พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

FlowAccount for Education

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ใช้งาน FlowAccount ตลอดจนจบหลักสูตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม FlowAccount ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจนอกมหาวิทยาลัย   

ในงานนี้ ได้คุณกฤษฎา ชุตินธร กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount, คุณณัฎ ศรีวรกุล ผู้จัดการฝ่ายหลักสูตรอบรม FlowAccount, คุณภัสราภรณ์ สว่างแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโปรแกรมบัญชี FlowAccount พร้อมด้วย คุณวัลลภ ฤทธิม์ บัวชุม รองศาสตราจารย์บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ผู้แทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นตัวแทนมาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมบริษัท FlowAccount ชั้น 12 อาคารสกุลไทย สุรวงค์

 

 

สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันใดที่สนใจนำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสิรภพ ไชยรักษ์ (ฝ่ายพัฒนาพันธมิตร FlowAccount) เบอร์ติดต่อ 081-359-7000

 

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ เว็บไซต์ FlowAccount

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like