FlowPayroll เปิดตัวแพ็กเกจฟรี ให้ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้น ใช้ทำจ่ายเงินเดือน

FlowPayroll แพ็กเกจฟรี

ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของ FlowPayroll โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ มีธุรกิจขนาดเล็กที่สร้างพนักงานผ่านระบบแล้วกว่า 100,000 ราย จากความสำเร็จนี้ ทำให้ FlowAccount ออกนโยบายใหม่ เปิดแพ็กเกจฟรี FlowPayroll Basic ให้ใช้งานได้ทันที สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ และมีเครื่องมือพร้อมใช้ทำภารกิจสำคัญทุกสิ้นเดือน

 

ผู้ประกอบการที่เริ่มมีพนักงาน สามารถใช้งานได้ฟรีทันที โดยแพ็กเกจนี้มีฟังก์ชั่นสร้างรายการจ่ายเงินเดือนทั้งแบบรายวัน/รายเดือน ระบบบันทึกประวัติพนักงาน พร้อมออกสลิปเงินเดือนทางออนไลน์ ซึ่งระบบจะช่วยคำนวณประกันสังคม และหัก ณ ที่จ่าย พร้อมสรุปยอดค่าใช้จ่ายพนักงานทางแดชบอร์ด ช่วยให้คุณสามารถทำจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว

 

ฟังก์ชั่น FlowPayroll แพ็กเกจฟรี

 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก สามารถเลือกสมัครแพ็กเกจ Bundle ในราคาเพียง 459 บาท/เดือน ซึ่งมีฟังก์ชั่นที่เพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินเดือนให้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งการส่งข้อมูลประกันสังคมทางออนไลน์ และเชื่อมต่อระบบจ่ายเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย พร้อมลงบัญชีให้อัตโนมัติจนปิดงบการเงิน และสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้

 

ลูกค้าที่ใช้ FlowAccount อยู่แล้ว สามารถเริ่มต้นใช้งานฟรีได้เลย ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีที่นี่ https://bit.ly/3vD8T5g

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like