FlowAccount จับมือ GRABFinance สนับสนุน SMEs ให้ขอสินเชื่อผ่านระบบบัญชีได้เลย

FlowAccount X GRABFinance

 

อ่านสั้นๆ:

 • FlowAccount X GrabFinance เปิดตัวบริการใหม่! สินเชื่อธุรกิจ ช่วยเจ้าของธุรกิจ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยขอสินเชื่อผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้เลย
 • คุณวีร์ จารุนันท์ศิริ, Country Lead, GRAB Financial Services ประเทศไทย กล่าวว่า เจ้าของธุรกิจควรมีวินัยในการจัดทำข้อมูล และหาระบบบัญชีที่ทำให้ข้อมูลธุรกิจเป็นระบบ ยิ่งข้อมูลถูกต้องมากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น
 • ลูกค้าที่สนใจขอสินเชื่อ GRABFinance สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบขอสินเชื่อได้ โดยมีการใช้งาน FlowAccount Classic มาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ SMEs จาก GRABFinance ให้วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ทางบริษัท FlowAccount ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ GRABFinance จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลเพื่อขอสมัครสินเชื่อ

 

FlowAccount เปิดตัวบริการใหม่ สินเชื่อธุรกิจ จาก GRABFinance ให้ลูกค้า FlowAccount สามารถขอสินเชื่อผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีที่มีอยู่ในระบบ เพื่อประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อได้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดเดิมๆ ของ SMEs 

 

คุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด กล่าวว่า จากการทำโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ เพื่อผู้ประกอบการมานานกว่า 5 ปี พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs มาโดยตลอดคือ  ความยากลำบากในการเข้าถึงสินเชื่อ ทำให้เกิดภาวะขาดสภาพคล่องและขยายธุรกิจเป็นไปได้ยาก จึงเป็นที่มาของการหาโซลูชั่นเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจมีทางเลือกในการขอสินเชื่อที่เข้าถึงง่าย และไม่ติดกับข้อจำกัดของธนาคาร

 

“การร่วมมือกับ GRABFinance ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงบริการสินเชื่อเข้ามาอยู่ในระบบ FlowAccount เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้งานแล้วเกิน 1 ปี สามารถใช้ข้อมูลในระบบเพื่อยื่นขอสินเชื่อได้ เพียงดำเนินการตามขั้นตอนและยินยอมให้ระบบส่งข้อมูลให้กับ GRABFinance ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้รับสินเชื่อจากพันธมิตรทางการเงินของเราได้มากขึ้น

 

“ปัจจุบันผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยไม่ได้วัดกันว่าใครประกอบธุรกิจมานานกว่า 3 ปี แต่ปัญหาคือธนาคารไม่มีข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ จึงต้องรอไป 2-3 ปี ถึงจะมีข้อมูลเพื่อพิจารณาสินเชื่อ แต่ถ้าใช้ระบบบัญชี FlowAccount ในการจดบันทึกซื้อ ขาย จ่าย รับ เพียง 1 ปี ก็จะทำให้ผู้ประกอบการที่ยังขอสินเชื่อไม่ได้ มีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ และเพิ่มโอกาสในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ”

 

FlowAccount X GRABFinance CEO
FlowAccount X GRABFinance - คุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์ แอคเคาท์ จำกัด และคุณวีร์ จารุนันท์ศิริ, Country Lead, GRAB Financial Services ประเทศไทย

 

ความร่วมมือระหว่าง FlowAccount และ GRABFinance ช่วยผู้ประกอบการขอสินเชื่อง่ายขึ้นดังนี้

 • ข้อมูลธุรกิจและบัญชีที่ทำผ่าน www.flowaccount.com มาแล้วเกิน 1 ปี สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการยื่นขอสินเชื่อได้
 • สามารถสมัครขอสินเชื่อ GRABFinance ในโปรแกรมบัญชี FlowAccount ได้เลย ไม่ต้องติดต่อด้วยตนเอง
 • เป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่จำเป็นต้อง เพียงมีประสบการในการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาจ่ายคืนที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดย GRABFinance ให้ระยะเวลาการจ่ายคืนสูงสุดถึง 12 เดือน
 • รู้ผลพิจารณารวดเร็ว หลังสมัครผ่านระบบ FlowAccount แล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ GRABFinance ภายใน 1 วันทำการ
 • ความร่วมมือในครั้งนี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีเครื่องมือที่ช่วยเริ่มต้นธุรกิจในการทำบัญชี รู้รายรับรายจ่ายอย่างถูกต้อง และสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ด้วยสินเชื่อที่มีความปลอดภัยสูง


คุณวีร์ จารุนันท์ศิริ, Country Lead, GRAB Financial Services ประเทศไทย
กล่าวว่า GRABFinance ยึดหลักในการให้สินเชื่อ 3 ด้าน คือ  1) มีความปลอดภัย ด้วยระบบสินเชื่อ GRABFinance ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 2) ให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ ว่าจะได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานเป็นอาทิตย์ และ 3) พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยสินเชื่อที่ตอบโจทย์ ลดปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในกลุ่มคนขับแท็กซี่และผู้ประกอบการ SMEs

 

“GRABFinance ถือเป็นบริการใหม่ที่สามารถเจาะ Pain Point และตอบโจทย์ SMEs มากกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องเปิดบริษัทมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ความร่วมมือระหว่าง GRABFinance และ FlowAccount นี้ ผมจึงมองว่าเป็น Alternative Lending ใหม่ ผู้ประกอบการคนไหนที่ดำเนินการขอสินเชื่อและยินยอมให้ระบบ FlowAccount ส่งข้อมูลมาที่ GRABFinance ทีมงานก็จะนำข้อมูลตรงนี้มาทำ Scoring Model ในการตัดสินใจและให้วงเงิน

 

“สิ่งหนึ่งที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นบริษัท เราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อ ให้ผู้ประกอบการมีทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ไม่ใช่ปล่อยเงินสุ่มสี่สุ่มห้า แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจจริง และไม่ใช่เอาแต่ความเร็วอย่างเดียว แต่ต้องผ่านการวิเคราะห์ด้วยความรอบคอบ

 

“สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีคำเดียวที่ผมอยากเสนอคือ ข้อมูล สำคัญมากต่อการใช้สมัครและการวิเคราะห์ ถ้าข้อมูลมีความถูกต้องมากเท่าไร สินเชื่อที่ทาง GRABFinance ปล่อยให้ก็จะยิ่งไว และลดปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีวินัยและรอบคอบในการจัดทำข้อมูล และหาระบบบัญชีที่ทำให้ข้อมูลธุรกิจเป็นระบบ”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมบริการลูกค้า FlowAccount ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-8989

 

ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี FlowAccount ฟรี 30 วันที่นี่

 

 

FlowAccount X GRABFinance ข้อมูลสินเชื่อ  

 

GRABFinance ให้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย โดยเป็นสินเชื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถใช้ข้อมูลจาก FlowAccount มาร่วมประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้เลย

 

ทางบริษัท FlowAccount ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ GRABFinance จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลเพื่อขอสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อ GRABFinance

 

*วงเงินสินเชื่ออนุมัติและอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด

**คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like