เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับกิจการโรงแรม

เราเที่ยวด้วยกัน

การกลับมาของโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง วันนี้ FlowAccount จะมาไขข้อสงสัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการโรงแรมในบทความนี้กันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

FlowAccount Partner Connect ผลักดันสำนักงานบัญชีให้เติบโตด้วยระบบคลาวด์

FlowAccount Partner Connect ครั้งที่1 งานที่รวบรวมสำนักงานบัญชีพาร์ตเนอร์ของ FlowAccount ส่วนหนึ่งมาพบปะ อัปเดทเทรนด์การทำงานของสำนักงานบัญชีในอนาคตจากทีมพัฒนาโปรดักส์  พร้อมรับฟังประสบการณ์ทำงานจากสำนักงานบัญชีพาร์ตเนอร์ ณ  Paper Plane Project ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

FlowAccount x Stripe เปิดตัว ระบบ Payment Gateway และลงบัญชีในที่เดียว

FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ Stripe ระบบ Payment Gateway ระดับโลก จับมือกันเปิดโซลูชั่นใหม่ ให้ผู้ประกอบการที่ใช้งาน FlowAccount มีระบบรับชำระเงินออนไลน์จากลูกค้า ทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต รวมถึงพร้อมเพย์ พร้อมบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ FlowAccount

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ใช้งาน FlowAccount ตลอดจนจบหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

FlowAccount Connect ครั้งแรกกับงานเปิดตัว ฟีเจอร์โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อพา SMEs สู่โลกดิจิทัล

FlowAccount โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ จัดงาน Product Launch Event ครั้งแรก เปิดตัวฟีเจอร์ที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจ SMEs เข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 

โดยงานนี้ได้จัดกันที่ร้านอาหาร Jacquerine at Siri House ซอยสมคิด ย่านชิดลม พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ สำนักงานบัญชีพาร์ตเนอร์ และอาจารย์บัญชีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มาร่วมงาน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างคับคั่ง 


อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) และ FlowAccount

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร โดยจะนำไปใช้ในคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจนอกมหาวิทยาลัย 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading