บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) นำ FlowAccount ให้นักศึกษา ม.เกษตร ได้เรียนฟรี

FlowAccount ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FlowAccount ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount คุณธนัย นพคุณ Course Director of FlowAccount และทีมงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ หัวหน้าภาควิชาบัญชี และตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

โครงการนี้จะทำให้นิสิตและนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ ได้นำโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน ภาควิชาบัญชี และใช้งานฟรีตลอดจนจบหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางด้านบัญชีให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายฐานความรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้แก่ผู้ที่สนใจนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

 

MOU FlowAccount X Kasetsart University

 

หลังจากนี้ FlowAccount ยังจะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ในการนำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เป็นเครื่องมือให้นักศึกษาได้เรียนและใช้งานต่อไป สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันใดที่สนใจนำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน สามารถดูติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางระบบแชตในหน้าเว็บไซต์ หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-026-8989 หรือติดต่อคุณสิรภพ ไชยรักษ์ (ฝ่ายพัฒนาพันธมิตร FlowAccount) เบอร์ติดต่อ 081-359-7000

 

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ เว็บไซต์โปรแกรมบัญชี FlowAccount

 

All_FlowAccount_Kasetsart_Unviersity

 

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like