FlowAccount คว้ารางวัลชนะเลิศการ Pitch จากเวที IVS 2019 Winter Bangkok

FlowAccount won IVS 2019

 

FlowAccount สตาร์อัพให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ เพื่อเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ชนะเลิศการ pitch โครงการ IVS LaunchedPad ในงาน Infinity Ventures Summit Bangkok เวทีของผู้บริหารสายเทคโนโลยีทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยคว้ารางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านเยน หรือประมาณ 3 แสนบาท

Read More

Continue Reading

FlowAccount จับมือ GRABFinance สนับสนุน SMEs ให้ขอสินเชื่อผ่านระบบบัญชีได้เลย

FlowAccount X GRABFinance

 

อ่านสั้นๆ:

 • FlowAccount X GrabFinance เปิดตัวบริการใหม่! สินเชื่อธุรกิจ ช่วยเจ้าของธุรกิจ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยขอสินเชื่อผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้เลย
 • คุณวีร์ จารุนันท์ศิริ, Country Lead, GRAB Financial Services ประเทศไทย กล่าวว่า เจ้าของธุรกิจควรมีวินัยในการจัดทำข้อมูล และหาระบบบัญชีที่ทำให้ข้อมูลธุรกิจเป็นระบบ ยิ่งข้อมูลถูกต้องมากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น
 • ลูกค้าที่สนใจขอสินเชื่อ GRABFinance สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบขอสินเชื่อได้ โดยมีการใช้งาน FlowAccount Classic มาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ SMEs จาก GRABFinance ให้วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ทางบริษัท FlowAccount ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ GRABFinance จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลเพื่อขอสมัครสินเชื่อ

Read More

Continue Reading

สินเชื่อธุรกิจ SMEs จาก GRABFinance และ Investree บริการใหม่จาก FlowAccount ช่วยขยายธุรกิจให้เติบโต

สินเชื่อธุรกิจ SMEs

 

อ่านสั้นๆ: 

 • FlowAccount ร่วมมือกับ 2 พาร์ตเนอร์เทคโนโลยีการเงิน GRABFinance และ Investree เปิดบริการใหม่ สินเชื่อธุรกิจ SMEs
 • เสนอทางเลือกแหล่งเงินทุนใหม่ที่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยเสริมสภาพคล่อง และขยายกิจการ
 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ SMEs จาก GRABFinance ให้วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ SMEs จาก Investree ให้วงเงิน 50,000 - 5,000,000 บาท ชำระเมื่อครบกำหนดตามอายุของ Invoice 30 - 180 วัน
 • เจ้าของธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล และใช้งาน FlowAccount มาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป สามารถใช้บริการนี้ได้ที่เมนูสินเชื่อธุรกิจ
 • ทางบริษัท FlowAccount ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ GRABFinance และ Investree จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลเพื่อขอสมัครสินเชื่อ

Read More

Continue Reading

แจกทุน SME 10,000 บาท! กับโครงการคูปองดิจิทัล โดย FlowAccount X depa และหอการค้าชลบุรี

FlowAccount X depa


FlowAccount x depa หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหอการค้าจังหวัดชลบุรี สนับสนุนผู้ประกอบการ SME จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา โดยมอบทุนจำนวน 10,000 บาท ได้ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ในการดำเนินธุรกิจ

Continue Reading