จ่ายค่าวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน ผู้ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างไร

จ่ายค่าวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน ผู้ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างไร

ผู้ประกอบการสามารถนำค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จ่ายให้กับพนักงานมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ โดยสามารถบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในโปรแกรมบัญชี FlowAccount จากนั้นระบบจะทำการบันทึกบัญชีที่รายการสมุดรายวันซื้อและสมุดรายวันจ่ายให้อัตโนมัติ

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ทำให้หลายบริษัทต้องให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในออฟฟิศและไปยังลูกค้า ผู้ประกอบการหรือนายจ้างบางแห่งจึงเลือกที่จะจัดหาวัคซีนทางเลือก หรือออกค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน และสำหรับค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนนี้เอง ก็เป็นที่สงสัยว่า ลูกจ้างต้องนำมาคำนวณเป็นภาษีเงินได้หรือไม่ แล้วฝั่งของผู้ประกอบการจะบันทึกบัญชีอย่างไร สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ FlowAccount จะพาไปหาคำตอบกัน

 

ลูกจ้างต้องนำค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่  

 

*ข้อมูลจากวันที่ 7 กันยายน 2564 

 

การที่จะให้ลูกจ้างนำค่าวัคซีนมาเบิกบริษัทได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่า สามารถให้พนักงานเบิกได้หรือไม่ 

ส่วนด้านภาษีให้อ้างอิงตามประมวลรัษฎากรที่ระบุว่า กรณีค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด หรือโรคระบาดอื่นๆ ซึ่งมิใช่วัคซีนที่ใช้รักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น การให้เงินช่วยเหลือพนักงานดังกล่าว ถือเป็นประโยชน์เพิ่มอันเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานของบริษัทฯ ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

 

ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการออกเงินค่าฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับลูกจ้าง หรือลูกจ้างออกเงินไปก่อนแล้วนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินยอดวงเงินที่บริษัทกำหนด ลูกจ้างต้องนำยอดเงินค่าฉีดวัคซีนที่ผู้ประกอบการออกให้นั้น มารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในตอนที่เสียภาษีด้วย

 

ผู้ประกอบการนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

 

สวัสดิการดังกล่าวที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป บริษัทฯ มีสิทธินำเงินที่จ่ายไปนั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการสามารถนำค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จ่ายให้กับพนักงานมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างแน่นอน

 

วิธีการบันทึกบัญชีใน FlowAccount 

 

สำหรับพนักงานที่ต้องการเบิกค่าใช้จ่ายวัคซีน จะต้องมี ใบเสร็จรับเงินค่าฉีดวัคซีน เป็นเอกสารตัวจริง แนบมาสำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วย ซึ่งตรงนี้พนักงานบัญชีสามารถใช้โปรแกรมสแกนบิลและใบเสร็จ AutoKey ในการสแกนใบเสร็จเพื่อแนบเอกสารบันทึกค่าใช้จ่ายไปพร้อมกันได้เลย


 

1. ที่เมนูแถบสีฟ้าด้านซ้ายมือ > เลือกเมนูค่าใช้จ่าย > ไปที่ปุ่ม “สร้างใหม่” สีเขียวมุมบนขวา กดตรงสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลง (drop down list) เลือก “เอกสารค่าใช้จ่าย”  


01_บันทึกค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด_19

 

2. จะมีหน้าสร้างเอกสารขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซื้อวัคซีนทางเลือก โดยใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึก 

 

02_บันทึกค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด_19

 

3. เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย แล้วกดบันทึกรายการ

 

03_บันทึกค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด_19

 

4. เมื่อสร้างเอกสารและบันทึกเอกสารเสร็จแล้ว สถานะจะเป็น “รอดำเนินการ” สามารถเลือกสถานะของเอกสารได้ว่าเป็น อนุมัติ (กรณีที่ต้องมีผู้อนุมัติ) และ ชำระเงิน หรือ ยกเลิก

 

04_บันทึกค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด_19

 

5. กรณีที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายแล้ว ให้กดเลือก “ชำระเงิน” ที่เมนูสถานะของเอกสาร ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้บันทึกรายละเอียดการชำระเงิน ทั้งวันที่ ยอดจ่ายสุทธิ และวิธีการชำระ หลังจากนั้นกดปุ่มบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกรายการ

 

05_บันทึกค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด_19

 

หลังจากที่บันทึกค่าใช้จ่ายในเมนูค่าใช้จ่าย FlowAccount แล้ว ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ที่รายการที่สมุดรายวันซื้อ และสมุดรายวันจ่าย นักบัญชีสามารถเรียกดูรายงานค่าใช้จ่าย หรืองบทดลองเพื่อดูรายการบันทึกได้เลย

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like