เลื่อนยื่นภาษี เลื่อนยื่นงบการเงินแบบนี้ เจ้าของธุรกิจต้องรู้อะไรบ้าง

เลื่อนยื่นภาษี-เลื่อนยื่นงบการเงิน

การเลื่อนยื่นภาษีและงบการเงินแบบนี้ มีผลกระทบยังไงกับเจ้าของธุรกิจ? นอกจากการพูดคุยปรึกษากับนักบัญชีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว ยังมีแนวคิดบางอย่างที่เจ้าของธุรกิจควรคำนึงถึง ตั้งแต่รูปแบบและความเกี่ยวข้องของธุรกิจเพื่อให้ใช้สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจ ไปจนถึงการบริหารจัดการการเงินในกิจการเพื่อให้สามารถบริหารรายจ่ายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

“เลื่อนยื่นภาษีต้องไปที่กรมสรรพากร ส่วนเลื่อนยื่นงบการเงินต้องไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจหลายคนคงตอบคำถามจากหัวข้อข้างต้นแบบนี้ แต่ความเป็นจริงแล้วมีหลายอย่างที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกมากมายครับ


ผมเคยเขียนบทความลง บล็อกภาษีข้างถนน เรื่อง สรุปครบ! เลื่อนยื่นภาษี (ทุกแบบ) เลื่อนยื่นงบการเงิน (ที่ต้องรู้) ดูทั้งหมดในบทความเดียว และ ยื่นงบการเงินปี 2563 : สรุปทุกประเด็นและปัญหาที่ควรรู้ ซึ่งพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและงบการเงินในมุมมองของคนทำงานด้านบัญชีที่ควรรู้


แต่ถ้าให้เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องมาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยตัวเอง บอกเลยครับว่าคงจะปวดหัวกว่าเก่าแน่ๆ ดังนั้นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ ผมขอเน้นไปที่ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่


ประเด็นแรก: เราทำธุรกิจในรูปแบบไหน มีภาษีประเภทใดเกี่ยวข้องบ้าง และเราจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเลื่อนยื่นภาษีและงบการเงินอย่างไร 


หากเริ่มต้นด้วยคำถามนี้ จะทำให้เจ้าของธุรกิจหลายคนเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับ เช่น ถ้าหากเราทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา สิ่งที่เราต้องรู้ก็อาจจะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และสามารถผ่อนชำระได้อีก 3 งวดจนถึง 31 ตุลาคม 2563 หากมีภาษีที่ชำระมากกว่า 3,000 บาท 


หรือถ้าหากเราทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และมีรอบบัญชีปกติ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) ก็จะสามารถขยายระยะเวลายื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และยังได้สิทธิเลื่อนงบการเงินไปจนถึงวันเดียวกัน (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) หรือสามารถทำจดหมายแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขยายระยะเวลานำส่งงบการเงินได้ (กรณีเป็นบริษัทนิติบุคคล) 


รวมถึงกรณีที่เราเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ก็ยังจะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการประเภทต่างๆ ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 ตามรูปด้านล่างนี้อีกด้วยครับ


อัปเดตการเลื่อนยื่นภาษี


เมื่อเรารู้แบบนี้ เราจะสามารถพูดคุยและทำความเข้าใจกับนักบัญชีได้ว่า เราต้องนำส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดแบบไหน ต้องมีการเตรียมตัวและจัดการอะไรยังไงบ้าง รวมถึงจะต้องวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของภาษีและค่าปรับในการยื่นงบการเงินนั่นเองครับ 


ประเด็นที่สอง: เราจะวางแผนค่าใช้จ่ายและการเงินของธุรกิจได้อย่างไร หรือใช้ผลประโยชน์อย่างไรกับเรื่องนี้ได้บ้าง


ผมมักพูดเสมอว่า การเลื่อนยื่นภาษีไม่ได้แปลว่าลดภาษี ดังนั้นเรายังต้องจ่ายเงินเท่าเดิม เพียงแต่การเลื่อนยื่นภาษีแบบนี้จะช่วยให้เราบริหารจัดการเงินให้เหมาะสม ไม่ตึงจนเกินไป ดังนั้นในมุมของธุรกิจ การมีข้อมูลที่ดีในการบริหารจัดการเงินต่างๆ ย่อมทำให้เราสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินที่ต้องจ่ายได้ดียิ่งขึ้นครับ 


แน่นอนว่าการไม่ต้องเสียกระแสเงินสดเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันถือเป็นเรื่องดี แต่สิ่งที่ต้องมองต่อคือ ในช่วงนั้นอาจจะต้องมีการจ่ายค่าภาษีตัวอื่นๆ ด้วยหรือเปล่า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ที่ต้องจ่ายในเดือนกันยายน 2563 หลังจากที่เพิ่งจ่ายภาษีปี 2562 เสร็จสิ้น หรือแม้แต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเรียกเก็บในเดือนสิงหาคมก็เช่นเดียวกันครับ (เพราะยังไม่มีการประกาศเลื่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 


ดังนั้นในฐานะของเจ้าของธุรกิจ การเลื่อนยื่นภาษีเป็นเพียงแค่สิ่งที่เริ่มต้นในการบริหารจัดการเงินสำหรับปี 2563 ให้สามารถหายใจหายคอได้สะดวกมากขึ้น แต่มันก็ทำให้เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองด้วยว่า การบริหารจัดการการเงินของธุรกิจเราดีแค่ไหน การบริหารจัดการข้อมูลของเราเหมาะสมหรือไม่ และเราได้สื่อสารเรื่องนี้ให้กับนักบัญชีรับทราบแล้วหรือยัง


 

นี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ให้คิดจากบทความในตอนนี้ครับ เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจคือ การพาธุรกิจของเราให้ไปต่อได้ แม้ว่าจะต้องเจอวิกฤตอีกกี่ครั้งก็ตาม 


FlowAccount Business Suite ระบบบริหารธุรกิจ SME

จัดการข้อมูลธุรกิจด้วยเครื่องมือออนไลน์ ใช้งานง่าย ทั้ง FlowAccount ช่วยทำบัญชี FlowPayroll จัดการเงินเดือน และ AutoKey เพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like