พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

MOU - CIBU ธุรกิจบัณฑิตย์ X FlowAccount - Cover

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร 

 

โดยมีคุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount, คุณณัฎ ศรีวรกุล Accounting Firm Partnership และคุณศศิพร เหมือนศรีชัย Product Owner พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และคณาจารย์ ได้แก่ ผศ.เพ็ญธิดา พงษ์ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์ หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชียุคดิจิทัล, ดร.ณัฐพัชร์ นวลมณีธิติ, ดร.อริสรา ธานีรณานนท์, ผศ.ดร.สุฏิกา รักประสูติ และ ดร.อรัญญา นาคหล่อ ร่วมลงนาม ณ ตึก CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

MOU - CIBA ธุรกิจบัณฑิตย์ X FlowAccount_1

 

การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้นิสิตและคณาจารย์ได้นำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอนของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) โดยสามารถใช้งานฟรีได้ตลอดจนจบหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน 

 

สำหรับโครงการนี้ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่สาม ที่ FlowAccount ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ต่อจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์ และในอนาคต FlowAccount จะยังร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอื่นๆ ในการมอบโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ ให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เรียนและใช้งานต่อไป

 

MOU - CIBA ธุรกิจบัณฑิตย์ X FlowAccount_2

 

สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันใดที่สนใจนำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสิรภพ ไชยรักษ์ (ฝ่ายพัฒนาพันธมิตร FlowAccount) เบอร์ติดต่อ 081-359-7000

 

 

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ เว็บไซต์ FlowAccount

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like