ไฟล์หัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์ สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 / 53 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายออนไลน์

นักบัญชีที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 และ 53 ให้กับบริษัท สามารถใช้โปรแกรม FlowAccount ในการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และดาวน์โหลดไฟล์ .txt ออกมา เพื่อใช้อัพโหลดในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพากรได้ ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการพิมพ์ข้อมูลทีละรายการเองในโปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบภาษีต่างๆ ได้ค่ะ

โดยปกติการยื่นแบบภาษีต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ทางกรมสรรพากรจะมีโปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีให้เลือกใช้งาน 2 โปรแกรมด้วยกันคือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบต่างๆ เช่น 1, 3, 53 และโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ

 

ทั้งสองโปรแกรมต่างกันตรงที่ โปรแกรมแรก นักบัญชีสามารถคีย์เอกสารหัก ณ ที่จ่ายทีละรายการได้เลย เหมาะกับธุรกิจที่ยังมีจำนวนเอกสารไม่มากนัก อาจจะมีแค่ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ ส่วนโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล จะเหมาะสำหรับบริษัทที่มีค่าบริการ หรือค่าจ้าง outsource เยอะแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนเยอะ ก็จะใช้วิธีนำไฟล์รายการหัก ณ ที่จ่าย ที่สร้างในโปรแกรมบัญชีอัพโหลดเข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลได้เลยทีเดียว จากนั้นก็นำไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลไปใช้ในการยื่นแบบภาษีในเว็บกรมสรรพากรต่อไป

 

และสำหรับนักบัญชีที่มีงานเอกสารของบริษัทเยอะ และได้ใช้ FlowAccount อยู่แล้ว คุณสามารถใช้โปรแกรมในการดาวน์โหลดรายการหัก ณ ที่จ่ายเป็นไฟล์ .txt เพื่อใช้อัพโหลดเข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลได้เลยค่ะ ซึ่งจะช่วยให้นักบัญชีไม่ต้องมาคีย์ใบแนบเองทีละรายการ ตรวจเช็กยอดว่าตรงกับยอดจริงในเอกสารหรือไม่ หรือนั่งลบรายการของเดือนที่แล้วที่ไม่มีรายจ่ายในเดือนนี้ออก ทำให้คุณใช้เวลาในการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3 และ 53 ได้อย่างรวดเร็ว

 

ข้อดีของการยื่นแบบออนไลน์

  1.  ช่วยนักบัญชีประหยัดเวลาเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษีเองที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ เหมาะกับการทำงานแบบ WFH
  2. ขยายเวลายื่นแบบออกไปได้อีก 8 วัน นับจากวันสุดท้ายของการกำหนดเวลายื่นแบบ ทุกประเภท
  3. ได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนเร็วกว่าเดิม โดยผู้ส่งออกได้รับคืนภายใน 15 วัน ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนได้รับคืนภายใน 30 วัน
  4. สามารถยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ตั้งแต่เวลา 06:00-22.00 น. ของทุกวัน 

 

วิธีดาวน์โหลด ไฟล์หัก ณ ที่จ่าย .txt สำหรับอัพโหลดลงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล

 

คุณสามารถใช้ FlowAccount ตั้งแต่ออกหนังรับรองหัก ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .txt และนำไปอัพโหลดลงโปรแกรมของกรมสรรพากรได้เลย มาดูขั้นตอนเลยค่ะ

1. ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายในเมนูค่าใช้จ่าย

 

ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

 

2. เข้าเมนูบริหารบัญชี > เลือกเมนูยื่นหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์

 

ยื่นหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์

 

3. เลือกแบบยื่นภาษี และเดือนที่ต้องการยื่น > กดปุ่มแสดงผลรายงาน

 

เลือกแบบยื่นภาษี

 

4. กดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์เพื่อยื่นออนไลน์

 

ดาวน์โหลดไฟล์หัก ณ ทีจ่าย

 

5. เพียงเท่านี้ก็ได้ไฟล์ .txt ไปใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลได้แล้วค่ะ

 

ไฟล์.txt หัก ณ ที่จ่าย

 

สำหรับการนำไฟล์ .txt ไปใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลสามารถดูวิธีตั้งค่าและการใช้งานโปรแกรมต่อได้ที่ FAQ ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ 

 

นักบัญชีที่ยังไม่เคยลองใช้งาน สามารถสมัครทดลองใช้ FlowAccount ได้ฟรี โดยคลิกที่ปุ่มได้เลย

 

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ได้ที่ FlowAccount.com

สมัครทดลองใช้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี
รับฟรี! Premium Package 30 วัน