ปิดงบการเงินประจำปีบน FlowAccount ตั้งแต่ต้นจนจบทำอย่างไร

ปิดงบการเงินบน FlowAccount

FlowAccount เป็นโปรแกรมบัญชีที่ช่วยนักบัญชีปิดงบการเงินได้ง่ายๆ ไม่ใช่แค่โปรแกรมออกเอกสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วโปรแกรมจะช่วยปิดงบการเงินได้อย่างไร มีขั้นตอนแบบไหน ลองมาเรียนรู้กันได้ในบทความนี้ค่ะ

นักบัญชีคนไหนยังไม่เคยปิดงบการเงินเอง ขอให้ยกมือขึ้น! นักบัญชีหลายคนคิดว่าการปิดงบการเงินนั้นเป็นเรื่องยาก กว่าจะปิดงบได้ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากมายจนไม่กล้าลองปิดงบการเงินเองสักที 

 

แต่อันที่จริงแล้ว FlowAccount เป็นโปรแกรมบัญชีที่ช่วยนักบัญชีปิดงบการเงินได้ง่ายๆ ไม่ใช่แค่โปรแกรมออกเอกสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 

FlowAccount ช่วยปิดงบการเงินได้อย่างไร มีขั้นตอนแบบไหน ลองมาเรียนรู้กันได้ในบทความนี้ค่ะ

 

ปิดงบการเงินประจำปี ต้องเช็กอะไรบ้าง

 

ก่อนจะไปเจาะถึงรายละเอียด เรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ของการปิดงบการเงินกันก่อน 

 

การปิดงบการเงิน ก็คือ การปิดปรับปรุงบัญชีแต่ละหมวด ให้แสดงยอดถูกต้องตามความเป็นจริง ณ วันสิ้นงวด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเอาข้อมูลนี้ไปจัดทำงบการเงินในลำดับถัดไปค่ะ

 

และงบการเงินนี้ก็จะต้องถูกต้องสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ อย่างที่ทุกคนทราบกันดี ก็จะมี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร 

 

ก่อนจะส่งให้ข้อมูลให้ “ผู้ตรวจสอบบัญชี” เรื่องสำคัญที่ต้องเช็ก 8 เรื่อง มีดังนี้ค่ะ

 

 1. เช็ก Bank statement ว่าตรงกับงบทดลอง
 2. เช็กรายงานลูกหนี้ว่ายอดคงเหลือถูกต้องตรงกับงบทดลอง
 3. เช็กทะเบียนสินทรัพย์ว่าบันทึกครบถ้วนและคำนวณค่าเสื่อมเรียบร้อยแล้ว
 4. เช็กรายงานสินค้าว่ายอดคงเหลือตรงกับที่นับจริง 
 5. เช็กรายงานเจ้าหนี้ว่ายอดคงเหลือตรงกับงบทดลอง
 6. เช็กรายการคงค้างต่างๆ ที่ไม่มีรายงานเฉพาะ เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ว่ายอดคงเหลือถูกต้อง และจัดทำรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือ
 7. เช็กรายได้ และค่าใช้จ่ายว่าบันทึกถูกต้องตรงตามแต่ละประเภทบัญชีหรือไม่ 
 8. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดกำไรขาดทุนหลังจากเช็กทุกข้อครบถ้วนแล้ว

 

คู่บัญชีที่ห้ามลืมสำหรับการปิดบัญชี

 

จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่เราเช็กข้อมูลบัญชีไปเรียบร้อยแล้ว ถัดมาการปรับปรุงสำหรับการปิดบัญชีที่ห้ามลืมเด็ดขาดมีอะไรบ้าง ลองมาดูกันค่ะ

 

ในทีนี้จะขอยกตัวอย่างสำหรับการปิดบัญชีแบบทั่วไป เปรียบเทียบกับการใช้ระบบ FlowAccount ในการปิดบัญชีนะคะ

 

คู่บัญชีที่ห้ามลืมสำหรับการปิดบัญชี

 

จากตารางนี้ เพื่อนๆ จะเห็นว่า FlowAccount ช่วยลดขั้นตอนงานปิดบัญชีไปได้ 3 ขั้นตอนเลยทีเดียว ตั้งแต่การคำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา การปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรขาดทุน และปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าส่วนของเจ้าของ

 

ดาวน์โหลดงบการเงินจาก FlowAccount 

 

เมื่อปรับปรุงรายการปิดบัญชีทั้งหมดแล้ว ทุกคนน่าจะอยากเห็นงบการเงินแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง 

 

โดยทั่วไปนักบัญชีอาจต้องเอางบทดลองไปจัดประเภทแล้วจัดทำงบการเงิน แต่สำหรับ FlowAccount เราสามารถกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวก็ดูงบการเงิน ได้ทั้งงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินเลยค่ะ

 

1. ดาวน์โหลดงบกำไรขาดทุน

 

 • ไปที่เมนู บริหารบัญชี>รายงานด้านบัญชี>งบกำไรขาดทุน

 

งบการเงินจาก FlowAccount

 

 • เลือกดูข้อมูลเปรียบเทียบตามปีที่ต้องการ และกดปุ่มดาวน์โหลด Excel หรือพิมพ์เป็น PDF ได้เลย

 

บกำไรขาดทุนจาก FlowAccount

 

2. ดาวน์โหลดงบแสดงฐานะการเงิน

 

 • ไปที่เมนู บริหารบัญชี>รายงานด้านบัญชี>งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบแสดงฐานะการเงิน FlowAccount

 

 • เลือกดูข้อมูลเปรียบเทียบตามปีที่ต้องการ และกดปุ่มดาวน์โหลด Excel หรือพิมพ์เป็น PDF ได้เลย

 

งบแสดงฐานะการเงินจาก FlowAccount

 

ส่งข้อมูลอะไรให้ผู้สอบบัญชีบ้าง

 

เมื่อเราปิดงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปก็คือ การส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจค่ะ ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การเพิ่ม user ผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบในระบบ FlowAccount ได้เลยแล้วส่งข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมนิดหน่อย (แต่ต้องขออนุญาตเจ้าของธุรกิจก่อนนะ) หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ การดาวน์โหลดข้อมูลจาก FlowAccount ส่งให้ผู้สอบบัญชีค่ะ

 

สรุปข้อมูลสำคัญที่ต้องนำส่งผู้สอบบัญชีเป็นอย่างน้อย มีดังนี้

 

1. งบทดลอง

 

 • ไปที่เมนูบริหารบัญชี > รายงานด้านบัญชี > งบทดลอง

 

ส่งข้อมูลอะไรให้ผู้สอบบัญชี

 

2. รายงานแยกประเภท

 

 • ไปที่เมนูบริหารบัญชี > ผังบัญชี > เลือกช่วงเวลา > กดดาวน์โหลด Excel

 

ข้อมูลที่ต้องนำส่งให้ผู้สอบบัญชี

 

 

3. Bank statement และ Bank confirmation

 

 • Bank Statement ของธุรกิจที่ได้รับมาจากธนาคาร
 • Bank Confirmation หรือ หนังสือยืนยันยอดกับธนาคาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการบัญชีบัญชีจากบุคคลภายนอก นักบัญชีต้องจัดทำ “คำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”(โหลดจากเว็บ สภาวิชาชีพบัญชีฯ) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีส่งไปยังธนาคารค่ะ ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดธนาคารมีดังนี้

 

หนังสือยืนยันยอดกับธนาคาร

 

4. รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้

 

 • ดาวน์โหลดได้ที่เมนูบัญชี > ลูกหนี้ตามเอกสาร หรือเจ้าหนี้ตามเอกสาร 
 • รายงานลูกหนี้ของกิจการ ณ วันสิ้นงวดว่า มีกี่รายการ และอายุของลูกหนี้แต่ละรายการ เป็นเท่าไหร่ เพื่อพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 

รายงานอายุลูกหนี้

 

 • ส่วนรายงานเจ้าหนี้ ก็จะใช้พิจารณาเรื่องภาระหนี้สินว่ากิจการมีภาระใดอยู่บ้างค่ะ

 

 

5. ทะเบียนสินทรัพย์ และตารางคำนวณค่าเสื่อมราคา

 

 • ดาวน์โหลดได้ที่เมนู > ค่าใช้จ่าย> รายการสินทรัพย์ และบันทึกค่าเสื่อมราคา

 

ทะเบียนสินทรัพย์ FlowAccount

 

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการปิดงบการเงินในระบบ FlowAccount ที่ช่วยให้นักบัญชีอย่างเรา เบาแรงในการปรับปรุงรายการ ทำงบการเงินและจัดเตรียมข้อมูลส่งให้กับผู้สอบบัญชีได้พอสมควรเลยค่ะ และหวังว่าหน้าปิดงบปีนี้ นักบัญชีทุกท่านจะทำงานสบายขึ้น และปิดงบได้ไวขึ้นนะคะ นุชเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่า ฮึบๆ  

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย