เจาะลึกความต่างทีละประเด็นระหว่างทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาและบริษัท

ธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาและบริษัท

5 ข้อนี้เป็นข้อแตกต่างสำคัญสำหรับการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาและบริษัท แม้ว่าเราจะเลือกทางไหนก็คงไม่ผิด ถ้าเรารู้ว่าเราเลือกรูปแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไร สุดท้ายแล้วเป้าหมายสำคัญของการทำธุรกิจแท้จริงนั้นอยู่ที่การมีกำไร ซึ่งหนทางเดียวที่จะรู้ได้ว่าเรามีกำไรจริงไหม คงมีแค่ทางเลือกเดียวคือการทำบัญชี เราสรุปมาในบทความนี้ให้แล้วค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

สรุปวิธีจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มในการทำการตลาดออนไลน์

จัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปัญหาที่น่าปวดหัวสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการยิงโฆษณาออนไลน์ ค่าที่ปรึกษาการตลาด ค่าจ้าง influencer และการจัดอีเว้นต์ต่างๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องบัญชีและภาษี เราจะจัดการกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและภาษี ในวันนี้ FlowAccount ได้สรุปมาให้ทุกคนในบทความนี้แล้วค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

ขั้นตอนการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36 เมื่อยิงโฆษณา Facebook (Meta)

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ36

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องทำความเข้าใจขั้นตอนการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36 เมื่อยิงโฆษณาที่มีการยิงแอดโฆษณา ไม่ว่าจะผ่านการยิงแอดโฆษณาผ่าน Facebook หรือ Google ก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ด้วยนะคะ วิธีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มทำยังไง และนำส่งภาษีด้วยตัวเองมีขั้นตอนยังไงบ้าง FlowAccount จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายอย่างไร

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขาย


สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 หรือ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคำนวณแล้วในเดือนนั้นๆ มีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

Continue Reading

ความสัมพันธ์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบไหนถึงขอคืนได้

ความสัมพันธ์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบไหนถึงขอคืนได้

หลักในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งสรรพากร จะใช้วิธีที่เรียกว่า ภาษีขายหักภาษีซื้อ โดยในมุมของภาษีขาย ความสำคัญจะอยู่ที่การตั้งราคาขายสินค้าหรือบริการ เพราะถ้าหากตั้งราคาไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง ลืมคิดถึง VAT 7% ก็ย่อมมีผลทำให้กิจการขาดทุน ส่วนภาษีซื้อ ให้คำนึงถึงเรื่องของภาษีซื้อต้องห้าม โดยให้ความสำคัญกับใบกำกับภาษีที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง และแยกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้ได้ 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

จัดการ ภ.พ.36 อย่างไรดี ในวันที่ภาษี e-Service เริ่มบังคับใช้

ภ.พ.36

ทางผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม ต้องแจ้งข้อมูลกับทางแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในราคาค่าบริการ และยังคงมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเอง (เหมือนก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้) ด้วยแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36 ซึ่งสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรมาใช้เป็นภาษีซื้อของธุรกิจได้

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading