สลิปเงินเดือน ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างก่อนออกให้พนักงาน

ข้อมูลบนสลิปเงินเดือน

ปัจจุบัน มีโปรแกรมเงินเดือน และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถออกสลิปเงินเดือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ePayslip) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR ให้ไม่ต้องคอยพิมพ์เอกสารออกมาแจกให้พนักงานทีละคน ลดความเสี่ยงที่พนักงานคนอื่นจะทราบข้อมูล อีกทั้งพนักงานยังสามารถเข้าไปดูสลิปเงินเดือนได้ง่ายขึ้น ผ่านทางอีเมลของตนเองหรือทางระบบที่บริษัทได้จัดตั้งไว้ ซึ่งหลายธนาคารก็ให้การยอมรับสลิปเงินเดือนในรูปแบบนี้

ให้เราอ่านให้ฟัง

 

 

สลิปเงินเดือน คือเอกสารที่บริษัทออกให้เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานแต่ละคนได้รับในแต่ละเดือน โดยในสลิปเงินเดือนจะแจกแจงทั้งส่วนที่เป็นรายรับของพนักงานคนนั้นๆ เช่น เงินเดือน คอมมิชชัน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลาหรือโอที (OT) และค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่ถูกหักออกไปจากเงินเดือน เช่น หักภาษี ณ ที่จ่าย, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  

 

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) คือเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าพนักงานคนนั้นทำงานที่องค์กรไหน ตำแหน่งอะไร รายได้เท่าไหร่ วันที่เริ่มงาน มีอายุงานกี่ปี แต่จะไม่ได้แสดงรายรับและรายการหักโดยละเอียดเหมือนกับสลิปเงินเดือน

 

อ่านข้อแตกต่างระหว่างสองเอกสารได้ที่ หนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญอย่างไรต่อพนักงาน

 

สลิปเงินเดือนต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง

 

สลิปเงินเดือน

ตัวอย่างรูปสลิปเงินเดือน 

 

  1. ชื่อเอกสาร ที่ระบุว่าเป็นสลิปเงินเดือน (Pay slip) 
  2. ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัท 
  3. ข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตำแหน่ง, แผนก
  4. รอบหรือระยะเวลาของการชำระเงิน เช่น รอบเดือนกันยายน 2564 หรือระบุเป็นช่วงระยะเวลาที่จ่ายเงินก็ได้ เช่น สำหรับวันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้น
  5. วันเดือนปีที่ทำการจ่ายเงินเดือน
  6. ที่มาของแหล่งรายได้ทั้งหมดของพนักงานคนนั้น ได้แก่ เงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตำแหน่ง,โบนัส, ค่าทำงานล่วงเวลา, รายได้พิเศษ, ค่ายังชีพ หรือรายได้ประเภทอื่นๆ ที่พนักงานได้รับจากบริษัท
  7. ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่ถูกหัก ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือรายการหักอื่นๆ ที่บริษัทหักจากเงินของพนักงานออกไป
  8. ข้อมูลสรุปรายได้สุทธิ ได้แก่ ยอดรายได้หลังรายการหักทั้งหมด เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานได้รับจริงในงวดการจ่ายนั้นๆ

 

สลิปเงินเดือนมีกี่รูปแบบบ้าง 

 

หลายคนอาจคุ้นเคยกับสลิปเงินเดือนที่มาในรูปแบบกระดาษคาร์บอน และสามารถฉีกได้ตามรอยปรุที่ริมซ้ายและขวา ซึ่งเป็นรูปแบบสลิปเงินเดือนที่มีมานานและนิยมใช้ในหลายๆ บริษัท ตลอดจนทางธนาคารเองก็ให้ความเชื่อถือในสลิปเงินเดือนแบบที่เป็นกระดาษคาร์บอนนี้ 

 

ต่อมาในบางบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ต้องการใช้กระดาษคาร์บอน ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสลิปเงินเดือนให้ออกสลิปได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากขึ้น โดยการพิมพ์ออกมาในรูปแบบกระดาษ A4 ที่มาจากไฟล์ PDF 

 

จนกระทั่งในปัจจุบัน มีโปรแกรมเงินเดือนและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถออกสลิปเงินเดือน ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ePayslip) ซึ่งนับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องคอยพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อแจกให้พนักงานทีละคน ทั้งช่วยประหยัดกระดาษ ลดความเสี่ยงที่พนักงานคนอื่นจะทราบข้อมูล ไม่สูญหาย อีกทั้งพนักงานยังสามารถเข้าไปดูสลิปเงินเดือนได้ง่ายขึ้น ผ่านทางอีเมลของตนเองหรือทางระบบที่บริษัทได้จัดตั้งไว้ ซึ่งหลายธนาคารก็ให้การยอมรับสลิปเงินเดือนในรูปแบบนี้

 

วิธีพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยโปรแกรม FlowPayroll

 

เจ้าของธุรกิจ พนักงานบัญชี หรือพนักงานฝ่ายบุคคลสามารถใช้ FlowPayroll โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ สร้างรายการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน พร้อมส่งสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานทางอีเมลได้พร้อมกัน หรือสั่งพิมพ์ได้ ซึ่งระบบจะช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพนักงาน ทั้งหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม ค่าปรับเพิ่มหรือปรับลดเพิ่มเติม ทำให้ออกสลิปเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว มีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้

 

1. เข้าระบบ FlowPayroll ไปที่เมนูซ้ายมือ เลือก “รายการเงินเดือน/ค่าจ้าง” ที่มีการสร้างเอาไว้ > คลิกที่จุดไข่ปลาด้านขวาสุด > เลือกแก้ไข

 

รายการเงินเดือนค่าจ้าง

 

2. เมื่อเข้ามาใน “แก้ไขรายการเงินเดือน” แล้ว ให้เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการพิมพ์สลิปให้ คลิกที่จุดไข่ปลาขวาสุด >> เลือก “พิมพ์สลิปเงินเดือน

 

พิมพ์สลิปเงินเดือน

 

วิธีส่งสลิปเงินเดือนให้พนักงานทางอีเมล ด้วยโปรแกรม FlowPayroll

 

เข้าไปที่เมนูซ้ายมือ เลือก “รายการเงินเดือน/ค่าจ้าง” > คลิกที่จุดไข่ปลาด้านขวาสุด > เลือก “ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนทั้งหมด” หรือ “ส่งอีเมลสลิปเงินเดือนทั้งหมด”

 

ส่งอีเมลสลิปเงินเดือน

 

 

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมบัญชี FlowAccount อยู่แล้วสามารถใช้โปรแกรม FlowPayroll เพื่อออกสลิปเงินเดือนให้พนักงานได้ฟรี ส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครใช้งาน สามารถทดลองใช้งานทั้ง 2 โปรแกรมได้ เพียงเข้าเว็บไซต์ https://flowaccount.com/ และกดสมัครที่ปุ่มสมัครใช้งานฟรีได้เลย

 

เรียนบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like