โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์ คืออะไร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์

 
ถ้าพูดถึงการทำบัญชี หลายๆ คนคงนึกถึงภาพพนักงานนั่งอยู่กับกองเอกสารมากมาย ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และต้องเข้าไปทำงานที่สำนักงานเท่านั้น แต่ในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา งานบัญชีก็สามารถทำจากที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเข้าไปทำงานที่สำนักงานเพียงอย่างเดียวอีกแล้ว เอกสารที่เกี่ยวข้องก็สามารถเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์สามารถตรวจสอบจากที่ใดก็ได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยมีตัวช่วยเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์ เป็นการทำบัญชีที่จัดทำ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

 

คลาวด์ (Cloud) คืออะไร

ถ้าให้แปลตรงตัวก็แปลว่ากลุ่มเมฆนั้นแหละครับ แต่ในที่นี้จะมีความหมายเป็นไปในเชิงอุปมาอุปมัยครับ หมายถึงการที่เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ตามความต้องการของเราจากที่ไหนก็ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เหมือนข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเป็นกลุ่มเมฆครับ เรามองเห็นกลุ่มเมฆได้ทุกที่จริงไหมครับ

 
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวน์นั้นก็มีความหมายในทิศทางเดียวกันครับ คือเราสามารถทำบัญชี ออกใบกำกับภาษี ทำรายงานทางบัญชี หรือเรียกดูงบกำไรขาดทุน ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องเข้าสำนักงานทุกครั้งอีกแล้วครับ เรามาดูข้อดีของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์กันครับ

 

ข้อดีของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์

 
1. ลดต้นทุน เช่น ต้นทุนในการวางระบบเครือข่าย ต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้นทุนในการวางระบบบัญชีและเอกสารทางธุรกิจ เป็นต้น
 
2. ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบ เนื่องจากผู้ให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์เป็นผู้ดูแลระบบให้ หากใช้งานติดขัดหรือเกิดปัญหาสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบได้โดยตรง
 
3. สามารถเลือกจ่ายค่าเช่าบริการตามความต้องการของธุรกิจของเราได้ หากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นก็ค่อยขยายขอบเขตของการรับบริการ โดยไม่ต้องเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอร์ หรือไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้สิ้นเปลือง เช่น ระบบบัญชีออนไลน์ New Flowaccount ให้บริการแพ็กเกจเริ่มต้นจำนวน 1 ผู้ใช้งาน (1 Users) ในราคาเฉลี่ย 165 บาทต่อเดือน เมื่อต้องการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ก็สามารถปรับเป็นแพ็กเกจ 249 บาทต่อเดือนได้ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ถึง 10 ผู้ใช้งาน และรองรับการปิดบัญชีและงบการเงิน เป็นต้น

 
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์ แพ็กเกจ

 

ราคาแพ็กเกจ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์ New FlowAccount (ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่)

 
4. สามารถบริหารข้อมูล และทำงานร่วมกันได้แม้อยู่คนละที่หรือใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องกัน
 
5. ไม่เชี่ยวชาญด้านบัญชีก็สามารถบันทึกบัญชีได้ เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์เหล่านี้มีผู้พัฒนาระบบวางรูปแบบการลงบัญชีไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเพียงจัดทำเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ระบบก็จะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ
 
6. สามารถดูงบการเงินเบื้องต้นได้ทุกเวลาที่ต้องการ เนื่องจากระบบถูกพัฒนาให้สามารถเรียกดูงบการเงินเหล่านี้ได้เบื้องต้นแม้ยังไม่ได้ทำการปิดงบตามหลักการบัญชี
 
7. ไม่ต้องบริหารสต็อกแยกจากการเปิดเอกสารทางธุรกิจ เนื่องจากผู้พัฒนาระบบพัฒนาให้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวน์สามารถเพิ่มหรือลดสินค้าในสต็อกได้เพียงแค่เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่นระบบ New FlowAccount เมื่อเปิดใบรับสินค้า สินค้าจะถูกรับเข้าสต็อก และเมื่อเปิดใบกำกับภาษี สต็อกจะถูกตัดออก เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถลดขั้นตอนในการจัดทำสต็อกสินค้า และสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ตลอดเวลา

 
ระบบบริหารสต็อกสินค้า

 

หน้าระบบบริหารสต็อกสินค้าของ New FlowAccount (ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่)

 
8. ลดขั้นตอนการทำงานให้สำนักงานบัญชีได้ เนื่องจากการมีการบันทึกบัญชีอัตโนมัติจากการเปิดเอกสาร นักบัญชีไม่ต้องกลับมีคีย์ข้อมูลซ้ำเพียงแค่ตรวจสอบและทำรายการปรับปรุงเพิ่มเติมเท่านั้นครับ

 
 
ข้อดีของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์ยังมีอีกนะครับอันนี้เพียงยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆ มาให้ได้ทราบกันเท่านั้น แต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อด้อยครับ สำหรับข้อด้อยมีดังนี้ครับ

 
 

ข้อเสียของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์

 
1. ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ทำงานไม่ได้ครับ
 
2. โปรแกรมไม่ได้ขายขาดเหมือนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีแบบออฟไลน์ แต่จ่ายในลักษณะเช่าบริการ หลายๆ คนอาจมองว่าเป็นข้อด้อยนะครับก็เลยเอามาจัดไว้ในกลุ่มนี้ แต่จริงๆ แล้วอยากให้มองว่าเป็นลักษณะของการจ่ายค่าบำรุงรักษาครับ เราไม่ต้องจ้างช่าง หรือโปรแกรมเมอร์เอง ค่าเช่าบริการนี้เป็นการจ่ายให้กับคนที่ดูแลระบบการทำงานให้เรา ซึ่งเป็นการจ่ายที่ราคาไม่แพงเลยครับ
 
3. ยังต้องคีย์ข้อมูลเองนะครับ หลายๆ คนก็มองว่าทำไมซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีบนคลาวด์แล้วทำไมยังต้องบันทึกบัญชีเองอีก จริงๆ แล้วการบริหารข้อมูลยังเป็นหน้าที่ของเรานะครับ เพราะไม่มีใครสามารถลักษณะการทำงานของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองครับ สำหรับโปรแกรมเหล่านี้เพียงแค่เปิดเอกสารทางธุรกิจ โปรแกรมก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัติครับ ดังนั้นตรงนี้ก็สามารถลดขั้นตอนลงไปได้ครับ
 
การทำงานผ่านคลาวด์ หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น คำถามที่คนโดยส่วนใหญ่จะสงสัยคือความปลอดภัยของข้อมูล ยิ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างข้อมูลทางบัญชีแล้วความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกใช้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์จึงต้องพิจารณาข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ

 
สำหรับ Flowaccount.com ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยเลือกใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มาตรฐานสากล และมีการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสำรองข้อมูลให้ลูกค้าตลอดเวลา และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้บุคคลอื่นทราบ ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจในบริการโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์ของ New Flowaccount และ Flowaccount Classic ได้ครับ หากสนใจสามารถสมัครทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วันครับ

ติดตามเรื่องราวอื่นๆของ FlowAccount.com ได้ที่

มั่นใจด้วยผู้ประกอบการกว่า 40,000 ราย
ที่ใช้โปรแกรมบัญชี คลาวด์ ของเราเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเลย!

You may also like