พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

MOU_FlowAccount_ThaiNichi_Accounting

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทย ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

MOU - CIBU ธุรกิจบัณฑิตย์ X FlowAccount - Cover

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี_MOU_Chula_FlowAccount

FlowAccount หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการมอบโปรแกรมบัญชีให้นิสิตนักศึกษาใช้งานฟรีตลอดจนจบหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading