Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 50,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

Easy E-Receipt 2567

โครงการดีๆแบบนี้ ถือว่า win ทั้งผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพิ่มยอดขายสินค้าและบริการช่วงต้นปี 2567 และ win ทั้งบุคคลธรรมดาอย่างเราที่นำใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาทในปี 2568 ได้อีกด้วยค่ะ มาอ่านรายละเอียดกันนะคะ

มาแล้วค่าา โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต้นปี 2567 ปีนี้ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 50,000 บาท มีชื่อว่า Easy E-Receipt ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อยากให้ผู้ประกอบการเริ่มหันเข้ามาสู่ระบบดิจิทัลกัน บางคนอาจจะคุ้นๆกับชื่อเดิม E-Refund กันมาบ้างนะคะ ไม่รอช้างั้นมาเริ่มทำความเข้าใจและออกมาใช้สิทธิประโยชน์กันได้เลยค่ะ

 

โครงการนี้เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภาคครัวเรือน ที่ทำให้บุคคลธรรมดาๆ อย่างเราอยากจะออกมาซื้อสินค้าและบริการกันมากขึ้น เพราะสามารถใช้ประโยชน์นำมาลดหย่อนภาษีได้ อีกด้านหนึ่งสรรพากรเองก็กระตุ้นให้ผู้ประกอบการต่างๆ หันมาสนใจเอาการขายสินค้าและบริการขึ้นระบบออนไลน์กันมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการที่เข้าภาษีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบระบบดิจิทัลก็สามารถเพิ่มยอดขายของตัวเองช่วงต้นปีแบบนี้ได้อีกด้วยค่ะ

 

เรียนบัญชี FlowAccount

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด Easy e-Receipt

 

 • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่สามารถลดหย่อนภาษีในโครงการนี้ได้
 • ซื้อสินค้าและบริการที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 50,000 บาท จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่อยากเพิ่มยอดขายตาลุกวาวได้เลยค่ะ
 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567

หลักฐานที่บุคลลธรรมดาใช้สิทธิ์ลดหย่อน Easy e-Receipt 

 

บุคคลธรรมดาต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า โครงการนี้เค้ารองรับทั้งผู้ประกอบการที่จด VAT และยังไม่ได้จด VAT (สำหรับการขายหนังสือและสินค้า OTOP) โดยที่คนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น จะต้องเป็นผู้ที่สามารถออก “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice” หรือ สำหรับผู้ที่ขายหนังสือและ สินค้า OTOP ที่ยังไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถออก “ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Receipt” ได้เท่านั้นนะคะ

 

ปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ e-Tax Invoice & e-Receipt กับ e-Tax Invoice by Email / eTax Invoice by Time Stamp ลองมาอ่านรายละเอียดกันดูค่ะ

 

1. e-Tax Invoice & e-Receipt

 

ผู้ขายจะออกเอกสารเป็นไฟล์ PDF ผ่านทาง Email หรือ SMS หรือในรูปแบบกระดาษที่ผู้ขายปริ้นให้ก็ได้เช่นกัน แต่บนใบกำกับภาษีที่ได้รับจะต้องมีคำว่า "เอกสารนี้ได้จัดทำและนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" และ มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature) ประกอบด้วยนะคะ

  • เช็คผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ที่ http://bit.ly/3GO0DHH

2. e-Tax Invoice by Email / e-Tax Invoice by Time Stamp

 

ผู้ขายจะออกเอกสารเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จะได้รับ 2 ฉบับ ดังนี้

  • ฉบับแรกใบกำกับภาษีจะออกในรูปแบบ PDF ผ่าน Email ที่ผู้ขายเป็นผู้ส่งให้ และ
  • เมลอีกฉบับจะได้รับจาก ETDA ที่มีหัวข้อ "ประทับรับรองทางเวลาเรียบร้อย" พร้อมทั้งมีรหัสเอกสารต่อท้าย เพื่อยืนยันว่าระบบกรมสรรพากรได้ทำการประทับรับรองเวลาให้กับเอกสารฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว
  • เช็คผู้ประกอบการ e-Tax Invoice by Email / eTax Invoice by Time Stamp ได้ที่ https://bit.ly/3NzuJTb

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการ

 

ถัดมาก็ต้องเช็คกันด้วยนะคะว่า สินค้าหรือบริการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหมค่ะ สินค้าและบริการโดยทั่วไปสามารเข้าได้หมดเลยค่ะ ขอแค่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สรรพากรกำหนดได้ แต่ต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามตามด้านล่างนี้นะคะ

 

สินค้าต้องห้าม

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ 
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าน้ำมันและก็าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลง การให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 67 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 67 ก็ตาม
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • สินค้าและบริการที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้น หนังสือและ e-Book (รวมหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน) และ สินค้าท้องถิ่น OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้นที่แม้ไม่ขึ้นทะเบียน VAT แต่ก็ใช้สิทธิ์ได้

 

เพราะถ้าซื้อสินค้าต้องห้ามเหล่านี้แล้วหละก็เท่ากับว่าหมดสิทธิ์โดยปริยายเลยค่า

 

ราคาสินค้า บริการในโครงการ

 • ราคาจะต้องรวม VAT 7% และหลังหักส่วนลด ถ้าหากซื้อพร้อมสินค้าที่ไม่มี VAT ก็ให้ใช้ เฉพาะส่วนที่ใช้สิทธิ์ได้เท่านั้น
 • เน้นย้ำสำหรับการบริการ เช่น การปรับปรุงอาคาร สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องเป็นการปรับปรุงและจ่ายชำระให้เสร็จระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 และผู้ขายออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านะคะ หากเงื่อนเวลาผิดไปก็ไม่สามารถใช้ได้น้า
 • หรือ แม้แต่การซื้อสินค้าเงินผ่อน ที่ตัดบัตรเครดิต ก็สามารถเข้าโครงการได้ ขอเพียงใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) มาก็ถือว่าใช้ได้ เพราะเงินที่เหลืออยู่เราเป็นหนี้ธนาคาร ไม่ใช่หนี้ร้านค้า ดังนั้นถือว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะ
 • ธุรกิจที่ปกติไม่เข้าข่ายธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่สามารถนำมาใช้ในโครงการนี้ได้ค่ะ เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล

 

สี่ข้อด้านบนนี้จะเป็นข้อที่มีผู้สนใจเยอะมากเลยค่ะ ดังนั้นใครทราบอย่างนี้แล้ว รีบบอกเพื่อนๆ กันได้เลยนะคะ

 

ฝั่งบุคคลธรรมดาเมื่ออยากใช้สิทธิ์

 

ทีนี้เมื่อเรามีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในมือกันแล้วมาดูกันต่อค่ะว่า แล้วเราจะใช้สิทธิ์นี้ได้เมื่อใด 

 

อย่าสับสนนะคะ โครงการนี้ใช้ลดหย่อนภาษีเป็นของปี 2567 ที่จะยื่นภาษีปี 2568 น้า แต่ลดหย่อนที่ยื่นภาษีต้นปี 2567 จะต้องเป็นเอกสารจากโครงการช้อปดีมีคืนปี 2566 เท่านั้นค่ะ

 

บุคคลธรรมดาอย่างเรา สิ่งแรกที่ต้องมั่นใจก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ ก็คือผู้ขายสามารถออกเอกสารเต็มรูปตามที่กรมสรรพากรประกาศได้ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของกรมสรรพากร

 

โดยที่ข้อมูลส่วนตัวบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะใช้สิทธิ์คนนั้น และห้ามใช้ชื่อร่วมกับคนอื่น ส่วนที่อยู่นั้นระบุตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ปัจจุบันก็ได้เช่นกัน และแนะนำให้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลเมื่อถูกเรียกขอตรวจสอบ

 

ฝั่งผู้ประกอบการแค่ “สมัคร เชื่อม ส่ง” ก็สามารถเข้าโครงการได้แล้ว

 

สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าเป็นร้านค้าหรือผู้ให้บริการ จะต้องเข้าร่วมโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) กับกรมสรรพากร ผู้ประกอบการฟังทางนี้ได้เลยค่ะ ใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อรีบทำตาม Step การออกกเอกสารจาก FlowAccount นี้เพิ่มโอกาสในช่วงกระตุ้นเศษรฐกิจให้กับธุรกิจตัวเองไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Gmail หรืออีเมลที่ใช้ Google Domains

 1. เข้าสู่ระบบ FlowAccount 
 2. ไปที่หน้า MyPlatform และเลือกการเชื่อมต่อ e-Tax Invoice by Email

 

เชื่อมต่อ e-Tax Invoice by Email

 

3. กดปุ่ม “เชื่อมต่อ”
4. กรอกที่อยู่ที่จดทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร และกดปุ่มต่อไป

 

e-tax invoice by e-mail

 

 1. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย Gmail”
 2. เชื่อมต่อเสร็จสิ้น 

ขั้นตอนการส่งอีเมล e-Tax Invoice ไปให้คู่ค้า

 1. เข้าสู่ระบบ FlowAccount
 2. ไปที่หน้าเอกสารขาย และเลือกเอกสารใบกำกับกาษีที่ท่านต้องการส่ง (ท่านสามารถส่งอีเมล e-Tax Invoice กับเอกสารใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้เท่านั้น) 
 3. คลิกที่ปุ่มจุดสามจุด ท้ายเอกสารที่ท่านต้องการส่ง และเลือกตัวเลือก “ส่งอีเมล e-Tax Invoice”

 

e-Tax Invoice

 

 1. ระบบจะแสดงจอสำหรับการส่งอีเมลเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 2. กรอกอีเมลผู้รับ (ได้เพียง 1 อีเมลเท่านั้น) และข้อความอีเมลที่ท่านต้องการส่ง

 

เชื่อมต่อ FlowAccount กับ e-tax invoice by e-mail

 

 1. กดปุ่ม “ส่งอีเมล”

 

คู่ค้าหรือผู้ที่ได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับอีเมลที่ต้นฉบับมีการรองรับระบบ e-Tax Invoice by Email ซึ่งเอกสารจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมลอีกฉบับจาก ETDA ที่ได้รับการประทับรับรองแล้ว อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการอย่างเราก็สามารถทำโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการเติบโตตามมาตรการกระตุ้นเศษรฐกิจนี้ได้แล้วค่ะ

 

ระยะเวลาช่วงยื่นแบบเงินได้จากโครงการนี้

 • ยื่นแบบรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2568

Easy e-Receipt มีวิธีการขอคืนภาษีอย่างไร

 • รวบรวมใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับภายในปีภาษี 2567 ที่ต้องการนำมาลดหย่อนภาษี
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปี 2568
 • ภาษีที่ลดลงจากการหักลดหย่อนภาษีผ่านโครงการ Easy e-Receipt จะแสดงในใบเสร็จรับเงินค่าภาษีเมื่อนำส่งภาษีเรียบร้อยแล้ว

 

สรุป

 

โครงการดีๆแบบนี้ ถือว่า win ทั้งผู้ประกอบการร้านค้าที่ปรับตัวเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพิ่มยอดขายสินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มช่วงต้นปี 2567 และ win ทั้งบุคคลธรรมดาอย่างเราที่นำใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาทในปี 2568 ได้อีกด้วย ดังนั้นพลาดไม่ได้แล้วหละค่ะ

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย