ไฟล์ ภ.ง.ด.1 ใช้กับโปรแกรม RD Prep สำหรับยื่น หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน ออนไลน์

ไฟล์ ภ.ง.ด.1 ใช้กับโปรแกรม RD Prep สำหรับยื่น หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน ออนไลน์

โปรแกรมเงินเดือน FlowPayroll อัพเดตฟังก์ชั่นใหม่! ไฟล์หัก ณ ที่จ่ายพนักงาน สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .txt เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม RD Prep ของกรมสรรพากร ให้นักบัญชียื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ทางออนไลน์ง่ายขึ้นทุกเดือน

โปรแกรมบัญชี FlowPayroll ช่วยผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ให้กับบริษัท สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ ภ.ง.ด.1 สกุล .txt เพื่อใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล (RD Prep) ของกรมสรรพากรได้ ให้ผู้ประกอบการและนักบัญชีสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 

 

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลเวอร์ชั่นใหม่ สามารถดาวน์โหลดเพื่อทำการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ที่ efilling.rd.go.th 

 

ภ.ง.ด.1 คืออะไร แตกต่างจาก ภ.ง.ด.1 ก อย่างไร

 

ภ.ง.ด.1 คือ แบบสรุปรายการเงินได้ของพนักงาน ทั้งเงินได้ในรูปแบบของเงินเดือน หรือค่าตอบแทนจากการทำงานประจำ เช่น โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ตามประเภทเงินได้ 40 (1) และค่าจ้างที่ผู้รับเงินได้แบบไม่ได้เป็นพนักงานประจำ เช่น ค่าจ้างทั่วไป ค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยประชุม ตามประเภทเงินได้ 40 (2) และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร ซึ่ง ภ.ง.ด.1 จะเป็นแบบที่ใช้สำหรับแจ้งพนักงานที่มีรายได้ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีแล้วเท่านั้น และต้องทำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 

 

ส่วนผู้ที่ต้องการยื่นแบบออนไลน์สามารถขยายเวลาการยื่นแบบออกไปได้อีก 8 วัน นับจากวันพ้นกำหนดเวลายื่น ดูประกาศจากกรมสรรพากรได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดแบบยื่น ภ.ง.ด.1 ได้ที่นี่ 

 

ส่วน ภ.ง.ด.1 ก คือ แบบที่ใช้แจ้งพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีก็ตาม และทำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้ง ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และสามารถยื่นออนไลน์ได้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565

 

ดาวน์โหลดแบบยื่น ภ.ง.ด.1 ก ได้ที่นี่ 

 

ในการจัดการข้อมูลเงินเดือนเพื่อยื่นภาษี ผู้ประกอบการหรือนักบัญชีสามารถใช้ FlowPayroll ในการบันทึกการจ่ายเงินเดือน และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานในแต่ละเดือน ซึ่งระบบจะช่วยสรุปเป็นรายงานและดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1 เป็นสกุล .txt ในการเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นภาษีออนไลน์ และในส่วนของการทำ ภ.ง.ด.1 ก ก็ยังเรียกดูยอดจ่ายเงินเดือนสะสม และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสะสมทั้งปีของพนักงานในระบบได้อีกด้วย 

 

วิธีดาวน์โหลด ไฟล์ ภ.ง.ด.1 ใน FlowPayroll 

 

ระบบ FlowPayroll สามารถจัดทำข้อมูลของพนักงานได้ทั้งประเภทเงินได้ 40 (1) และ 40 (2) โดยสามารถตั้งค่าข้อมูลพนักงานได้ในเมนูตั้งค่าเงินเดือน

 

ตั้งค่าเงินเดือน

 

1. เข้าระบบ  FlowPayroll เลือกเมนูหน้ารายงานเงินเดือน /ค่าจ้าง เลือกช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูล แล้วกดแสดงผลรายงาน

ระบบแสดงรายละเอียดของพนักงานแต่ละคน ทั้งชื่อ – นามสกุล, รวมเงินได้, ยอดประกันสังคม, ยอดหัก ณ  ที่จ่าย, ยอดรายการปรับลด, ยอดจ่ายรวมสุทธิ ครบตามข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1  

 

รายงานเงินเดือน

 

2. เมื่อตรวจความเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มขวาบน ‘ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อยื่น ภ.ง.ด.1’ จะได้ไฟล์หัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ภ.ง.ด.1 สกุล .txt สำหรับอัปโหลดเข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล RD Prep ของกรมสรรพากร

 

ไฟล์ .txt ภ.ง.ด.1

 

วิธีอัพโหลดเข้าโปรแกรม RD Prep

 

1. เข้าโปรแกรม RD Prep เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด V 1.1.3 ของกรมสรรพากร > เลือกเมนูโอนย้ายข้อมูล

 

เลือกโอนย้ายข้อมูล

 

2. เลือกเมนูโอนย้ายข้อมูล จากตัวอย่างนี้จะเลือก >  ภ.ง.ด.1

 

เลือกภ.ง.ด.1

 

3. ระบบจะนำเข้าสู่หน้าโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1

 

หน้าโอนย้ายข้อมูลแบบภ.ง.ด.1

 

4. ในหน้าหลัก กรอกข้อมูล

  • เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • เลือกประเภทสาขา
  • สาขาที่ (ถ้ามี)
  • อัพโหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1 ที่ดาวน์โหลดจาก FlowPayroll 
  • เลือกเดือน/ปีภาษี
  • เลือกลำดับการยื่นแบบว่ายื่นปกติ หรือเลือกยื่นเพิ่มเติม

 

กรอกข้อมูล

 

5. ขั้นตอนสุดท้ายของการกรอกข้อมูลในหน้าหลัก ให้เลือกการแบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์  | จากนั้นกด > ถัดไป ระบบจะพาเข้าสู่หน้ากำหนดตำแหน่งข้อมูล

 

แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์

 

6. ในหน้ากำหนดตำแหน่งข้อมูลจะปรากฏตารางข้อมูลด้านซ้ายและขวาให้เลือกกล่องข้อความสีเขียวจากตารางด้านขวาวางในบรรทัดข้อมูลที่ตรงกันในตารางด้านซ้าย

 

กำหนดตำแหน่งข้อมูล

 

ในการเรียงกล่องข้อความให้เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง 0-10 โดยแต่ละตัวเลขหมายถึง

 

ตารางกำหนดตำแหน่งข้อมูล

 

*สำหรับวันเดือนปีที่จ่าย (7) ให้เลือกเป็น พ.ศ. dd/mm/yyyy 

 

เมื่อวางกล่องข้อความครบถ้วนแล้ว กดปุ่มโอนย้าย 

 

โปรแกรม RD Prep จะช่วยจดจำการโอนย้ายข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้ในเดือนต่อไปไม่ต้องย้ายกล่องข้อมูลซ้ำใหม่ ช่วยให้ทำข้อมูลเตรียมยื่นภาษีได้สะดวกขึ้น

 

7. ระบบจะพาเข้าสู่หน้าตรวจเช็กผลการโอนย้าย ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีรายการที่ต้องแก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีรายการที่ต้องแก้ไขใหม่กี่รายการ ให้กดย้อนกลับไปแก้ไขใหม่

 

ผลการโอนย้ายข้อมูล

 

8. เมื่อตรวจเช็คแล้ว > กดถัดไป เพื่อเข้าสู่หน้าสรุปรายการภาษีเป็นหน้าสุดท้าย

 

สรุปรายการภาษี

 

9. หน้าสรุปรายการภาษี ระบบสรุปจำนวนภาษีที่ต้องนำส่งและข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดจะบันทึกลงในแบบฟอร์มและใบแนบ ภ.ง.ด.1 ทั้งหมด สามารถกด > พิมพ์ใบแนบ หรือพิมพ์แบบ จะได้ไฟล์ .pdf เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 

พิมพ์ใบแนบ

เมื่อกดพิมพ์ใบแนบจะได้ไฟล์ ภ.ง.ด. 1 pdf เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง

 

10. ส่วนไฟล์ที่จะยื่นออนไลน์ ให้เลือกบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล ระบบจะสร้างไฟล์แบบและใบแนบ ภ.ง.ด.1 สกุล RDX Files เมื่อกดเซฟก็จะได้ไฟล์ที่พร้อมยื่นแบบภาษีออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลย

 

PND1 RDX files

 

นอกจาก ไฟล์ ภ.ง.ด.1 แล้ว ผู้ประกอบการหรือนักบัญชียังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ  ภ.ง.ด.53 จากโปรแกรมบัญชี FlowAccount เพื่อใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพากร ในการยื่นแบบออนไลน์ได้ด้วย สามารถอ่านวิธีการดาวน์โหลดและยื่นแบบได้ที่บทความนี้

 

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ หัก ณ ที่จ่าย สกุล .txt สำหรับใช้ในโปรแกรม RD Prep เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 / 53

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like