อยากเปิดสำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี มีขั้นตอนอย่างไร

เปิดสำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี

หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วนั้น สำนักงานบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชีจะต้องมีการรายงานต่อสภาวิชาชีพบัญชีรายละเอียดของหลักประกันและแจ้งรายละเอียดของนิติบุคคล วิชาชีพบัญชีเป็นการบริการที่มอบความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจต่างๆ เลยจะต้องมีการอะไรเพิ่มเติมบ้าง มาอ่านกันเลยค่ะ

เพื่อนๆ พี่ๆ หลายคนคงมีความอยากต้นเริ่มสำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชีกันบ้าง เปิดโอกาสเป็นนายตัวเอง ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

 

จะว่าไปแล้ว วิชาชีพบัญชีของเราถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่น่าอิจฉาที่สุด ที่สามารถเริ่มธุรกิจด้วยเงินทุนที่น้อยมาก เพราะใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆ ขอแค่มีเพียงคอมพิวเตอร์กับเครื่องปริ้นก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นสำนักงานแล้วค่ะ

 

ทีนี้ลองถามตัวเองดูอีกครั้ง ว่ากล้าที่จะทำตามความฝันของตัวเองซักครั้งในชีวิตแล้วหรือยังคะ ในบทความนี้จะมาบอกเล่าวิธีการจดทะเบียนทีละขั้นตอนให้ฟังไปพร้อมๆ กันนะคะ

 

ถ้าอธิบายกันสั้นๆ การเปิดสำนักงานบัญชีนั้นมีองค์ประกอบเบื้องต้น ดังนี้

 

 • เปิดสำนักงานบัญชีต้องมีผู้ทำบัญชีที่จบด้านบัญชีตามที่กฎหมายรับรอง และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้
 • สำนักงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีทักษะการสื่อสาร ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
 • เมื่อทำบัญชีเสร็จตามรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องมีผู้สอบบัญชี ที่สามารถเซ็นรับรองงบการเงินได้ เพราะผู้ที่ลงชื่อทำบัญชี ไม่สามารถเซ็นรับรองงบการเงินเองได้

 

หลังจากที่จดทะเบียนนิติบุคคลไปแล้วนั้น ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อเปลี่ยนจากทำธุรกิจแบบบุคคลธรรมดามาเป็นบริษัทจำกัด แต่ที่แน่ๆคือ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจด้านบัญชีค่ะ แต่หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วนั้น สำนักงานบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชีจะต้องมีการรายงานต่อสภาวิชาชีพบัญชีในรายละเอียดของหลักประกันและแจ้งรายละเอียดของนิติบุคคลกันค่ะ

 

วิชาชีพของเราเป็นการบริการที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจต่างๆ เลยจะต้องมีการวางหลักประกัน และรายงานที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ

 

ไม่มีอะไรยากเลยนะคะ ทุกคนทำตามได้แน่นอน มายด์รวบรวมทั้งหมดมาไว้ในบทความนี้แล้วหละค่ะ

 

สิ่งที่นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี หรือด้านการทำบัญชีต้องรายงาน

 

สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี มี 2 สิ่งหลักๆ ที่จำเป็นต้องยื่นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี หลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ค่ะ

 

สิ่งหลักที่ต้องรายงานต่อสภาวิชาชีพบัญชี

1) แจ้งการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

 • ยื่นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 30 วัน หลังจากการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว
 • แจ้งรายละเอียดหลักประกัน พร้อมกับ การยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี
 • ถ้านิติบุคคลให้บริการด้านการสอบบัญชี บุคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการให้บริการการสอบบัญชีจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 

2) แจ้งรายละเอียดหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

 

 • หลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามรวมกัน จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3% ของทุน ณ วันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

 

หลังจากที่ทราบแล้วว่าต้องรายงานอะไรบ้าง ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเอกสารที่ต้องยื่นรายงานการจดทะเบียนนิติบุคคล และหลักฐานที่เกี่ยวกับหลักประกันประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลและรายละเอียดหลักประกัน

 

หลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อนำไปยื่นต่อสภาวิชาชีพประกอบไปด้วย รายการต่างๆ ดังนี้ค่ะ

 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • หลักฐานชำระค่าจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ข้อมูลในงบกำไรขาดทุนย้อนหลัง 1 ปี หรือเท่าที่มี กรณีที่เป็นนิติบุคคลตั้งใหม่
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินการแจ้งรายละเอียดหลักประกัน
 • สำเนาหลักประกัน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กรณีต่างด้าว)
 • หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)

 

ฟอร์มเอกสารเพื่อกรอกรายละเอียด

 

สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ เพื่อกรอกรายละเอียดสำนักงานทำบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีได้เลยค่ะ

 

 

คำขอจดทะเบียนของนิติบุคคล (สวบช.5)

 

 

คำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน (สวบช.5.3)

 

หลังจากกรอกฟอร์มทั้ง 2 อันข้างต้นแล้ว อย่าลืมแนบหลักฐานประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลและหลักฐานการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน เพื่อยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีกันนะคะ

 

การนำส่งหลักฐานต่อสภาวิชาชีพบัญชีสามารถทำได้ 2 วิธี

 

 • หากใครสะดวกสามารถเดินทางไปยื่นที่ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี หรือ
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ก็ได้เช่นกัน

 

เพียงเท่านี้ก็เป็นการเปิดสำนักงานบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีอย่างเป็นทางการแล้ว เราก็สามารถเดินหน้าลุยสร้างธุรกิจด้านวิชาชีพบัญชีได้ตามความฝันแล้วค่ะ

 

การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล และการแจ้งรายละเอียดหลักประกันประจำปี

 

เมื่อมีการจดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีการต่ออายุทะเบียนนิติบุคคลที่จะต้องทำทุกๆ 1 ปี นับจากวันจด ซึ่งจะต้องดำเนินการต่ออายุภายใน 3 เดือนก่อนใบทะเบียนหมดอายุ ดังนี้

 

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)

 

คำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)

 

 • ชำระค่าจดทะเบียนต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล 2,000 บาท
 • นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทางเคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี หรือทางไปรษณีย์

 

และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันประจำปี ที่จะต้องยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี โดยดำเนินการ ดังนี้

 

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (สวบช.5.3) พร้อมเอกสาร ดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กรณีต่างด้าว)
  • สำเนาหลักประกัน
  • หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • ชำระค่าใช้จ่ายดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน 400 บาท
 • นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทางเคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี หรือทางไปรษณีย์

 

บทความข้างต้น เป็นขั้นตอนในการเปิดสำนักงานและสิ่งที่จะต้องทำในทุกๆ ปีค่ะ เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นเปิดสำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี

 

ในชีวิตจริงปัญหาที่จะต้องพบเจอยังมีอีกมากมาย แต่คงไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนที่มีความขยัน ตั้งใจที่จะเรียนรู้ อดในสิ่งที่ชอบ ทนทำบางสิ่งที่อาจไม่ได้ชอบนักได้อย่างแน่นอน มายด์ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกคนนะคะ

 

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับสำนักงานบัญชี หากใครสนใจสามารถลงทะเบียนพาร์ตเนอร์สำนักงานบัญชีและรับสิทธิ์ได้เลยที่นี่

 

สุดท้าย สิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการเปิดสำนักงานบัญชี คือ การมีจรรยาบรรณ การรักษาคุณภาพและมาตรฐานงานบริการด้านวิชาชีพนี้ให้ดีที่สุดนั่นเอง

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like