ
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Cost)


เป็นการจดรายจ่ายต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงเงินเดือนของพนักงานครับส่วนนี้ทาง FlowAccount แนะนำให้ลงในเมนู “ค่าใช้จ่าย” ได้เลยครับ


Note:เมื่อซื้อบริการใดๆ อย่าลืมทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่มีการชำระค่าบริการ และจะต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะมีอัตราการหักแตกต่างกัน เช่น 1% ค่าขนส่ง, 2% ค่าโฆษณา, 3% ค่าบริการ, 5% ค่าเช่า เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม

ซึ่งคุณสามารถใช้ โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ FlowAccount ในการคำนวณและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้เลยครับทำบัญชีเอง แล้วเห็นกำไรหรือเปล่า


หากเราหมั่นเปิดเอกสารและบันทึกรายจ่ายทุกครั้งในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ระบบจะแสดงรายงานกำไรขาดทุนเบื้องต้นให้คุณได้ดูทุกๆ สิ้นเดือนโดยอัตโนมัติ 


ทำให้เจ้าของธุรกิจรู้ได้ทันทีว่า เดือนที่ผ่านมามีกำไรเท่าไหร่ และมีเอกสารครบถ้วนที่เราเปิดไปนำส่งสำนักงานบัญชี 


ศึกษาวิธีการดูรายงานงบเพิ่มเติม


รายงานกำไรขาดทุน จะมาจาก

รายได้ – (ค่าใช้จ่ายในการขาย + ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ) = กำไรข้างต้นก่อนภาษี


ยกตัวอย่างเช่น

+ รายได้ 20,000 – [ค่าใช้จ่ายในการขาย 7,000 (ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า) – ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 4,000] = กำไรข้างต้นก่อนภาษี 9,000ทำบัญชีเอง แล้วต้องการนำส่งภาษี… ก็ควรจ้างนักบัญชีด้วย


สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ บัญชีนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเองทั้งหมด FlowAccount จึงแนะนำให้จ้างสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพมาช่วยนำส่งภาษีของเราทุกสิ้นเดือน จะทำให้ง่าย และประหยัดเวลามากกว่า 


โดยทั่วไปสำนักงานบัญชีจะมีค่าบริการหลักพันบาท เป็นค่าบริการรายเดือนเพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคมให้


ภาษีหลักๆ ที่ต้องนำส่ง

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ – ภาษีขาย) – นำส่งภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – นำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
  • เงินประกันสังคม – นำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • ยื่นภาษีกลางปี ภายใน 31 สิงหาคม และภาษีปลายปี ภายวันที่ 30 พฤษภาคม ของปีถัดไป

โปรแกรมบัญชี FlowAccount เปิดเอกสารธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มต้นได้ง่ายๆ กับ โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์ ที่ช่วยบันทึกบัญชีได้ครบทุกรูปแบบธุรกิจเรียนบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ


ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like