ใบส่งสินค้า/ใบส่งของ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

ใบส่งสินค้า/ใบส่งของ

ใบส่งสินค้า/ใบส่งของ (Delivery Note) คือเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าว่า เราได้ทำการส่งสินค้าให้แล้วตามเงื่อนไขและปริมาณที่ได้ตกลงกันไว้ เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปที่เราจะต้องมีสินค้าและทำการส่งสินค้านั้นให้กับลูกค้า เช่น ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ ธุรกิจขายส่ง ร้านโชว์ห่วย สินค้าฝากขาย ดร็อปชิป (dropship) หรือ รับพรีออร์เดอร์ (pre-order) เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าคงเหลือ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าคงเหลือ ที่เจ้าของธุรกิจต้องจัดการหลังจากสั่งซื้อสินค้ามาขาย ประกอบด้วย ใบส่งสินค้า หรือใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า Stock Card และรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ   

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading