ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ทำไมเราต้องถูกหัก

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ที่พบบ่อยสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึง ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ทำไมเราจะต้องถูกหัก และทำไมในแต่ละครั้งถึงถูกหักไม่เท่ากัน โดยจะขอเล่าคร่าวๆ ว่า


ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย


หรือ หัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่คน “จ่าย” ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลต้อง “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับคนรับที่เป็นนิติบุคคล หรือคนธรรมดาก็ได้ แล้วนำส่งเป็นภาษีให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไปในการหัก ณ ที่จ่ายจะต้องรู้สองเรื่องคือ

  1. คนรับเงินคือใคร (กระทบต่อแบบที่ยื่น)
  2. จ่ายค่าอะไร (กระทบอัตราภาษีที่หัก)

โดยในทุกครั้งที่ทำการหักไว้ คนที่หักต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่ จ่าย ให้กับคนที่เราหักไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เขานำไปเป็นหลักฐานกับกรมสรรพากรว่าได้ถูกหักภาษีไว้จำนวนหนึ่งแล้ว เพื่อให้การเสียภาษีสิ้นปีมีจำนวนน้อยลงหรือไม่ต้องเสียเลย ซึ่งแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกหัก ณ ที่จ่ายในเปอร์เซ็นที่แตกต่างกัน ดังนี้หัก ณ ที่จ่าย 1%


หัก 1 % สำหรับค่าขนส่ง


โดยบริษัทหรือนิติบุคคลที่ให้บริการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่ง เช่น บริการขนส่งสินค้าจากบริษัท โลจิสติกส์ เป็นต้น


แต่! ถ้าเป็นไปรษณีย์ไม่ต้องหัก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย 2%


หัก 2% สำหรับค่าโฆษณา


เช่น โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ หรือโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น


แต่ถ้าเป็นการจ้าง blogger รีวิวโฆษณาสินค้า จะหัก 3%หัก ณ ที่จ่าย 3%


หัก 3% สำหรับจ้างรับเหมา หรือบริการต่างๆ


เช่น การจ้างช่างภาพมาถ่ายรูป การบริการซอฟต์แวร์ การจ้าง blogger รีวิวสินค้า ก็เข้าข่ายนี้ เพราะถือเป็นการให้บริการหัก ณ ที่จ่าย 5%


หัก 5% สำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์


เช่ารถยนต์ รวมถึงค่าจ้างนักแสดง และเงินรางวัลจากการแข่งขันหรือการชิงโชคต่างๆ ด้วยหัก ณ ที่จ่าย เช่ารถพร้อมคนขับ


แต่!

ถ้าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับจะเสีย 3% เพราะถือว่าเป็นบริการขับรถหัก ณ ที่จ่าย ไม่เกิน 1,000


แต่สำหรับยอดที่ไม่เกิน 1,000 บาท


ทางสรรพากรมีข้อกำหนดว่าไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ นอกจากจะเป็นยอดที่มีมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท แต่มีสัญญาต่อเนื่อง เช่น ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้


ซึ่งในการเปิดบิลผ่านระบบบัญชี FlowAccount เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกได้ว่ามูลค่ารวมนั้นจะรวมการเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือไม่ และเสียเท่าไหร่ จากนั้นจะคำนวณยอดชำระให้โดยอัตโนมัติหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน


สุดท้ายนี้


ในส่วนของส่วนเงินเดือน ค่าจ้าง หรือการจ้างทำงานให้จะหักตาม “อัตราก้าวหน้า” เหมือนกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม FlowAccount ระบบจะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนให้อัตโนมัติเมื่อสร้างข้อมูลพนักงาน (ดังภาพตัวอย่าง)


โปรแกรม FlowAccount ในเมนูเงินเดือน ช่วยทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายบุคคลให้อัตโนมัติ

ซึ่งโปรแกรม FlowAccount มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการคำนวณหัก ณ ที่จ่ายโดยเบื้องต้นให้แล้ว ง่ายๆ เพียงทดลองใช้เมนูเงินเดือนฟรี 30 วันที่นี่


นอกจากนี้ยังมีเมนูสร้างหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้อีกด้วย ที่สามารถเลือกประเภทเงินได้ที่จ่าย ซึ่งระบบจะคำนวณตัวเลขที่ถูกหักให้โดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงไฟล์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายตามแบบฟอร์มที่คุณเลือกเมื่อสั่งพิมพ์เอกสาร


แก้ไขหัก ณ ที่จ่าย
สร้างหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 2% จากค่าบริการโฆษณา ในโปรแกรม FlowAccount

หนังสือรับรอง 13 หลัก
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นต่อกรมสรรพากร ผ่านโปรแกรม FlowAccount
 
 

ติดตามเรื่องราวอื่นๆของ FlowAccount.com ได้ที่

มั่นใจด้วยผู้ประกอบการกว่า 40,000 ราย
ที่ใช้โปรแกรมบัญชี คลาวด์ ของเราเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเลย!

You may also like