อบรมบัญชี ภาษี เริ่มต้นทำธุรกิจ ด้วยหลักสูตรหลากหลาย ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

อบรมบัญชี

 
อ่านสั้นๆ:

 • เจ้าของธุรกิจหลายรายมีไอเดียหาสินค้า หรือบริการดีๆ ที่สร้างเป็นธุรกิจได้ แต่พอต้องมาทำเอกสารในการดำเนินธุรกิจ กลับไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร และทำให้เสียภาษีไม่ถูกต้อง
 • FlowAccount ออกแบบคอร์สอบรมบัญชี ที่สอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานการวางระบบเอกสารบริษัท การทำบัญชี ภาษี และการวางแผนธุรกิจ
 • เมื่อเจ้าของธุรกิจรู้พื้นฐานการวางระบบเอกสารอย่างถูกต้อง ก็จะทำให้รู้รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทตามจริง ที่จะนำมาใช้ในการเสียภาษีได้
Continue Reading

ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 ยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย กรอกเอกสารอย่างไร

ภ.ง.ด.3_cover
 
 
Highlight:

 

 • ภ.ง.ด.3 คือแบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา ส่วน ภ.ง.ด.53 คือแบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน
 • แบบยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายนี้จะต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน หากเดือนไหนไม่มีการหักก็ไม่ต้องนำส่ง
 • ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ขายจะเจอกับค่าบริการ และค่าเช่าแน่นอน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้เรื่องภาษี หัก ณ ที่จ่าย และจำเป็นต้องเก็บเอกสารให้ครบทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในธุรกิจเสมอ
Continue Reading

ก่อนยื่นภาษีเต็มปี ภ.ง.ด.50 แม่ค้าออนไลน์ควรตรวจให้ดีก่อนเซ็น

ภ.ง.ด.50
 
 
Highlight:

 • ภ.ง.ด.50 คือเอกสารอีกหนึ่งชุดที่เจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจะต้องใช้ยื่นเสียภาษี ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้
 • สำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง คือ ภาษีครึ่งปีแรกโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.51 และภาษีเต็มปีโดยใช้แบบภ.ง.ด.50
 • การเสียภาษีให้พิจารณาว่ากิจการเข้าข่ายเป็น SMEs หรือไม่ และหลังจากที่เสียภาษีแล้วต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี
Continue Reading

ทำ ธุรกิจซื้อมาขายไป ผ่านทางออนไลน์ ต้องเสียภาษียังไงคะ

ธุรกิจซื้อมาขายไป

 

Highlight:

 • คนที่ทำงานประจำควบคู่กับการขายของออนไลน์มักไม่รู้จะต้องเสียภาษีอย่างไร และมีเอกสารอะไรที่ต้องเก็บบ้าง
 • นักบัญชีจาก FlowAccount ช่วยลำดับความเข้าใจสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจซื้อมาขายไป เพื่อให้ปีนี้คุณจัดการเสียภาษีได้ง่ายขึ้น
Continue Reading

ภาษีอีเพย์เมนต์ บังคับใช้แล้วกับทุกคนที่มีบัญชีฝาก-โอนเงิน 3,000 ครั้งต่อปี

ภาษีอีเพย์เมนต์

 
 
Highlight:

 • กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ เริ่มบังคับใช้แล้ว มีผลให้สถาบันทางการเงินต้องรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมเฉพาะให้แก่กรมสรรพากร
 • โดยบัญชีจะต้องมีเงื่อนไขคือ มียอดฝากหรือโอนเงินเข้าทุกบัญชี 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป หรือมียอดฝากหรือโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปี และมียอดเงินรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาทต่อปีขึ้นไป
 • แม่ค้าออนไลน์ หรือผู้ทำธุรกิจใดๆ ที่มีบัญชีตรงตามเงื่อนไขจึงควรหัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และจดทะเบียนบริษัทให้ถูกต้อง
 • Continue Reading

  จ่ายค่าโฆษณาให้บริษัทต่างชาติอย่าง Facebook ขอคืนภาษีซื้อได้ไหม?

  จ่ายค่าโฆษณา Facebook

   
   
  ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงมีข้อสงสัยว่าค่าโฆษณาที่จ่ายให้สื่อออนไลน์นี้เราสามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้ไหม แล้วภาษีซื้ออยู่ตรงไหนละ ที่สำคัญนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่
   
  สิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้องอันดับแรกคือ บริษัทที่เราไปฝากโฆษณาออนไลน์เหล่านั้น เป็นบริษัทในประเทศไทย หรือเป็นบริษัทของต่างประเทศครับ หากเป็นบริษัทในประเทศไทย เราก็ใช้หลักปฏิบัติที่ทุกท่านทราบกันดีคือ ต้องขอ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ เช่น การขอคืนภาษีซื้อ ครับ แต่ถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศจะมีหลักปฏิบัติอีกแบบหนึ่งครับ

  Continue Reading

  ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายอย่างไร

  ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขาย


  สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 หรือ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคำนวณแล้วในเดือนนั้นๆ มีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

  การ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเตรียมใบแนบที่เรียกว่า” รายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขาย “  ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้ครับ  1. รายงานภาษีขาย มีขั้นตอนในการจัดเตรียมดังนี้


  • รวบรวมสำเนาใบกำกับภาษีที่เกิดขึ้นจากการขาย และการให้บริการ
  • จัดทำรายงานภาษีขายสำหรับใบกำกับภาษีที่เกิดจากยอดขาย หรือการให้บริการนี้ต้องนำมาแสดงในรายงานภาษีขายทุกใบที่เคยออกใบกำกับภาษีสำหรับเดือนภาษีที่จะยื่นแบบ ภ.พ.30 ทั้งนี้รวมถึงใบกำกับภาษีที่ยกเลิก และใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ด้วย


  รายงานภาษีขายตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

  • ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีขาย
  • แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
  • แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีขาย
  • แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ตัวอย่างรายงานภาษีขายตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด (ดังภาพ)


  ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ

  ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่


  2. รายงานภาษีซื้อ มีขั้นตอนในการจัดเตรียมดังนี้


  • รวบรวมต้นฉบับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (อ่านรายละเอียดได้จากบทความ ใบกำกับภาษี) ที่เกิดจากการซื้อสินค้า สินทรัพย์ หรือจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยที่ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามที่สรรพากรกำหนด (http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/taxused/BanPasi.pdf)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ สำหรับใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้า สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกิดในเดือนภาษีที่จัดทำ ภ.พ. 30 นั้น


  รายงานภาษีซื้อตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้


  • ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีซื้อ
  • แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
  • แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีซื้อ
  • แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด (ดังภาพ)


  ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีขาย

  ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่


  ปัจจุบันการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเป็นไปได้โดยง่ายเนื่องจากมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเปิดใบกำกับภาษีขาย โดยที่ไม่ต้องมาจัดทำรายงานภาษีขายซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้จะดึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาจัดทำรายงานภาษีขายซึ่งตรงตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด
  ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีขาย FlowAccount

  ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่

  นับว่าเป็นการประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการคีย์ซ้ำได้อีกด้วย ยกตัวอย่างรายงานภาษีขายที่ได้จากระบบ Flowaccount.com (ดังภาพ) โดยสามารถทดลองใช้งานฟรีได้  3. กรอกแบบฟอร์ม ภ.พ. 30


  กรอกแบบฟอร์ม ภ.พ.30 เพื่อนำยอดของภาษีซื้อและภาษีขายที่รวบรวมจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายมาแสดงเปรียบเทียบกันในแบบฟอร์มนี้เพื่อประเมินว่าในเดือนภาษีนั้นบริษัทเราต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.พ. 30

  E-Tax invoice

  ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่  จะเห็นได้ว่าการจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายเพื่อยื่นแบบ ภ.พ.30 นั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยครับ หากมีโปรแกรมบัญชีเป็นเครื่องมือช่วยในการทำบัญชีแล้วยิ่งทำง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของภาษีซื้อต้องห้ามกันด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่นแบบที่ผิดพลาดในภายหลังครับ หากยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆ จะปรึกษาสำนักงานบัญชีก่อนก็ได้ครับ

  Continue Reading

  E-Tax Invoice by E-mail คืออะไร

  E-Tax Invoice by E-mail

   
  ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนคงเคยได้ยิน (หรืออาจยังไม่เคยได้ยิน) เรื่องของ E-Tax Invoice by E-mail มาบ้างแล้วนะครับ ว่ามันคืออะไร แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ใช้ไหมครับว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร มีข้อดีอย่างไร และแนะนำวิธีการง่าย ๆ ที่จะส่งใบกำกับจาก FlowAccount ด้วยระบบนี้กันครับ ทีมงาน FlowAccount จึงขอมาเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ผ่านบทความนี้กันนะครับ

  Continue Reading

  การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน

  คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน


  สำหรับการ “คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน” นั้น  จะคำนวณแตกต่างจากการจ่ายเงินประเภทอื่น ซึ่งจะคำนวณในลักษณะของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนำมาเฉลี่ยเป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้มีอัตราหักเป็นเปอร์เซ็นเหมือนการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก บทความประเภทหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย ได้เลย

  Continue Reading

  หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

  หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย


  สวัสดีครับ หลังจากบทความครั้งก่อนมีการพูดถึงประเภทหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อยไปแล้ว ในบทความผมจึงอยากมาแนะนำเอกสารสำคัญที่ต้องออกทุกครั้งที่มีการหัก ณ ที่จ่ายกันครับ เอกสารนั้นเรียกว่า “ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ”


  หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คือเอกสารที่ผู้จ่ายเงินที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ออกให้ผู้รับเงินเมื่อได้ทำการหักเงินบางส่วนไว้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร โดยหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายนี้ต้องออกให้แก่ผู้รับเงิน 2 ฉบับที่มีข้อความตรงกัน


  Continue Reading