ปิดบัญชีประจำปี รวมเช็กลิสต์ 6 ข้อที่นักบัญชีเริ่มทำได้เลย ช่วยประหยัดเวลาตอนปลายปี

ปิดบัญชีประจำปี

รวมเช็กลิสต์ 6 ข้อ ที่นักบัญชีทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในการ ปิดบัญชีประจำปี เพื่อช่วยประหยัดเวลาการทำงานตอนปลายปี ลองมาดูกันเลย 

อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปี 2563 แล้ว การปิดบัญชีประจำปีก็ใกล้เข้ามาทุกที 

 

หากใครยังไม่พร้อมสำหรับการปิดบัญชี ลองมาอ่านบทความนี้กันค่ะ เพราะเรารวบรวม 6 เช็กลิสต์ สิ่งที่นักบัญชีต้องรู้สำหรับการปิดบัญชีประจำปี มาให้เพื่อนๆ สำรวจตัวเองกันก่อน ต้อนรับการปิดบัญชีที่ใกล้จะมาถึงนี้ค่ะ

 

 

6 เช็กลิสต์ ปิดบัญชีประจำปี ที่นักบัญชีเริ่มทำได้เลย

 

1. เตรียมส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (Bank Confirmation)   

 

หนังสือยืนยันยอดธนาคารนั้นเป็นหลักฐานที่สำคัญมากสำหรับการปิดบัญชี เพราะว่าหนังสือยืนยันยอดธนาคารทำให้เราทราบว่ากิจการมีบัญชีธนาคารทั้งหมดกี่บัญชี หรือมียอดหนี้สินอื่นๆ กับธนาคารคงค้างหรือไม่ เท่าไร 

 

หากเราได้ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารแล้ว อย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่าเราได้บันทึกรายการทางบัญชีครบถ้วนและถูกต้อง ณ วันที่สิ้นงวด 

 

สำหรับการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารนั้น ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งก็คือ การเตรียมแบบฟอร์มยืนยันยอดธนาคารให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกับธนาคาร ซึ่งตัวอย่างแบบฟอร์มที่อัพเดตสำหรับปีนี้จะเป็นอย่างไร แนะนำให้ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ https://www.tfac.or.th/

 

 

2. เตรียมนับสินค้าคงเหลือ 

 

สำหรับธุรกิจขายและผลิตสินค้า ย่อมมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่สิ้นงวดงบการเงิน ดังนั้นถ้าใครทำบัญชีให้กิจการเหล่านี้ ก่อนปิดบัญชีอย่าลืมเตรียมตัวเพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือด้วยนะคะ

 

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ช่วยให้เรามั่นใจว่า ณ วันสิ้นงวด สินค้ามีปริมาณ (Quantity) ตรงกับที่มีอยู่ในรายงานสินค้าคงเหลือที่เราบันทึกไว้ 

 

หากมีรายการไหนไม่ตรงละก็ อย่าลืมเตรียมการแก้ไขรายงานสินค้าคงเหลือ ปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยนะ 

 

และที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่าลืมตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ขาดเพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะ

 

3. เตรียมรายงานทางบัญชีไว้ให้พร้อม

การปิดงบการเงินที่สมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบด้วยการจัดทำรายงานกระทบยอดต่างๆ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เช่น กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร รายงานลูกหนี้คงเหลือ รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ เป็นต้น เพื่อเป็นหลักฐานซัพพอร์ตการปิดบัญชี

 

หลายคนเข้าใจผิดว่ารายการแยกประเภท คือรายงานทางบัญชีที่สมบูรณ์แล้ว แต่ความจริง เรายังต้องมีรายงานกระทบยอดต่างๆ เพื่อให้เราทราบว่า ณ วันสิ้นงวด ยอดที่คงเหลืออยู่ในบัญชีต่างๆ คือ รายการใดบ้างนั่นเอง

 

4. เตรียมรายงานทางภาษีไว้ให้พร้อม

นอกจากรายงานทางบัญชีแล้ว ทางด้านภาษีก็ยังมีบัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายงานทางบัญชีด้วย ได้แก่

 

1) รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

    - รายงานภาษีขาย

    - รายงานภาษีซื้อ

    - รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

    - รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า (สำหรับสินค้าที่มีประกัน)

    - บัญชีแสดงสินค้าที่ครอบครอง กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงค้าไม้แปรรูป กิจการค้าของเก่าผู้ประกอบการที่ได้รับให้อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร และกิจการปิโตรเลียม

 

2) บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ

    - กิจการค้าของเก่าประเภทรถยนต์

    - ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี

 

3) บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง

 

โดยส่วนใหญ่แล้ว หลายๆ กิจการมักไม่ทราบว่าจะต้องจัดทำ “บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง” ตัวอย่างจะเป็นอย่างไร ลองไปดูใน Link นี้กัน

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/tax_pdf/withhold/sub_rps_190653.pdf 

 

 

5. วางแผนภาษีประจำปี

 

ปีนี้เจ้าของกิจการจะต้องเสียภาษีประมาณกี่บาท เราเคยคำนวณไว้หรือยัง ถ้ายังต้องรีบทำสิ่งนี้เป็นลำดับต้นๆ ก่อนปิดบัญชี เพราะเรายังมีเวลาสำหรับการวางแผนภาษีอยู่นั่นเอง 

 

หากเราไม่ได้วางแผนภาษีให้เรียบร้อยก่อนปิดสิ้นปี รู้ตัวอีกทีข้ามปีไปแล้ว ณ เวลานั้นก็ไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างแน่นอน

 

แนวคิดหลักๆ ของการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านค่าใช้จ่าย ก็คือ 

  • ลดรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี เช่น รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 
  • เพิ่มรายจ่ายที่สามารถหักได้เพิ่ม เช่น รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รายจ่ายในการจ้างคนพิการ เป็นต้น

 

และที่สำคัญอย่าลืมเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนด้วยนะคะ

 

 

6. ตรวจเช็ครายการปรับปรุงบัญชีสำคัญๆ   

 

ขั้นตอนในการปิดบัญชีที่ยุ่งยากที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การปรับปรุงรายการบัญชีให้ครบถ้วน ผู้ทำบัญชีแต่ละท่านอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันไปเพื่อตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชี 

 

รายการปรับปรุงบัญชีบางรายการอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมการรวบรวมข้อมูลล่วงหน้าก่อนสิ้นปี เช่น 

  • ประมาณการการด้อยค่าของทรัพย์สิน
  • ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  • ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 

ดังนั้น ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ทำบัญชีจะเตรียมข้อมูลสำหรับการคำนวณรายการปรับปรุงทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานตอนปลายปีค่ะ     

 

การปิดบัญชีประจำปีทั้ง 6 ข้อนี้ ทำตามได้ไม่ยาก หากใครนำเช็กลิสต์นี้ไปปฏิบัติตาม ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง อย่าลืมมาแชร์ผลลัพธ์ให้พวกเราฟังกันบ้างนะคะ 

 

ใช้ FlowAccount เพื่อช่วยจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจัดการรายการทางภาษี (Vat Management) ได้ฟรี 30 วันที่นี่

 

 

About Author

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ได้ที่ FlowAccount.com

สมัครทดลองใช้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี
รับฟรี! Premium Package 30 วัน

You may also like