โปรแกรมบัญชีบน AWS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด

AWS

Amazon Web Service ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก ร่วมพูดคุยกับคุณกฤษฎา ชุตินธร Co-Founder ของ FlowAccount ถึงการมีส่วนร่วม ที่ช่วยให้ต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมบัญชีคลาวด์ลดลง และการทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading