สินเชื่อธุรกิจ SMEs จาก GRABFinance และ Investree บริการใหม่จาก FlowAccount ช่วยขยายธุรกิจให้เติบโต

สินเชื่อธุรกิจ

 

อ่านสั้นๆ: 

 • FlowAccount ร่วมมือกับ 2 พาร์ตเนอร์เทคโนโลยีการเงิน GRABFinance และ Investree เปิดบริการใหม่ สินเชื่อธุรกิจ SMEs
 • เสนอทางเลือกแหล่งเงินทุนใหม่ที่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยเสริมสภาพคล่อง และขยายกิจการ
 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ SMEs จาก GRABFinance ให้วงเงินเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ SMEs จาก Investree ให้วงเงิน 50,000 - 5,000,000 บาท ชำระเมื่อครบกำหนดตามอายุของ Invoice 30 - 180 วัน
 • เจ้าของธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล และใช้งาน FlowAccount มาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป สามารถใช้บริการนี้ได้ที่เมนูสินเชื่อธุรกิจ
 • ทางบริษัท FlowAccount ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ GRABFinance และ Investree จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลเพื่อขอสมัครสินเชื่อ

 

FlowAccount ก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพเพื่อ SMEs ในการขยายธุรกิจ จับมือ 2 พาร์ตเนอร์เทคโนโลยีการเงิน GRABFinance และ Investree เปิดบริการใหม่ สินเชื่อธุรกิจ SMEs เพิ่มทางเลือกให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 

 

จากที่ FlowAccount ได้ร่วมทำงานกับเจ้าของธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ทำให้พบว่าอุปสรรคหนึ่งที่สำคัญของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคือ เงินทุน ที่ไม่เพียงพอในช่วงเวลาของการขยายธุรกิจ เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะบริหารค่าใช้จ่ายภายในกิจการ 

 

และยังประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ เพราะข้อจำกัดหลักๆ 2 เรื่องคือ ระยะเวลาทำธุรกิจที่ไม่นานพอ และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  

 

FlowAccount เข้าใจสถานการณ์ของเจ้าของธุรกิจ SMEs จึงร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ใหญ่อย่าง GRABFinance และสตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคอาเซียน Investree ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง 

 

เสนอโซลูชั่นให้บริการด้านการเงินรูปแบบใหม่ สินเชื่อธุรกิจ SMEs สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน FlowAccount 

 

จากความร่วมมือนี้ จะช่วยเจ้าของธุรกิจ SMEs หลายประการคือ

 • เป็นทางเลือกให้เจ้าของธุรกิจได้มีแหล่งเงินทุนใหม่ที่เข้าถึงง่าย โดยสามารถสมัครระบบบัญชี FlowAccount ได้เลย
 • ไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้เพียงเอกสารทางบัญชีที่มีอยู่แล้วในระบบบัญชีมาประกอบการพิจารณาสมัคร 
 • มีอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาจ่ายคืนที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดย GRABFinance ให้ระยะเวลาการจ่ายคืนสูงสุดถึง 12 เดือน และ Investree ชำระคืนเมื่อครบกำหนดตามอายุของเอกสาร Invoice 30 - 180 วัน 
 • รู้ผลพิจารณารวดเร็ว หลังสมัครผ่านระบบ FlowAccount แล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วันทำการ
 • มีความปลอดภัยสูง เพราะทางบริษัท FlowAccount ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ GRABFinance และ Investree จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลเพื่อขอสมัครสินเชื่อ

 

จากความร่วมมือครั้งนี้ FlowAccount เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ SMEs ให้มีช่องทางในการขยายธุรกิจ ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับ FlowAccount ได้อย่างยั่งยืน และปรับตัวในการทำธุรกิจโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการสินเชื่อธุรกิจคืออะไร

 

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้เจ้าของธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ โดยพยายามคัดเลือกแหล่งเงินทุนที่เข้าใจความต้องการของ SMEs มีความน่าเชื่อถือ และเข้าถึงง่ายให้กับลูกค้าของเรา 

 

โดยเจ้าของธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล และใช้งาน FlowAccount Classic แพ็กเกจ Pro หรือ Plus มาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป สามารถใช้บริการนี้ได้ที่เมนูสินเชื่อธุรกิจได้เลย 

 

สินเชื่อธุรกิจ SMEs FlowAccount
เมนูสินเชื่อธุรกิจ โปรแกรมบัญชี FlowAccount

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจจาก GRABFinance และ Investree เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการขยายธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

ทางบริษัท FlowAccount ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ GRABFinance และ Investree จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งต่อเมื่อท่านทำการขอสมัครสินเชื่อและยินยอมในการส่งข้อมูลเท่านั้น

 

ขอสินเชื่ออย่างไร

 

GRABFinance และ Investree ให้บริการสินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ SMEs เข้าถึงได้ง่าย โดยใช้แค่เพียงเอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีความปลอดภัย รู้ผลการอนุมัติรวดเร็ว

 

ลูกค้า FlowAccount Classic แพ็กเกจ Pro หรือ Plus มาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป ที่สนใจอยากขอใช้บริการสินเชื่อ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเมนูสินเชื่อธุรกิจ และดำเนินการตามขั้นตอนในระบบได้เลย

ระหว่าง GrabFinance และ Investree

บริการสินเชื่อธุรกิจ เพื่อเจ้าของธุรกิจ SMEs จะขยายการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมบัญชี New FlowAccount ต่อไปในเร็วๆ นี้  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมบริการลูกค้า FlowAccount ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-8989

 

ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี FlowAccount ฟรี 30 วันที่นี่

 

----------

เกี่ยวกับ FlowAccount

 

จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของธุรกิจ SMEs เป็นเวลากว่า 5 ปี โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ FlowAccount ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นได้มีเครื่องมือในการจัดการเอกสารและบัญชี เพื่อช่วยทำธุรกิจให้ง่ายขึ้น

 

ปัจจุบัน FlowAccount มีเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า 40,000 ราย ที่ใช้โปรแกรมบัญชี ทำให้ FlowAccount มีความใกล้ชิดและเข้าใจในความต้องการของเจ้าของธุรกิจ SMEs ในทุกช่วงเวลาของการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น

 

จึงได้พัฒนาการให้บริการทางด้านบัญชีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานยุคใหม่ ลดขั้นตอนการทำเอกสารที่ยุ่งยาก ให้สามารถทำงานออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วทั้งหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นมือถือ

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like