จ่ายค่าวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน ผู้ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างไร

จ่ายค่าวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน ผู้ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างไร

ผู้ประกอบการสามารถนำค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จ่ายให้กับพนักงานมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ โดยสามารถบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในโปรแกรมบัญชี FlowAccount จากนั้นระบบจะทำการบันทึกบัญชีที่รายการสมุดรายวันซื้อและสมุดรายวันจ่ายให้อัตโนมัติ

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ทำให้หลายบริษัทต้องให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในออฟฟิศและไปยังลูกค้า ผู้ประกอบการหรือนายจ้างบางแห่งจึงเลือกที่จะจัดหาวัคซีนทางเลือก หรือออกค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน และสำหรับค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนนี้เอง ก็เป็นที่สงสัยว่า ลูกจ้างต้องนำมาคำนวณเป็นภาษีเงินได้หรือไม่ แล้วฝั่งของผู้ประกอบการจะบันทึกบัญชีอย่างไร สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ FlowAccount จะพาไปหาคำตอบกัน

 

ลูกจ้างต้องนำค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่  

 

*ข้อมูลจากวันที่ 7 กันยายน 2564 

 

การที่จะให้ลูกจ้างนำค่าวัคซีนมาเบิกบริษัทได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่า สามารถให้พนักงานเบิกได้หรือไม่ 

ส่วนด้านภาษีให้อ้างอิงตามประมวลรัษฎากรที่ระบุว่า กรณีค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด หรือโรคระบาดอื่นๆ ซึ่งมิใช่วัคซีนที่ใช้รักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น การให้เงินช่วยเหลือพนักงานดังกล่าว ถือเป็นประโยชน์เพิ่มอันเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานของบริษัทฯ ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

 

ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการออกเงินค่าฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับลูกจ้าง หรือลูกจ้างออกเงินไปก่อนแล้วนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินยอดวงเงินที่บริษัทกำหนด ลูกจ้างต้องนำยอดเงินค่าฉีดวัคซีนที่ผู้ประกอบการออกให้นั้น มารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในตอนที่เสียภาษีด้วย

 

ผู้ประกอบการนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

 

สวัสดิการดังกล่าวที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป บริษัทฯ มีสิทธินำเงินที่จ่ายไปนั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการสามารถนำค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จ่ายให้กับพนักงานมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างแน่นอน

 

วิธีการบันทึกบัญชีใน FlowAccount 

 

สำหรับพนักงานที่ต้องการเบิกค่าใช้จ่ายวัคซีน จะต้องมี ใบเสร็จรับเงินค่าฉีดวัคซีน เป็นเอกสารตัวจริง แนบมาสำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วย ซึ่งตรงนี้พนักงานบัญชีสามารถใช้โปรแกรมสแกนบิลและใบเสร็จ AutoKey ในการสแกนใบเสร็จเพื่อแนบเอกสารบันทึกค่าใช้จ่ายไปพร้อมกันได้เลย


 

1. ที่เมนูแถบสีฟ้าด้านซ้ายมือ > เลือกเมนูค่าใช้จ่าย > ไปที่ปุ่ม “สร้างใหม่” สีเขียวมุมบนขวา กดตรงสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลง (drop down list) เลือก “เอกสารค่าใช้จ่าย”  


การบันทึกค่าใช้จ่ายใน FlowAccount

 

2. จะมีหน้าสร้างเอกสารขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซื้อวัคซีนทางเลือก โดยใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึก 

 

บันทึกค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด

 

3. เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย แล้วกดบันทึกรายการ

 

03_บันทึกค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด_19

 

4. เมื่อสร้างเอกสารและบันทึกเอกสารเสร็จแล้ว สถานะจะเป็น “รอดำเนินการ” สามารถเลือกสถานะของเอกสารได้ว่าเป็น อนุมัติ (กรณีที่ต้องมีผู้อนุมัติ) และ ชำระเงิน หรือ ยกเลิก

 

การบันทึกค่าใช้จ่ายใน FlowAccount

 

5. กรณีที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายแล้ว ให้กดเลือก “ชำระเงิน” ที่เมนูสถานะของเอกสาร ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้บันทึกรายละเอียดการชำระเงิน ทั้งวันที่ ยอดจ่ายสุทธิ และวิธีการชำระ หลังจากนั้นกดปุ่มบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกรายการ

 

บันทึกค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด

 

หลังจากที่บันทึกค่าใช้จ่ายในเมนูค่าใช้จ่าย FlowAccount แล้ว ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ที่รายการที่สมุดรายวันซื้อ และสมุดรายวันจ่าย นักบัญชีสามารถเรียกดูรายงานค่าใช้จ่าย หรืองบทดลองเพื่อดูรายการบันทึกได้เลย

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like