พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

FlowAccount for Education

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร โดยจะนำไปใช้ในคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

ในงานนี้ ได้คุณกฤษฎา ชุตินธร กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount, คุณกานต์ โชตรุ่งวรานนท์ Chief of staff FlowAccount,  คุณณัฎ ศรีวรกุล(ผู้จัดการฝ่ายหลักสูตรอบรม FlowAccount)

 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ คณบดี คณะบัญชี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ ให้เกียรติมาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ชั้น 15

 

 

สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันใดที่สนใจนำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสิรภพ ไชยรักษ์ (ฝ่ายพัฒนาพันธมิตร FlowAccount) เบอร์ติดต่อ 081-359-7000

 

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ เว็บไซต์ FlowAccount

 

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like