โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์ คืออะไร?

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์

 
 
ถ้าพูดถึงการทำบัญชี หลาย ๆ คนคงนึกถึงภาพพนักงานนั่งอยู่กับกองเอกสารมากมาย ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และต้องเข้าไปทำงานที่สำนักงานเท่านั้น แต่ในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา งานบัญชีก็สามารถทำจากที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเข้าไปทำงานที่สำนักงานเพียงอย่างเดียวอีกแล้ว เอกสารที่เกี่ยวข้องก็สามารถเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์สามารถตรวจสอบจากที่ใดก็ได้เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยมีตัวช่วยเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์ “ เป็นการทำบัญชีที่จัดทำ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

 

คลาวด์ (Cloud) คืออะไร?

 
ถ้าให้แปลตรงตัวก็แปลว่ากลุ่มเมฆนั้นแหละครับ แต่ในที่นี้จะมีความหมายเป็นไปในเชิงอุปมาอุปมัยครับ หมายถึงการที่เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของเราจากที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต เหมือนข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นกลุ่มเมฆครับ เรามองเห็นกลุ่มเมฆได้ทุกที่จริงไหมครับ

 
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวน์นั้นก็มีความหมายในทิศทางเดียวกันครับ คือเราสามารถทำบัญชี ออกใบกำกับภาษี ทำรายงานทางบัญชี หรือเรียกดูงบกำไรขาดทุน ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเข้าสำนักงานทุกครั้งอีกแล้วครับ เรามาดูข้อดีของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์กันครับ

 
 

ข้อดีของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์

 
1. ลดต้นทุน เช่น ต้นทุนในการวางระบบเครือข่าย ต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้นทุนในการวางระบบบัญชีและเอกสารทางธุรกิจ เป็นต้น

 
2. ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบ เนื่องจากผู้ให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์เป็นผู้ดูแลระบบให้ หากใช้งานติดขัดหรือเกิดปัญหาสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบได้โดยตรง

 
3. สามารถเลือกจ่ายค่าเช่าบริการตามความต้องการของเราได้ หากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นก็สามารถขยายขอบเขตของการรับบริการได้ โดยไม่ต้องเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอร์ หรือไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้สิ้นเปลือง เช่น ระบบบัญชีออนไลน์ Flowaccount.com ให้บริการแพ็คเกจเริ่มต้นจำนวน 3 ผู้ใช้งาน (3 Users) ในราคาเฉลี่ย 83 บาทต่อเดือน เมื่อต้องการใช้งานเพิ่มมากขึ้นลูกค้าก็สามารถเลือกเป็นแพ็คเกจ 183 บาทต่อเดือนได้ ซึ่งจะได้ฟังก์ชั่นใบลดหนี้ / ใบวางบิลรวม และระบบบริหารเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาด้วย หรือถ้าหากต้องการใช้ฟังก์ชั่น E-Tax invoice by E-mail หรือฟังก์ชั่นสกุลเงินต่างประเทศสามารถเลือกเป็นแพ็คเกจ 275 บาทต่อเดือนได้ เป็นต้น
 
แพ็คเกจFlowAccount

แพ็คเกจของ FlowAccount (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

 
 
4. สามารถบริหารข้อมูล และทำงานร่วมกันได้แม้อยู่คนละที่หรือใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องกัน

 
5. ไม่เชี่ยวชาญด้านบัญชีก็สามารถบันทึกบัญชีได้ เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์เหล่านี้มีผู้พัฒนาระบบวางรูปแบบการลงบัญชีไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเพียงจัดทำเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ระบบก็จะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

 
6. สามารถดูงบการเงินเบื้องต้นได้ทุกเวลาที่ต้องการ เนื่องจากระบบถูกพัฒนาให้สามารถเรียกดูงบการเงินเหล่านี้ได้เบื้องต้นแม้ยังไม่ได้ทำการปิดงบตามหลักการบัญชี

 
7. ไม่ต้องบริหารสต๊อกแยกจากการเปิดเอกสารทางธุรกิจ เนื่องจากผู้พัฒนาระบบพัฒนาให้โปรแกรมสำเร็จทางบัญชีบนคลาวน์สามารถเพิ่มหรือลดสินค้าในสต๊อกได้เพียงแค่เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่นระบบ FlowAdvance.com เมื่อเปิดใบรับสินค้า สินค้าจะถูกรับเข้าสต๊อก และเมื่อเปิดใบกำกับภาษี สต๊อกจะถูกตัดออก เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถลดขั้นตอนในการจัดทำสต๊อกสินค้า และสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ตลอดเวลา
 
ระบบบริหารสต๊อกสินค้า

หน้าระบบบริหารสต๊อกสินค้าของ FlowAvace (ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่)

 
 
8. ลดขั้นตอนการทำงานให้สำนักงานบัญชีได้ เนื่องจากการมีการบันทึกบัญชีอัตโนมัติจากการเปิดเอกสาร นักบัญชีไม่ต้องกลับมีคีย์ข้อมูลซ้ำเพียงแค่ตรวจสอบและทำรายการปรับปรุงเพิ่มเติมเท่านั้นครับ

 
ข้อดีของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์ยังมีอีกนะครับอันนี้เพียงยกตัวอย่างที่เห็นชัด ๆ มาให้ได้ทราบกันเท่านั้น แต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อด้อยครับ สำหรับข้อด้อยมีดังนี้ครับ

 
 

ข้อเสียของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์

 
1. ถ้าไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ทำงานไม่ได้ครับ

 
2. โปรแกรมไม่ได้ขายขาดเหมือนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีแบบออฟไลน์ แต่จ่ายในลักษณะเช่าบริการ หลาย ๆ คนอาจมองว่าเป็นข้อด้อยนะครับก็เลยเอามาจัดไว้ในกลุ่มนี้ แต่จริง ๆ แล้วอยากให้มองว่าเป็นลักษณะของการจ่ายค่าบำรุงรักษาครับ เราไม่ต้องจ้างช่าง หรือโปรแกรมเมอร์เอง ค่าเช่าบริการนี้เป็นการจ่ายให้กับคนที่ดูแลระบบการทำงานให้เรา ซึ่งเป็นการจ่ายที่ราคาไม่แพงเลยครับ

 
3. ยังต้องคีย์ข้อมูลเองนะครับ หลาย ๆ คนก็มองว่าทำไมซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีบนคลาวด์แล้วทำไมยังต้องบันทึกบัญชีเองอีก จริง ๆ แล้วการบริหารข้อมูลยังเป็นหน้าที่ของเรานะครับ เพราะไม่มีใครสามารถลักษณะการทำงานของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองครับ สำหรับโปรแกรมเหล่านี้เพียงแค่เปิดเอกสารทางธุรกิจ โปรแกรมก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัติครับ ดังนั้นตรงนี้ก็สามารถลดขั้นตอนลงไปได้ครับ

 
การทำงานผ่านคลาวด์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น คำถามที่คนโดยส่วนใหญ่จะสงสัยคือความปลอดภัยของข้อมูล ยิ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างข้อมูลทางบัญชีแล้วความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกใช้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์จึงต้องพิจารณาข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ

 
สำหรับ Flowadvance.com และ Flowaccount.com ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยเลือกใช้บริการ Web server ที่ได้มาตรฐานสากล และมีการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสำรองข้อมูลให้ลูกค้าตลอดเวลา และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้บุคคลอื่นทราบ ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจในบริการโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์ของ Flowadvance และ Flowaccount ได้ครับ หากสนใจสามารถสมัครทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วันครับ

ติดตามเรื่องราวอื่นๆของ FlowAccount.com ได้ที่

สมัครทดลองใช้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี
รับฟรี! Premium Package 30 วัน

You may also like