รู้จัก DBD e-Filing: ระบบนำส่งงบการเงินที่นักบัญชีทุกคนจำเป็นต้องใช้

DBD e-Filing

การนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มีประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล อยู่ 2 เรื่องสำคัญ คือ

 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ซึ่งแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดให้บริการนำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น นั่นหมายความว่า ยกเลิกการใช้ DBD XBRL in Excel (V.1.0) แล้ว
 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ปิดช่องทางการนำส่งงบการเงินทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563”

อ่านวิธีการส่งงบการเงินด้วยรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ได้ที่นี่

ในยุคปัจจุบัน นักบัญชีปฏิเสธไม่ได้ว่า มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการทำบัญชี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วกับการทำงาน โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินอย่าง FlowAccount หรือวิธีการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง "DBD e-Filing" เป็นต้น

 

ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่นักบัญชีจะต้องพยายามปรับตัว และปรับรูปแบบการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชีในยุคปัจจุบัน ให้สมกับคำว่า “นักบัญชียุค 4.0”

 

ก่อนอื่น มาเรียนรู้กันก่อนว่า เพราะเหตุใด นักบัญชีทุกคนในประเทศไทยจึงต้องเรียนรู้วิธีการนำส่งงบการเงินด้วยวิธีนี้กันค่ะ

 

อัพเดต เลื่อนส่งงบการเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

 

แนวทางจากการกรมพัฒน์ฯ ขยายเวลาการส่งงบประจำปี
- สำหรับห้างหุ้นส่วน ยืดระยะเวลาส่งงบการเงิน และ ภ.ง.ด. 50 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม
- สำหรับบริษัท ต้องทำหนังสือชี้แจงว่าไม่สามารถประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และนำส่งใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุม

ฟังรายละเอียดมาตรการจากกรมพัฒน์ฯ และกรมสรรพากรได้ที่นี่

 

ทำไมเราต้องเรียนรู้ระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

 

สำหรับการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มีประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล อยู่ 2 เรื่องสำคัญ คือ

 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบDBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ซึ่งแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดให้บริการนำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น นั่นหมายความว่า ยกเลิกการใช้ DBD XBRL in Excel (V.1.0) แล้ว
 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ปิดช่องทางการนำส่งงบการเงินทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563” 

 

 

DBD e-Filing

สรุปง่ายๆก็คือ สำหรับการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 (ที่ต้องนำส่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) จะเหลือช่องทางการนำส่งงบการเงินเพียง 2 วิธี ได้แก่

 1. นำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)
 2. นำส่งงบการเงินรูปแบบกระดาษด้วยตนเอง แต่ก็ต้องนำส่งผ่านระบบDBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน 7 วัน (หมายความว่า หลังจากส่งงบการเงินแบบกระดาษด้วยตนเองแล้ว ก็ยังต้องส่งงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel (V.2.0) ด้วย)

ดังนั้น นักบัญชีทุกคนในประเทศไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ระบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เพื่อนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้อง และนำส่งให้ทันกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ไม่งั้นอาจต้องเสียค่าปรับ กรณียื่นงบการเงินล่าช้า หรือไม่ยื่นงบการเงิน

งั้นเราก็เริ่มต้นทำความรู้จักระบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) กันได้เลย

 

DBD XBRL in Excel (V.2.0) คืออะไร

 

เป็นระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ที่ใช้กันทั่วโลก สรุปก็คือ การใช้เทคโนโลยี XBRL บนโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเอง

แล้วมีประโยชน์สำหรับนักบัญชีไทยอย่างไร? ช่วยให้การนำส่งงบการเงินง่ายกว่าไหม?

 

DBD XBRL in Excel (V.2.0) ช่วยให้นักบัญชียื่นงบการเงินง่ายกว่ายื่นแบบกระดาษอย่างไร

 

1.ประมวลผลรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนำส่งงบการเงิน อย่างเช่น การตรวจสอบว่า ในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงสินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือไม่

2.เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการนำส่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเดินทางไปส่งงบการเงินด้วยตนเอง

3.ลดการจัดเก็บเอกสาร หรือลดการใช้กระดาษ (Paperless)

สำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้แบบง่ายๆได้เลย แต่ก่อนอื่น!! ต้องสำรวจก่อนว่า เราพร้อมที่จะใช้งานแล้วหรือยัง?

 

สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มนำส่งงบการเงินด้วยรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบ Windows (Microsoft Windows XP Service Pack 3 ขึ้นไป) เท่านั้น 
 2. โปรแกรม Microsoft Office (เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป)
 3. Web browser ที่ใช้ได้ คือ Google Chrome , Internet Explorer , Firefox
 4. โปรแกรม Java Runtime Environment (ติดตั้งแค่ครั้งแรก เพียงครั้งเดียวที่เริ่มต้นใช้งาน)
 5. เอกสารแนบตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเช่น งบการเงินของบริษัทจำกัด ต้องแนบเอกสาร 2 อย่าง คือ หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น

 

การเตรียมความพร้อม DBD e-Filling

 

อย่าลืมว่า งบการเงินที่จะนำมาส่งต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเท่านั้น

 

เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็เริ่มต้นเข้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ www.dbd.go.th แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลย

 

ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

DBD e-Filing x FlowAccount

 

 

1. เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th > เลือกDBD e-Filing > เลือก ยื่นงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต

2. กรอก Username ด้วยเลขนิติบุคคล และ Password ที่ตั้งไว้

3. ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel (V.2.0)

4. กรอกข้อมูลงบการเงินผ่านโปรแกรม DBD XBRL in Excel (V.2.0)

 

 

 

การกรอกข้อมูลงบการเงินผ่านโปรแกรม XBRL in Excel version 2
ภาพตัวอย่างหน้าจอการกรอกข้อมูลงบการเงินผ่านโปรแกรม XBRL in Excel version 2

 

 

5. ตรวจสอบความถูกต้องและแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL

6. นำไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) มานำส่งงบการเงินผ่านระบบDBD e-Filing

 

7. กรอกข้อมูลการนำส่งงบการเงิน เช่น ข้อมูลผู้สอบบัญชี ข้อมูลผู้ทำบัญชี วันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน

8. แนบไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF (ขึ้นอยู่ประเภทนิติบุคคล) ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจำกัด ต้องแนบหน้ารายงานผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

9. กดยืนยันการนำส่งงบการเงิน ตรงข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในงบการเงิน และเอกสารแนบอื่น ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย”

 

เพียงเท่านี้ ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการนำส่งงบการเงินประจำปีให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

 

หลังจากที่อ่านบทความนี้ หวังว่านักบัญชีทุกคนจะสามารถนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ถูกต้องและทันเวลานะคะ หากใครติดปัญหาหรือมีข้อสงสัย สามารถดูวิธีทำเพิ่มเติมใน Youtube ช่อง GungGinkk School หรือทางเพจ Facebook : GungGinkk School ได้ค่ะ

 

อ่านบทความวิธีใช้โปรแกรมบัญชี FlowAccount ช่วยปิดงบการเงินต่อได้ที่บทความ งบการเงิน นักบัญชีจะใช้โปรแกรมบัญชีช่วยปิดงบได้อย่างไร

 

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like