รวม คอร์สเรียนบัญชี ที่นักบัญชีต้องอัพเดตก่อนสิ้นปี 2020

คอร์สที่นักบัญชีต้องอัพเดตก่อนสิ้นปี2020

รวม คอร์สเรียนบัญชี ที่นักบัญชีควรอัพเดตก่อนสิ้นปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไป นโยบายภาษีของสรรพากร เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการทำบัญชี และการเก็บชั่วโมง CPD

ไม่ว่าจะทำงานในสายอาชีพอะไร การอัพเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ สายงานบัญชีก็เช่นกัน แต่จะมีความพิเศษกว่าสายงานอื่น เนื่องจากความรู้ที่เราต้องอัพเดตนั้นมีจากหลายแหล่ง และมักจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากจนเราตั้งรับไม่ทัน

 

ในปี 2020 นี้ มีความรู้อะไรบ้างที่นักบัญชีต้องอัพเดต เราได้รวบรวม คอร์สเรียนบัญชี ไว้ในนี้ให้ทุกท่านแล้วในบทความนี้

คอร์สเรียนบัญชี ออนไลน์ 2020

 

มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไป

 

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า มาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย มี 2 แบบ

 

แบบแรก คือ มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) พูดง่ายๆ คือ พวกกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน เป็นต้น

 

แบบที่สอง คือ มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) หรือพวกกิจการ SMEs ที่เราพบเห็นกันทั่วไปนั่นเอง 

 

พอทำความเข้าใจประเภทของมาตรฐานการบัญชีแล้ว เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในปี 2020 มีมาตรฐานตัวไหนออกมาใหม่บ้าง 

 

กลุ่มที่ 1 มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) 

 

มาตรฐานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2020 ได้แก่

  • TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
  • TFRIC 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

 

ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานได้ที่ https://www.tfac.or.th/ 

 

และหากใครต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และสรุปตัวอย่างง่ายๆ สำหรับ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า เราแนะนำ คอร์สเรียนบัญชี ออนไลน์ คอร์สนี้ “ประเด็นร้อนบัญชีและภาษี” คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

กลุ่มที่ 2 มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 

 

ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs ยังไม่ได้มีการอัพเดต แต่ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาใหม่ในปี 2020 1 ฉบับได้แก่

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 42/2563 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 

โดยหลักใหญ่ใจความคือ ประกาศฉบับนี้อนุญาตให้กิจการที่ปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs สามารถตีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามราคายุติธรรมได้นั่นเอง

 

หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่นี่เลย คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

และนอกจากนี้ ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในปี 2020 เพื่อผ่อนปรนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มา 2 ฉบับ ดังนี้

 

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

 

ดูข้อมูล: https://www.tfac.or.th/upload/9414/H2MmK2vkZm.PDF

 

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

 

ดูข้อมูล: https://www.tfac.or.th/upload/9414/WBa6GdLGKx.PDF

 

นโยบายภาษีของสรรพากร

 

จากเหตุการณ์ COVID-19 ทำให้สรรพากรออกนโยบายภาษีแบบรัวๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น

 

  • มาตรการเลื่อนเวลานำส่งภาษี
  • มาตรการเร่งคืนเงินภาษี
  • มาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นการชั่วคราว
  • มาตรการจูงใจกิจกรรมต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

ซึ่งแต่ละมาตรการมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้าง เราแนะนำลองศึกษาในคอร์สอบรม CPD สั้นๆ โดยพรี่หนอม Guru ภาษีจากเพจ Taxbugnoms คอร์สนี้ “มาตรการภาษี New Normal” คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้งานบัญชีง่ายขึ้น

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้ งานบัญชีกำลังจะเปลี่ยนไปสู่การทำงานแบบดิจิทัลกันมากขึ้น จากเดิมที่เราเคยบันทึกบัญชีแบบออฟไลน์ ก็เริ่มหันมาทำบัญชีแบบออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น

 

นักบัญชีฟรีแลนซ์หรือสำนักงานบัญชีจะเริ่มต้นปรับตัวมาใช้งานระบบบัญชีออนไลน์แบบง่ายๆ ได้อย่างไร ประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง สัมมนาบัญชีออนไลน์ CPD คอร์สนี้ ได้รีวิวโปรแกรมบัญชี Flowaccount ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวเลยค่ะ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 

 

และที่ล้ำไปกว่านั้น ตอนนี้ FlowAccount ยังมีโปรแกรม AutoKey โปรแกรมสแกนบิล และใบเสร็จ ออนไลน์ สำหรับนักบัญชี ที่จะช่วยกรอกข้อมูลจากเอกสารแบบอัตโนมัติ เพียงถ่ายภาพผ่านกล้องมือถือ ช่วยลดเวลาทำงานไปได้มากเลยทีเดียว สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน คลิก

 

การเก็บชั่วโมง CPD ที่ต้องทำก่อนสิ้นปี

 

ข้อสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักบัญชี ในปีนี้จำนวนชั่วโมงที่เราจะต้องอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง หรือเรียกย่อๆ ว่าเก็บชั่วโมง CPD นั้น คือ 12 ชั่วโมง แบ่งเป็นวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 

 

หากท่านใดยังไม่เก็บชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ให้ครบภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ละก็ อาจจะขาดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีและโดนปรับได้นะคะ และเมื่อพัฒนาความรู้แล้ว อย่าลืมแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันที่ 30 มกราคม ของปีถัดไปด้วยค่ะ

 

ถ้าใครไม่มีเวลา ไม่อยากเดินทาง ลองอบรมเก็บชั่วโมง CPD แบบออนไลน์ได้ที่นี่เลย https://www.cpdacademy.co

 

อัพเดตความรู้ 4 เรื่องสำคัญๆ กันไปแล้ว เนื้อหาอาจจะหนักหน่อย แต่รับรองว่ารู้ไว้ มีประโยชน์สำหรับผู้ทำบัญชีแน่นอน และอย่าลืม! มาเรียนรู้การใช้เครื่องมือ FlowAccount ในคอร์สเรียนบัญชี กันได้ที่นี่ 🙂

 

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like