ยื่น ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ออนไลน์บน RD Prep สำหรับหัก ณ ที่จ่ายพนักงาน

โปรแกรมเงินเดือน FlowPayroll อัพเดตฟังก์ชั่นใหม่ไฟล์หัก ณ ที่จ่ายพนักงาน สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .txt เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม RD Prep ของกรมสรรพากร ให้นักบัญชียื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ทางออนไลน์ง่ายขึ้นทุกเดือน และยื่น ภ.ง.ด.1ก ประจำปีสะดวกสบายขึ้น

โปรแกรมบัญชี FlowPayroll ช่วยผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ให้กับบริษัท สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ ภ.ง.ด.1 สกุล .txt เพื่อใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล (RD Prep) ของกรมสรรพากรได้ ให้ผู้ประกอบการและนักบัญชีสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 

 

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลเวอร์ชั่นใหม่ สามารถดาวน์โหลดเพื่อทำการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ที่ efilling.rd.go.th 

 

เรียนบัญชี FlowAccount

 

ขั้นตอนการสร้างและแก้ไขข้อมูลพนักงาน

 

หากกิจการใดที่ยังไม่เคยสร้างข้อมูลพนักงานมาก่อน ก็ลองทำตาม 2 step ด้านล่างนี้พร้อมกันค่า

 

Step สร้างพนักงาน

กดที่เมนู สร้างรายชื่อพนักงาน กรอกรายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับพนักงาน จำนวนเงินเดือนและประเภทเงินได้ที่ได้รับ จากนั้นกด บันทึก ได้เลยค่ะ

 

สร้างรายชื่อพนักงาน FlowAccount

 

Step แก้ไขรายชื่อพนักงาน

เมื่อต้องการแก้ไขรายชื่อพนักงาน เพียงคลิกที่เมนู รายชื่อพนักงาน และกด "แก้ไข" ท้ายหัวข้อที่ต้องการแก้ไข

 

แก้ไขรายชื่อพนักงาน

 

ภ.ง.ด.1 คืออะไร แตกต่างจาก ภ.ง.ด.1 ก อย่างไร

 

ภ.ง.ด.1 คือ แบบสรุปรายการเงินได้ของพนักงาน ทั้งเงินได้ในรูปแบบของเงินเดือน หรือค่าตอบแทนจากการทำงานประจำ เช่น โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ตามประเภทเงินได้ 40 (1) และค่าจ้างที่ผู้รับเงินได้แบบไม่ได้เป็นพนักงานประจำ เช่น ค่าจ้างทั่วไป ค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยประชุม ตามประเภทเงินได้ 40 (2) และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร ซึ่ง ภ.ง.ด.1 จะเป็นแบบที่ใช้สำหรับแจ้งพนักงานที่มีรายได้ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีแล้วเท่านั้น และต้องทำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 

 

ส่วนผู้ที่ต้องการยื่นแบบออนไลน์สามารถขยายเวลาการยื่นแบบออกไปได้อีก 8 วัน นับจากวันพ้นกำหนดเวลายื่น ดูประกาศจากกรมสรรพากรได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดแบบยื่น ภ.ง.ด.1 ได้ที่นี่ 

 

ส่วน ภ.ง.ด.1 ก คือ แบบที่ใช้แจ้งพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีก็ตาม และทำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้ง ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และสามารถยื่นออนไลน์ได้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565

 

ดาวน์โหลดแบบยื่น ภ.ง.ด.1 ก ได้ที่นี่ 

 

ในการจัดการข้อมูลเงินเดือนเพื่อยื่นภาษี ผู้ประกอบการหรือนักบัญชีสามารถใช้ FlowPayroll ในการบันทึกการจ่ายเงินเดือน และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานในแต่ละเดือน ซึ่งระบบจะช่วยสรุปเป็นรายงานและดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1 เป็นสกุล .txt ในการเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นภาษีออนไลน์ และในส่วนของการทำ ภ.ง.ด.1 ก ก็ยังเรียกดูยอดจ่ายเงินเดือนสะสม และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสะสมทั้งปีของพนักงานในระบบได้อีกด้วย 

 

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1 ใน FlowPayroll

 

ระบบ FlowPayroll สามารถจัดทำข้อมูลของพนักงานได้ทั้งประเภทเงินได้ 40 (1) และ 40 (2) โดยสามารถตั้งค่าข้อมูลพนักงานได้ในเมนูตั้งค่าเงินเดือน

 

ตั้งค่าเงินเดือน

 

1. เข้าระบบ  FlowPayroll เลือกเมนูหน้ารายงานเงินเดือน /ค่าจ้าง เลือกช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูล แล้วกดแสดงผลรายงาน

ระบบแสดงรายละเอียดของพนักงานแต่ละคน ทั้งชื่อ – นามสกุล, รวมเงินได้, ยอดประกันสังคม, ยอดหัก ณ  ที่จ่าย, ยอดรายการปรับลด, ยอดจ่ายรวมสุทธิ ครบตามข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1  

 

รายงานเงินเดือน

 

2. เมื่อตรวจความเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มขวาบน ‘ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อยื่น ภ.ง.ด.1’ จะได้ไฟล์หัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ภ.ง.ด.1 สกุล .txt สำหรับอัปโหลดเข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล RD Prep ของกรมสรรพากร

 

ไฟล์ .txt ภ.ง.ด.1

 

วิธีอัพโหลด ภ.ง.ด.1 เข้าโปรแกรม RD Prep

 

1. เข้าโปรแกรม RD Prep เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด V 1.1.3 ของกรมสรรพากร > เลือกเมนูโอนย้ายข้อมูล

 

เลือกโอนย้ายข้อมูล

 

2. เลือกเมนูโอนย้ายข้อมูล จากตัวอย่างนี้จะเลือก >  ภ.ง.ด.1

 

เลือกภ.ง.ด.1

 

3. ระบบจะนำเข้าสู่หน้าโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1

 

หน้าโอนย้ายข้อมูลแบบภ.ง.ด.1

 

4. ในหน้าหลัก กรอกข้อมูล

  • เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • เลือกประเภทสาขา
  • สาขาที่ (ถ้ามี)
  • อัพโหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1 ที่ดาวน์โหลดจาก FlowPayroll 
  • เลือกเดือน/ปีภาษี
  • เลือกลำดับการยื่นแบบว่ายื่นปกติ หรือเลือกยื่นเพิ่มเติม

 

กรอกข้อมูล

 

5. ขั้นตอนสุดท้ายของการกรอกข้อมูลในหน้าหลัก ให้เลือกการแบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์  | จากนั้นกด > ถัดไป ระบบจะพาเข้าสู่หน้ากำหนดตำแหน่งข้อมูล

 

แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์

 

6. ในหน้ากำหนดตำแหน่งข้อมูลจะปรากฏตารางข้อมูลด้านซ้ายและขวาให้เลือกกล่องข้อความสีเขียวจากตารางด้านขวาวางในบรรทัดข้อมูลที่ตรงกันในตารางด้านซ้าย

 

กำหนดตำแหน่งข้อมูล

 

ในการเรียงกล่องข้อความให้เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง 0-10 โดยแต่ละตัวเลขหมายถึง

 

ตารางกำหนดตำแหน่งข้อมูล

 

*สำหรับวันเดือนปีที่จ่าย (7) ให้เลือกเป็น พ.ศ. dd/mm/yyyy 

 

เมื่อวางกล่องข้อความครบถ้วนแล้ว กดปุ่มโอนย้าย 

 

โปรแกรม RD Prep จะช่วยจดจำการโอนย้ายข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้ในเดือนต่อไปไม่ต้องย้ายกล่องข้อมูลซ้ำใหม่ ช่วยให้ทำข้อมูลเตรียมยื่นภาษีได้สะดวกขึ้น

 

7. ระบบจะพาเข้าสู่หน้าตรวจเช็กผลการโอนย้าย ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีรายการที่ต้องแก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีรายการที่ต้องแก้ไขใหม่กี่รายการ ให้กดย้อนกลับไปแก้ไขใหม่

 

ผลการโอนย้ายข้อมูล

 

8. เมื่อตรวจเช็คแล้ว > กดถัดไป เพื่อเข้าสู่หน้าสรุปรายการภาษีเป็นหน้าสุดท้าย

 

สรุปรายการภาษี

 

9. หน้าสรุปรายการภาษี ระบบสรุปจำนวนภาษีที่ต้องนำส่งและข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดจะบันทึกลงในแบบฟอร์มและใบแนบ ภ.ง.ด.1 ทั้งหมด สามารถกด > พิมพ์ใบแนบ หรือพิมพ์แบบ จะได้ไฟล์ .pdf เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 

พิมพ์ใบแนบ

เมื่อกดพิมพ์ใบแนบจะได้ไฟล์ ภ.ง.ด. 1 pdf เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง

 

10. ส่วนไฟล์ที่จะยื่นออนไลน์ ให้เลือกบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล ระบบจะสร้างไฟล์แบบและใบแนบ ภ.ง.ด.1 สกุล RDX Files เมื่อกดเซฟก็จะได้ไฟล์ที่พร้อมยื่นแบบภาษีออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลย

 

PND1 RDX files

 

นอกจาก ไฟล์ ภ.ง.ด.1 แล้ว ผู้ประกอบการหรือนักบัญชียังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ  ภ.ง.ด.53 จากโปรแกรมบัญชี FlowAccount เพื่อใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพากร ในการยื่นแบบออนไลน์ได้ด้วย สามารถอ่านวิธีการดาวน์โหลดและยื่นแบบได้ที่บทความนี้

 

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ หัก ณ ที่จ่าย สกุล .txt สำหรับใช้ในโปรแกรม RD Prep เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 / 53

 

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1ก ใน FlowPayroll และวิธีอัพโหลดเข้าโปรแกรม RD Prep

 

ทุกๆ ต้นปีสิ่งที่เจ้าของกิจการห้ามลืมทำก็คือ การยื่นภ.ง.ด.1ก นั่นเอง แต่ก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะ เพราะถ้าใช้ FlowPayroll แล้วการยื่นแบบก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ

 

1. ขั้นแรกเพียงเข้ามายัง FlowPayroll และกดที่เมนู "รายงาน" > "เงินเดือน/ค่าจ้างสะสม" > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ > จากนั้นกด "ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อยื่น ภ.ง.ด.1ก" มุมขวาบนตามภาพ

 

โหลดรายงาน ภ.ง.ด.1ก

 

2. เข้าระบบ RD Prep ของกรมสรรพากร เพื่อเตรียมตัวโอนย้ายข้อมูล ที่ดาวน์โหลดออกมาจาก FlowPayroll

 

RD Prep ภงด1ก

 

3. กรอกข้อมูลเพื่อโอนย้ายแบบยื่นรายการภาษรเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก และเลือกไฟล์อัพโหลดจาก FlowPayroll

 

โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.1ก เข้า RD Prep

 

4. จากนั้นกดรูปแบบการแบ่งข้อมูลด้านสัญลักษณ์ "l" ตามภาพ และกดถัดไป

 

อัพโหลดเข้ามูล ภ.ง.ด.1ก

 

5. จะพบกับข้อมูลที่ได้อัพโหลดเข้าระบบ เพื่อเช็ดชื่อไฟล์ สัญลักษณ์ที่ใช้แบ่งข้อมูล และตำแหน่งข้อมูล

 

กำหนดตำแหน่งข้อมูล ภงด1ก

 

6. ตรวจสอบผลการโอนย้ายข้อมูล และเช็คข้อมูลที่อาจมีการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลผิดพลาด

 

เช็คข้อมูล ภ.ง.ด.1ก

 

7. ตรวจสอบ สรุปรายการภาษีที่นำส่ง ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง

 

สรุปรายการภาษี ภ.ง.ด.1ก

 

8. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถกด พิมพ์ใบแนบ พิมพ์แบบ และบันทึกข้อมูลได้เลย

 

โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.1ก

 

FlowAccount ได้เตรียมวิธีการยื่นรายงานเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานทีละสเต็ปไว้ในบทความนี้ ทั้งหัก ณ ที่จ่ายรายเดือนและหัก ณ ที่จ่ายรายปี หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทำงานของทุกคนให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like