วีดีโอ สอนบัญชีเบื้องต้น ด้วยระบบบัญชีออนไลน์


แนะนำภาพรวมระบบบัญชีออนไลน์
FlowAccount Classic

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount Classic
ที่ออกแบบเพื่อเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น


สอนบัญชีเบื้องต้น ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount Classic

สอนบัญชีเบื้องต้น โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount Classic

แนะนำ app บัญชี

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 1
เริ่มสมัครเข้าใช้งาน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount Classic

แนะนำการสมัคร และเริ่มใช้งานระบบ

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 2
การทำบัญชีเบื้องต้น ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์

แนะนำภาพรวมฟังก์ชั่นในระบบ

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 3
ใบเสนอราคา

วิธีการเปิด ใบเสนอราคา ด้วยระบบบัญชีออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 4
ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

วิธีการเปิด ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ พร้อมขั้นตอนการวางบิล ด้วยระบบบัญชีออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 5
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี

วิธีการเปิด ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ การทำเอกสารออกเป็นชุด ด้วยระบบ บัญชีออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 6
ภาพรวมของบริษัท

การดู และวิเคราะห์ภาพรวม รายได้ รายจ่ายของบริษัท ในระบบบัญชีออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 7
ใบสั่งซื้อ

การเปิดใบสั่งซื้อ และวิธีการนำสินค้าเข้าสต็อกสินค้า

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 8
ใบรับสินค้า

การเปิดใบรับสินค้า และวิธีการนำสินค้าเข้าสต็อกสินค้า

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 9
ระบบค่าใช้จ่าย

การเพิ่มค่าใช้จ่าย ด้วย ระบบบัญชี ออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 10
การเปิดใบหัก ณ ที่จ่าย

การเปิดใบหัก ณ ที่จ่าย ด้วย ระบบบัญชี ออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 11
ใบเพิ่มหนี้

การสร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้ ด้วย ระบบบัญชี ออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 12
ใบลดหนี้

การสร้างเอกสารใบลดหนี้ ด้วย ระบบบัญชี ออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 13
ใบวางบิลรวม และใบเสร็จรวม

การสร้างเอกสารใบวางบิลรวม และใบเสร็จรวม ด้วย ระบบบัญชี ออนไลน์

สอนบัญชีเบื้องต้น ตอนที่ 14
การบันทึกค่าใช้จ่าย

การบันทึกค่าใช้จ่ายรูปแบบใหม่ ด้วย ระบบบัญชี ออนไลน์

โทรติดต่อเรา
 
LINE ID: @flowaccount
flowaccount arcodeflowaccount lineflowaccount facebookflowaccount youtube
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
141/12 ชั้น 11 ยูนิต 12B อาคารชุด สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348
(View Map)
ส่งข้อความ
ถึง FlowAccount Classic
*กรุณาคลิกเพื่อยืนยันตัวตน