ขั้นตอนการชำระและแก้ไขทุนจดทะเบียนบริษัท และการจ่ายเงินปันผล

ขั้นตอนการชำระทุนจดทะเบียน

สำหรับนักบัญชีที่ต้องทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัท จะยังมีงานทะเบียนตามมาอีกมากมาย ทั้งในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใครควรถือหุ้นเท่าไหร่ จะบันทึกบัญชีการจ่ายเงินปันผลอย่างไร มาหาคำตอบได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading