E-Tax Invoice by E-mail คืออะไร

E-Tax Invoice by E-mail

 
ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนคงเคยได้ยิน (หรืออาจยังไม่เคยได้ยิน) เรื่องของ E-Tax Invoice by E-mail มาบ้างแล้วนะครับ ว่ามันคืออะไร แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ใช้ไหมครับว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร มีข้อดีอย่างไร และแนะนำวิธีการง่าย ๆ ที่จะส่งใบกำกับจาก FlowAccount ด้วยระบบนี้กันครับ ทีมงาน FlowAccount จึงขอมาเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ผ่านบทความนี้กันนะครับ

 

E-Tax Invoice by E-mail คือ

การจัดทำใบกำกับภาษีรวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ให้อยู่ในรูปของอิเล็คทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Electronic signature) แล้วทำการส่งผ่านระบบกลางของ สพธอ. (ETDA) เพื่อประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยจดหมายอิเลิกทรอนิกส์ (E-mail) โดยข้อดีของมันก็มีไม่ใช่น้อยครับ

 
ข้อดีคือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บและ จัดส่งใบกำกับภาษีได้ เนื่องจากเลือกได้ว่าไม่ต้องจัดทำและจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ แต่จัดทำและจัดเก็บในรูปไฟล์อิเล็คทรอนิกส์แทน และไม่ต้องทำการจัดส่งเอกสารในรูปกระดาษให้ลูกค้าแล้ว เพราะส่งผ่านอีเมล์ได้เลยครับ และสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนใบกำกับภาษีที่ออกเป็นกระดาษได้ทุกประการครับ

 
หากใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีอย่าง FlowAccount อยู่แล้ว ก็สามารถส่งใบกำกับภาษีด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย โดยระบบจะทำตามข้อกำหนดและวิธีการจัดส่งให้ถูกต้องให้เลยครับ เท่ากับว่าผู้ประกอบการไม่ได้เปลี่ยนลักษณะการทำงานจากเดิมเลย แต่สามารถจัดส่งใบกำกับภาษีได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ

 

มีข้อกำหนดอย่างไร

 1. เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี (ตั้งแต่ปีภาษี 2558 เป็นต้นไป)
 2. ยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ ส่งมอบและจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ตาม แบบ ก.อ.01 สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ “ขั้นตอนการสมัคร” ครับ
 3. ไม่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษี ไม่มีประวัติการออกหรือใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

วิธีจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษี

 1. ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ ต้องเป็นไฟล์ประเภท PDF Excel หรือ Words (.pdf, .xls, xlsx, .doc, .docx) แต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไปใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ต้องจัดอยู่ในรูปแบบของ PDF/A-3 เท่านั้น
 2. ใบกำกับภาษี 1 ฉบับต้องจัดทำเป็นไฟล์ 1 ไฟล์เท่านั้น
 3. ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 3MB
 4. ไฟล์ต้องไม่ถูกเข้ารหัส หรือใส่พาสเวิร์ด
 5. ผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย) ใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร ส่งอีเมล์แนบไฟล์ใบกำกับภาษี โดยส่งให้ผู้ซื้อ (ระบุได้ 1 อีเมล์เท่านั้น) และสำเนาถึง (E-mail CC) ระบบกลางของ สพธอ. (ETDA) หรืออีเมล์ csemail@etax.teda.th
 6. อีเมล์ 1 ฉบับสามารถส่งใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น
 7. หัวข้ออีเมล์ ต้องมีรูปแบบและลำดับอย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ต้องการส่งใบกำกับภาษีลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เลขที่ใบกำกับภาษี INV2018010001 ต้องระบุหัวข้ออีเมล์เป็น [12012561][INV][INV2018010001] ซึ่งลักษณะของการตั้งหัวข้ออีเมล์จะต้องมีวงเล็บปีกกา “[ ]” ในการระบุชื่อเรื่อง และไม่เว้นวรรคระหว่างวงเล็บปีกกากับตัวอักษร ในส่วนของการส่งใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หรือการยกเลิกใบกำกับภาษีและส่งใบกำกับภาษีใบใหม่ต้องตั้งหัวข้อแตกต่างกันออกไปเช่นกัน
 8. เมื่อใบกำกับภาษีได้รับการประทับรับรองเวลาแล้ว ระบบจะทำการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ที่มีการประทับรับรองเวลาไปยังผู้ออกใบกำกับภาษี และผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ซึ่งถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

และตามที่บอกก่อนหน้านี้ ถ้าคุณใช้งานระบบ FlowAccount อยู่แล้ว และได้รับอนุมัติให้เป็นผู้จัดทำ ส่งมอบ และจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แล้ว คุณสามารถจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ FlowAccount ได้เลยครับ ซึ่งระบบจะทำการตั้งหัวข้อการส่งอีเมล์และสำเนาถึงระบบกลางของ สพธอ. (ETDA) ให้อัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถส่งใบกำกับภาษีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย โดยสามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่นี่ครับ “วิธีการใช้งานระบบ” ครับ
 
 

ติดตามเรื่องราวอื่นๆของ FlowAccount.com ได้ที่

มั่นใจด้วยผู้ประกอบการกว่า 40,000 ราย
ที่ใช้โปรแกรมบัญชี คลาวด์ ของเราเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเลย!

You may also like