ไขข้อสงสัยจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดภาษีมูลค่าเพิ่มแตกต่างกันอย่างไร

จดทะเบียนพาณิชย์

การเริ่มต้นธุรกิจ เราแค่หาลูกค้าให้ได้เยอะๆ อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะเรายังต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดทะเบียนทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท ไปจนถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้เราอ่านให้ฟัง

 

 

 

การเริ่มต้นธุรกิจ เราแค่หาลูกค้าให้ได้เยอะๆ อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะเรายังต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดทะเบียนทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท ไปจนถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทะเบียนทั้ง 3 ตัวนี้เป็นคนละเรื่องกัน และที่สำคัญเจ้าของธุรกิจมีความสับสนอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งนี้ 

 

การจดทะเบียนทั้ง 3 แบบคืออะไร มีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้บ้าง มาทำความเข้าใจในบทความนี้พร้อมๆ กันค่ะ

 

ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนบริษัท ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

จดทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ การจดทะเบียนเพื่อยืนยันว่าเรากำลังดำเนินธุรกิจ ค้าขายหรือให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมือนการบอกให้คนภายนอกรับรู้ว่า นี่ชั้นกำลังขายของอยู่นะ ในนามร้านชื่ออะไร ตั้งอยู่ที่ไหน

 

ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์บ้าง 

 

คนที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ อธิบายง่ายๆ ก็คือ คนที่ทำมาค้าขายหรือให้บริการค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะทำในนามบุคคลธรรมดาหรือบริษัท ถ้าเริ่มทำมาค้าขายตามธุรกิจในลิสนี้เมื่อไร ให้ไปจดทะเบียนพาณิชย์ได้เลย

 

ธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 

โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของธุรกิจทั้งหลายน่าจะเข้าข่ายจดทะเบียนพาณิชย์เกือบหมดค่ะ ยกเว้นบางธุรกิจที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น หาบเร่แผงลอย พาณิชยกิจเพื่อการกุศลหรือบำรุงศาสนา ทำมูลนิธิสมาคม ซึ่งไม่ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ค่ะ

 

เงื่อนไขในการจดคืออะไร

 

จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ (โดยไม่สนใจว่าเราจะมีรายได้เท่าใด) 

 

หากไม่จดทะเบียนพาณิชย์จะมีความผิดอย่างไรบ้าง 

 

ถ้ากิจการเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

ต้องไปจดทะเบียนที่ใด 

 

สถานที่ไปจดทะเบียนแตกต่างกันตามที่ตั้งสถานประกอบการดังต่อไปนี้

 

จดทะเบียนพาณิชย์

 

จดทะเบียนบริษัท คืออะไร

 

จดทะเบียนบริษัทคืออะไร

 

จดทะเบียนบริษัท คือ การจดทะเบียนเพื่อขอเป็นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิติบุคคลนี้จะแยกต่างหากออกจากตัวเราซึ่งเป็น “บุคคลธรรมดา” นะคะ 

 

จดทะเบียนบริษัท กับจดทะเบียนนิติบุคคลที่ทุกคนสับสน จริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

“การจดทะเบียนบริษัท” ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งปกติแล้วนิติบุคคลนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • บริษัทจำกัด
  • บริษัทมหาชนจำกัด

ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจมักเลือกจดทะเบียนแบบบริษัทมากกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเพราะว่าดูน่าเชื่อถือกว่า ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดนั้น หมายถึง บริษัทจำกัดที่ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 

เงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัท 

 

ถ้าอยากจดทะเบียนบริษัท ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า “ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกัน แล้วก็กำหนดทุนและแบ่งหุ้นกันให้เรียบร้อย”

และตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.2566 เป็นต้นไป กฎหมายได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยกำหนดให้การจดทะเบียนบริษัทมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 2 คนได้ค่ะ

 

หากไม่จดทะเบียนนิติบุคคล มีความผิดอย่างไรบ้างหรือไม่ 

 

การจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นทางเลือกสำหรับเจ้าของธุรกิจ หากเลือกที่จะประกอบธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคลก็ได้ ไม่ได้มีความผิดอะไร

 

จดทะเบียนนิติบุคคล

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจด VAT คือ การจดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายหรือบริการจากลูกค้า 7% เพื่อนำส่งสรรพากร 

 

ใครต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบ้าง 

 

ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่บังคับสำหรับคนที่รายได้เข้าเงื่อนไขของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ตาม 2 เงื่อนไขนี้

  • เป็นรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้น เช่น ขายหนังสือออนไลน์ ขายพืชผัก 
  • รายได้ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทต่อปี 

 

หากไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความผิดอย่างไรบ้างหรือไม่ 

 

ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างน้อยจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อเดือนภาษี แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่ากัน ตามมาตรา 89(1) แห่งประมวลรัษฎากรอีกด้วยค่ะ

 

จดทะเบียนนิติบุคคล

 

การจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจทั้ง 3 เรื่องนี้ ถ้าตั้งหลักทำความเข้าใจดีๆ เราจะรู้ว่าทั้ง 3 เรื่อง มีวัตถุประสงค์ในการจดแตกต่างกัน และมีเงื่อนไขแตกต่างกันเสียด้วย บางธุรกิจอาจจะต้องจดแค่บางข้อ และหลายธุรกิจต้องจดทุกข้อ ดังนั้น อย่าลืมกลับไปสำรวจธุรกิจตัวเอง และเริ่มต้นจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนเริ่มธุรกิจอย่างสบายใจค่ะ

 

สนใจจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ติดต่อ FlowAccount ช่วยจัดการให้ได้เลยทันที 

 

FlowAccount รับจดจัดตั้งนิติบุคคล พร้อมมอบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และสิทธิประโยชน์ อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ให้บริหารธุรกิจด้วยตัวเองได้อย่างมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรกด้วย 9 บริการจากเรา ในการช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามระเบียบขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ่านรายละเอียดและติดต่อทีมงานได้เลย ที่นี่

 

เรียนบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like