Saturday School วางระบบบัญชีมูลนิธิ ให้มั่นคง เพื่อเปิดพื้นที่การศึกษาได้เต็มศักยภาพ

ระบบบัญชีมูลนิธิ โรงเรียนวันเสาร์

คุณยีราฟ - สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้ง Saturday School มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ อดีตโปรแกรมเมอร์ ผู้อยากเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์วาง ระบบบัญชีมูลนิธิ โดยใช้ FlowAccount ช่วยบริหารรายได้จากการระดมทุน บันทึกรายจ่ายในการจัดกิจกรรม รวมถึงดูภาพรวมของงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

Penguin Eat Shabu ร้านชาบูที่ส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อเจ้าของร้านอาหาร

เจ้าของร้านอาหาร

คุณต่อ-ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat Shabu และเจ้าของเพจ Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ แชร์ประสบการณ์ของเจ้าของร้านอาหารในยุคเปลี่ยนผ่านของการทำร้านอาหารทั้งหน้าร้านและโลกออนไลน์ และทำไมโปรแกรมบัญชีถึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาธุรกิจร้านอาหารไปต่อได้

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

Warawords บริษัทรับแปลภาษา ที่ทำเอกสารส่งให้ลูกค้าต่างชาติได้ง่ายๆ

บริษัทรับแปลภาษา

คุณกวาง - วรางคณา เหมศุกล ผู้ก่อตั้ง บริษัทรับแปลภาษา วราเวิร์ดส์ จำกัด (Warawords) ใช้ FlowAccount ในการออกเอกสารสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบเรียกเก็บเงิน สำหรับส่งให้ลูกค้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับส่งให้กับทีมนักแปลและล่ามฟรีแลนซ์ ช่วยลดภาระงานแอดมิน ทำให้มีเวลาจัดการงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

อู่พงษ์ไพบูลย์ พลิกโฉมธุรกิจกว่า 60 ปี ด้วยระบบบัญชีดิจิทัล

อู่พงษ์ไพบูลย์

เพชร มหจิตรสัตยา ผู้สืบทอดธุรกิจต่อตัวถังรถบรรทุก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่พงษ์ไพบูลย์ รุ่นที่ 3 ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี ได้ใช้ FlowAccount เปลี่ยนธุรกิจจากระบบบัญชีแอนะล็อกมาทำงานด้วยระบบบัญชีดิจิทัล เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า และออกเอกสารใบกำกับภาษีใหม่ ที่ช่วยลดความผิดพลาด พร้อมส่งข้อมูลให้กับสำนักงานบัญชีได้อย่างสะดวกสบายและเป็นระเบียบ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

Orange Road – Content Studio ที่เลือก FlowAccount เติมเต็มเส้นทางผู้ประกอบการให้ราบรื่น

Orange Road Content Studio ที่เลือก FlowAccount เติมเต็มเส้นทางผู้ประกอบการให้ราบรื่น

คุณป่าน - วสิตา กิจปรีชา ผู้ประกอบการ บริษัท Orange Road แชร์ประสบการณ์จากพนักงานประจำในวงการนิตยสาร สู่เจ้าของธุรกิจคอนเทนต์สตูดิโอ ที่เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องบริหารงานทุกอย่างด้วยตัวเอง และเลือก FlowAccount เป็นตัวช่วยในการคิดราคา และคำนวณ VAT แต่ละโปรเจกต์ง่ายๆ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

“สาธารณะ” กิจการเพื่อสังคม บริหารภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้ฟรีแลนซ์ง่ายๆ เพียง 2 คลิก

“สาธารณะ” กิจการเพื่อสังคม บริหารภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้ฟรีแลนซ์ง่ายๆ เพียง 2 คลิก

พบกับเรื่องราวของ สาธารณะ กิจการเพื่อสังคม ภายใต้บริษัท มหาชุมชน จำกัด ที่ใช้ FlowAccount ทำงานกับฟรีแลนซ์ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นแค่ 2 คลิก ก็ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย  พร้อมบริหารการจ่ายเงินได้ทุกโครงการ ทำให้บริษัทมีระบบบัญชีที่แข็งแรง ช่วยให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading