วิธีจัดการสต็อกวัตถุดิบร้านอาหารเบื้องต้น

สต็อกวัตถุดิบร้านอาหาร

วิธีจัดการสต็อกวัตถุดิบร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากการสำรวจวัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด ในร้านอาหาร จากนั้นตั้งรหัสสินค้าและรายละเอียดวัตถุดิบในร้านอาหารให้เรียบร้อย เพื่อจะได้เก็บ ข้อมูลการซื้อและจำนวนสต็อกที่เข้าร้านอาหารได้อย่างครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading