พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี_MOU_Chula_FlowAccount

FlowAccount หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการมอบโปรแกรมบัญชีให้นิสิตนักศึกษาใช้งานฟรีตลอดจนจบหลักสูตร

โดยมีคุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount และทีมงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้แก่ ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล, ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว, ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ และ อ.ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ 2 อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

MOU_จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้นิสิตและคณาจารย์ได้นำโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยสามารถใช้งานฟรีได้ตลอดจนจบหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน โดยมีผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ รายอื่น อาทิ บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด, บริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จำกัด, บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด และบริษัท ที.อาร์. สยามภัณฑ์ จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

จุฬาลงกรณ์

 

โครงการนี้ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่สองที่ FlowAccount ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ต่อจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานเป็นอย่างยิ่ง และในอนาคต FlowAccount จะยังร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอื่นๆ ในการมอบโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ ให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เรียนและใช้งานต่อไป

 

 

สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันใดที่สนใจนำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสิรภพ ไชยรักษ์ (ฝ่ายพัฒนาพันธมิตร FlowAccount) เบอร์ติดต่อ 081-359-7000

 

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ เว็บไซต์ FlowAccount

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like