พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ FlowAccount

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ใช้งาน FlowAccount ตลอดจนจบหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading