พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

MOU_FlowAccount_ThaiNichi_Accounting

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทย ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน 

 

 

ในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ ได้ คุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount, คุณณัฎ ศรีวรกุล ผู้จัดการฝ่ายหลักสูตรอบรม พร้อมด้วย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณาจารย์ ได้แก่ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ วุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมลงนาม ตึก A ชั้น 5 ห้อง 509

 

MOU_FlowAccount_สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันใดที่สนใจนำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสิรภพ ไชยรักษ์ (ฝ่ายพัฒนาพันธมิตร FlowAccount) เบอร์ติดต่อ 081-359-7000

 

 

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ เว็บไซต์ FlowAccount

 

MOU_กฤษฎา_ชุตินธร

 

MOU_สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like