Workshop “Smart Accounting for Small Business” ในงาน Creative Talk Conference 2022

การกลับมาของอีเวนต์ Creative Talk Conference 2022 งานที่รวมเทรนด์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนได้ใช้ไอเดียการต่อยอดหรือทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ณ ศุนย์ประชุมไบเทค บางนา วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

 

โดยปีนี้กลับมาในหัวข้อ “The Future of Everything” มองไปข้างหน้ากับอนาคตของทุกสิ่ง ในกระแสธุรกิจและชีวิตรอบตัวคุณ ที่รวบรวมเทรนด์การทำงานแห่งอนาคตไว้ในงานนี้ 


FlowAccount ได้มีโอกาสไปร่วมจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Smart Accounting for Small Business” พูดคุยถึงหัวใจของการทำบัญชีในกิจการขนาดเล็ก และจะทำอย่างไรให้การทำบัญชีมีความคล่องตัว สะดวก ง่าย มองเห็นยอดขาย ประเมินสุขภาพกิจการ และจัดเก็บทุกการเคลื่อนไหวของบัญชีให้ครบถ้วนที่สุด 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยดุสิตธานี และ FlowAccount

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี (DTC) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร

 

โดยจะนำไปใช้ในรายวิชาบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจนอกมหาวิทยาลัย  

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ FlowAccount

MOU_FlowAccount_ThaiNichi_Accounting

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทย ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

8 ฟังก์ชั่น โปรแกรมบัญชี ฟรี ที่คุณเอาไว้เริ่มทำธุรกิจได้

8 ฟังก์ชั่น โปรแกรมบัญชี ฟรี ที่คุณเอาไว้เริ่มทำธุรกิจได้

 

หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ หรือกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ สามารถใช้แพ็กเกจ Basic จาก FlowAccount โปรแกรมบัญชี ฟรี ที่มีฟังก์ชั่นเบื้องต้น ให้คุณเริ่มทำธุรกิจตั้งรับงานจนรับเงินจากลูกค้าได้ง่ายๆ มาดูกันเลย ว่าใช้งานส่วนไหนฟรีได้บ้าง  

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ FlowAccount

MOU - CIBU ธุรกิจบัณฑิตย์ X FlowAccount - Cover

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ FlowAccount

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี_MOU_Chula_FlowAccount

FlowAccount หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการมอบโปรแกรมบัญชีให้นิสิตนักศึกษาใช้งานฟรีตลอดจนจบหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading